İş Planı İle İlgili Önemli Öneriler

İş planı hazırlamak, bir fikrin geçerliliğinin ortaya koyulması açısından en önemli etkenlerden biridir. Çünkü yeni ortaya atılmış bir fikir iş planı ile şekillendirildiğinde, fikir sahibinin bilgi seviyesini artırarak iş fikrine geniş bir bakış açısıyla bakabilmesine olanak tanıyacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan iş planında, fikrin uygulanabilirlik analizi ve bu fikirden kar elde edilmesi ihtimali kendiliğinden oluşarak fikir sahibine yol gösterecektir. Bu analizin doğru bir sonuç yansıtması için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; iş planı hazırlarken takınılacak objektif bir tutum ve gerçekçi yaklaşımdır.

Başarı için iş planının hazırlanma amacı ve içerik akışı da büyük önem taşımaktadır. İşletmeler önce planın hangi amaç için yazıldığını sorgulamalı, ve bu doğrultuda hazırlayacakları iş planına ait aşamaları belirlemelidir. Bilinmelidir ki; iş planlarında yer alan aşamalar birbirlerini tamamlayarak işletmeyi doğru sonuca ulaştıracaktır.

Eğer iş planlarında aşamalar birbirlerini desteklemiyorsa, örneğin üretim planında yer alan kapasite ile işletmenin pazarlama stratejilerinde yer alan satış hedefleri örtüşmüyorsa ya da satış hedefleriyle, finansal planda yer alan gelir kalemleri birbirlerini tamamlamıyorsa iş planının tutarsız olduğu gerçeği ortaya çıkacaktır.

İş planı hazırlamanın diğer bir önemli sonucu ise, iş fikrinin planı hazırlama aşamasında büyük oranda geliştiğidir. Plan hazırlanırken yapılan araştırmalar, fikre ait içeriğin şekillenmesiyle birlikte gelişmesine de olanak tanıyacaktır. Bu da işletme için, iş fikrini hayata geçirdiğinde; ister istemez çağın gerekliliklerine uymasına, iş fikrinin müşteri odaklı bir yaklaşıma bürünmesine, ölçülebilir sonuçları ortaya çıkarmasına ve bu sayede net analiz sonuçlarına ulaşılarak işletmenin sürekli bir gelişim ve büyüme içine girmesine zemin hazırlayacaktır.