Aşama 4: Ürün ve Hizmet İçeriği

Ürün ve hizmet içeriği oluşturma aşaması, girişimci ya da işletmenin ürün ya da hizmetlerine yönelik içeriklerini anlaşılır bir şekilde aktardığı aşamadır. Bu kısımda işletmeler potansiyel okuyucunun dikkatini çekebilmek için ürün ya da hizmetlerinin mevcut durumu aktardıktan sonra avantajlarına özellikle vurgu yapmak durumundadır.

İşletmeler ürün ya da hizmetin avantajlarını aktarmak için, ürünün farklı ve gelişmiş özelliklerine değinmeli, alternatiflerine göre kalite – fiyat standartlarını belirtmeli ve tercih edilme olasılığına dair sebeplere yer vermelidir. Elbette bu durum işletmenin ürününe karşı objektif olmaması anlamını taşımamaktadır. Bu nedenle iş planının bu aşamasında ürünün dezavantajları da açıkça aktarılmalı ve dezavantajların nasıl önlenebileceğine dair çözüm yolları araştırılmalıdır.

Ürün ya da hizmetin olası yaşam süresi, ürünün araştırma ya da geliştirme aşamasının tamamlanıp tamamlanmadığı, marka ya da patent başvuru durumu, ürünün herhangi bir devlet onayına gereksinim duyup duymadığı, herhangi bir endüstri standardı olup olmadığı da bu aşamada irdelenebilir.