Aşama 2: Yönetici Özeti Aşaması

İş planı akışında yönetici özeti; genel olarak potansiyel yatırımcılar ya da bankalar gibi borç verenler için hazırlanmaktadır. Bu kısım potansiyel okuyucuları planın tümünü okumaya ikna edecek, projeyi ya da işletmeyi net ve açık ifadelerle aktaran, 1 – 4 sayfalık özettir.

Bu özet, işletmeyi değerlendirecek meşgul bir okuyucuyu hedef aldığı için 4 sayfayı geçmemesi önemlidir. Yönetici özeti kısmında iş planının amacı, yatırım hedefi taşıyorsa eğer, projenin ya da işletmenin hangi nedenle ve ne kadar finansman ihtiyacı olduğu, sunulacak ürünlerin faydaları ve işletmenin yönetimsel becerilerinin aktarılması önem taşımaktadır.