microsoft development fundamentals eğitimi depar akademi

Microsoft Development Fundamentals Eğitimleri

Web uygulamalarını programlama, veri ve hizmetlerle çalışma, web uygulamalarında sorun giderme ve hata ayıklama, istemci tarafında komut dosyasıyla çalışma ve web uygulamalarını yapılandırma ve dağıtma gibi derin konulara bu eğitim ile giriş yapmaya başlayabilirsiniz.

Software Development Fundamentals

Windows Development Fundamentals

Web Development Fundamentals

Microsoft .NET Fundamentals

Mobile Development Fundamentals

Gaming Development Fundamentals

HTML5 Application Development Fundamentals

Software Testing Fundamentals

1. Software Development Fundamentals

Microsoft Development Fundamentals eğitimlerinde verilen bu eğitimde; yazılım tanımlamaları, teorik bilginin ardından bir yazılımcının bir bilmesi gereken tüm donanımlara sahip olması için gerekli konuların gösterildiği Software Development Fundamentals eğitimi ile sağlıyoruz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

2. Windows Development Fundamentals

Masaüstü yazılımlar, Windows uygulamaları gibi Windows işletim sistemi üzerinde çalışabilecek tüm yazılımların geliştirilmesini içeren bir eğitimdir.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

3. Web Development Fundamentals

Microsoft Development Fundamentals eğitimi altında bulunan bu eğitimde, bir web sitesinin uçtan uca geliştirilmesini sağlayacak geliştirme tekniklerine giriş seviyesi düzeyinde yetkinlikler kazanmanızı sağlar.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

4. Microsoft .NET Fundamentals

Bu eğitim ile .Net Framework konseptleri, Class yapıları, kod tamamlama teknikleri, I/O  Class’ları, güvenli yazılım geliştirme, hafıza geliştirme ve .NET dilleri hakkında giriş düzeyinde edinim kazanmanızı sağlayacaktır.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

5. Mobile Development Fundamentals

Mobile Development Fundamentals eğitimi, fiziksel cihazlarla çalışma, mobil cihazlarda bellek yönetimi, mobil uygulama geliştirme ortamını kullanma, mobil uygulama geliştirme konularında giriş düzeyinde sağladığı edinimler ile ekibinize katkı sağlayacaktır.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

6. Gaming Development Fundamentals

Gaming Development Fundamentals eğitimi ile oyunu zihinde düşünmek ve kavramsallaştırmak, oyun gereksinimlerini belirlemek ve yönetmek, oyunların önyüz tasarımını yapmak, oyun bileşenlerini tasarlamak, oyun içerisindeki kullanıcı arayüzünü geliştirmek ve oyunda yer alacak işlevleri programlamak gibi yetkinlikler kazandıracaktır.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

7. HTML5 Application Development Fundamentals

HTML5 Application Development Fundamentals eğitimi; uygulama yaşam döngüsünü yönetmek, HTML5 kullanarak kullanıcı arayüzü oluşturmak, CSS özelliklerini anlamak ve ilgili bileşenleri yönetmek ve Javascript ile işlevsel özellikler geliştirme gibi yetkinlikler kazandırır.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

8. Software Testing Fundamentals

Software Testing Fundamentals eğitimi; yazılım test sorunlarını tanımlamak, çözümlemek ve dökümante etmek, yazılım test nesneleri oluşturmak, yazılım açıklarının türlerini belirlemek gibi yetkinlikler kazandıracaktır.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

Depar Akademi Kurumsal Eğitimler