Microsoft Sql Server Eğitimi Depar Akademi

Microsoft Sql Server Eğitimleri

Microsoft SQL Server eğitimleri her ölçekteki şirkette ihtiyaç duyulan veritabanı sistemlerini tasarlamak, güvenli bir şekilde kurmak, yönetmek ve teknik destek sağlamak için gereken yetkinliği kazanmanızı sağlar.

Updating Your SQL Server Skills to Microsoft SQL Server 2014

Introduction to SQL Databases

Updating Your Skills to SQL Server 2016

Performance Tuning & Optimizing SQL Databases

Managing SQL Business Intelligence Operations

Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

Data Analysis Fundamentals Using Excel

Updating Your Skills to SQL Server 2017

SQL Server on Linux

Querying Data with Transact – SQL

Developing SQL Databases

Administering a SQL Database Infrastructure

Provisioning SQL Databases

Implementing a SQL Data Warehouse

Developing SQL Data Models

Analyzing Big Data with Microsoft R

Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning

Performing Data Engineering on Microsoft HD Insight

Performing Big Data Engineering on Microsoft Cloud Services

Analyzing Data with Power BI

Analyzing Data with Excel

Microsoft SQL Server 2014 for Oracle DBAs

Database Administration Fundamentals

SQL Eğitimi

1. Updating Your SQL Server Skills to Microsoft SQL Server 2014

Ekibinizin bilgilerini taze tutun. SQL Server yeteneklerinizi, SQL 2014 ile birleştirip daha güncel ve kurumsal çözümlerle tanışın.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

2. Introduction to SQL Databases

Özel kurumsal amaçlarınız için SQL Databaselerine güçlü bir giriş yapın. Verilerinizi interaktif hale getirin ve veri analizi ve manipülasyon aşamalarını öğrenin.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

3. Updating Your Skills to SQL Server 2016

Kurumunuzu daha yeni bir sürüm ile veri hızını, güvenliğini arttırın. Kurumsal işlevselliğinizi güncel ve verimli hale getirin.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

4. Performance Tuning & Optimizing SQL Databases

Veritabanlarınızın performansını en doğru şekilde ayarlayın ve en verimli hale getirin. Yazdığınız sorgularda ihtiyaç duyduğunuz güç altyapısını inşa edin.

Eğitim 4 gün 24 saattir.

5. Managing SQL Business Intelligence Operations

Verilerinizi doğru şekilde analiz edin ve verinizin bütünlüğünü bozmadan anlaşılır halde kullanımını kolaylaştırın. Karmaşık yapılardan kurtulun, iş zekası ile kolay ve hızlıca raporlarınıza ulaşın.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

6. Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

İşletmenizde raporlama ile ilgili herhangi bir yapı bulunmuyorsa veya daha küçük ölçekli Excel türevi yapılar kullanıyorsanız belirli boyutlara kadar ulaşma şansınız olacaktır. Diğer tarafta SQL Server Reporting Service ile ek maliyet gerektirmeden daha büyük ölçeklerde raporlama yapabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

7. Data Analysis Fundamentals Using Excel

Kurumunuzda Veri Analizinin başlangıç Excel temellerini atmak için mükemmel bir giriş yapın ve analiz yapmanın temellerini tamamıyla kavrayın. Kurumunuzu veri analizinde daha işlevsel yapın ve kompleks yapılardan kurtarın.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

8. Updating Your Skills to SQL Server 2017

Firmanızı SQL Server 2017 yapısına taşıyın ve daha güvenli, hızlı performans optimizasyonu sağlayın. Yeni gelişmiş SQL Server Raporlama, veri erişimi gibi özelliklerle tanışın.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

9. SQL Server on Linux

Firmanızın ihtiyaç duyduğu SQL Server yapısını Linux İşletim Sisteminde kullanımına başlayın. Çoğu gelişmiş özellikleri Windows’da olduğu gibi Linux’da da edinin. In-Memory OLTP, Row-Level Security gibi gelişmiş özelliklere erişim sağlayın.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

10. Querying Data with Transact-SQL

Firmanızdaki veri yapılarına veya SQL Database tablolarına kod yapısıyla kolayca erişin ve değiştirin. Tablolarınızı baştan inşa edin veya tamamıyla silin. Dahası verilerinizi entegre yapılardan kurtarın.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

11. Developing SQL Databases

Tablolarınızın veri bütünlülüğünü tasarlayın. XML verilerini uygulamayı, saklamayı ve sorgulamayı öğrenin. SQL Verilerini kullanmayı geliştirmeyi kurumunuza tamamıyla entegre edin.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

12. Administering a SQL Database Infrastructure

Kurumunuzda SQL Server veritabanlarında kullanıcıların kimliklerini doğrulayın ve kullanıcılarınızı yetkilendirin. Sunucu ve veritabanı rollerini atayabilin. Diğer tarafta, verileri şifreleyip denetim ile koruyabilirsiniz. Verilerin yönetimini otomatik hale getirin.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

13. Provisioning SQL Databases

Firmanızda yapılması gereken bazı gerekli hususların SQL tarafında işlenmesini sağlayın. Server güncellemesini, konfigre edilmesini ve buluttaki veritabanlarını sağlama, taşıma ve yönetme işlemlerini gerçekleştirin.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

14. Implementing a SQL Data Warehouse

Kurumsal çözümlerinizde veri depolama çözümünün temel unsurlarını tanımlayabilir ve bir veri ambarı oluşturarak ana donanım hususlarını veri ambarı için mantıksal bir tasarım uygulama aşamasını elde edin.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

15. Developing SQL Data Models

SQL verilerinizi kurumsal olarak modelleyebilecek seviyeye ulaşacağınız geliştirmeler yapabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

16. Analyzing Big Data with Microsoft R

Microsoft R ile firmanızda veya kurumunuzda büyük verileri analiz etme konusunda yeterli donanıma sahip olun. Büyük veri kümeleri ve gelecekteki analitik iş akışlarının üretim ortamı alt yapınızı kurun.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

17. Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning

Kurumsal olarak Azure Machine Learning ile bulut veri bilimini gerçekleştirin. Makine öğrenmesi modellerini piyasaya daha hızlı çıkarın. Makine öğrenimini kullanarak üretkenliği arttırın.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

18. Performing Data Engineering on Microsoft HD Insight

Şirket içi büyük veri yatırımlarınızı genişletin. Microsoft HDInsight’ın gelişmiş analiz özelliklerini kullanarak işletmenizi dönüşüme uğratın. Devasa miktarlardaki verileri işlemeyi kolay hale getirin ayrıca hızlı ve uygun maliyetli işlemler yapın.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

19. Performing Big Data Engineering on Microsoft Cloud Services

Firmanızdaki büyük verilerinizi buluta taşıyın. Birinci sınıf makine öğrenimi araçlarını kullanarak verilerinizi eyleme dönüştürün.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

20. Analyzing Data with Power BI

Kurumunuzda BI ile İş zekası için verileri bağlayın, içe aktarın, şekillendirin ve dönüştürün. Gerçek zamanlı panolar oluşturun. Kurumsal altyapınızda Power BI ile analiz yapma işlemlerinizi zirveye taşıyın.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

21. Analyzing Data with Excel

Firmanızın bünyesinde bulunan Excel’deki verilerinizi nasıl analiz edilmesi gerektiği altyapısını kurun. Püf noktalarına ve tekniklerine odaklanarak bunu daha da ileriye taşıyın. Excel’deki verileri analiz etmenin çeşitli yollarını da inceleyerek ilerleme kat edin.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

22. Microsoft SQL Server 2014 for Oracle DBAs

Microsoft SQL Server sistemini yönetmek için Oracle DBA olarak becerilerinizi genişletin ve deneyimlerinizi arttırın. Sistemin ana bileşenlerini tamamıyla anlayın ve kurumsal çözümlerinizi üretin.

Eğitim 4 gün 24 saattir.

23. Database Administration Fundamentals

Sistem veritabanları ve kullanıcı veritabanları hakkında bilgi sahibi olun. Kurumsal sistem veritabanlarınızı ve kullanıcı veritabanlarınızın yönetimini en uygun hale getirin. Her kullanıcıya çeşitli yetkiler atayın; bu kullanıcının erişebileceği, değiştirebileceği ve silebileceği veriler ayrı ayrı tanımlanabilinir.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

24. SQL Eğitimi

Microsoft SQL Eğitimi ile katılımcıların veritabanı kavramı, MS SQL Server’in yönetilmesi, SQL Server özelliklerinin, komut ve araçlarının kullanımı ve raporlamada kullanmak üzere SQL komutları hakkında bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim 24 saattir.

Depar Akademi Kurumsal Eğitimler