Vmware Eğitimleri Depar Akademi

Vmware Eğitimleri

VMware, BT işlemlerini genel BT altyapısı boyunca, veri merkezlerinde, bulut boyunca ve mobil cihazlarda düzenleyen sunucu ve masaüstü sanallaştırma yazılımı oluşturabilmeyi öğrenebilirsiniz. Bununla birlikte, VMware’in veri merkezi platformunu ve VMware vCloud Suite’in bir parçası olan vSphere’i, Dijital İş dönüşümünü ve Veri Merkezi sanallaştırmasını sağlayabilirsiniz.

VMware vSphere: Install, Configure, Manage

VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Test

VMware vSphere: Troubleshooting

Vmware View 4ICM

Vmware View Design

Vmware vSphere Design Workshop

VMware vSphere: Install, Configure, Manage

VMware vSphere: Optimize and Scale

Application Virtualization with VMware Thin App

1. VMware vSphere: Install, Configure, Manage

Vmware eğitimleri altında verilen bu eğitim ile VMware içeren VMware vSphere® kurmaya, yapılandırmaya ve yönetmeye odaklanan yoğun bir uygulamalı eğitim alacaksınız. Ayrıca sizi, her büyüklükteki organizasyonlar için vSphere altyapısını yönetmeye hazırlar. Ek olarak Yazılım tanımlı veri merkezini tanımlayabilir, VSphere bileşenlerini ve altyapıdaki işlevlerini açıklayabilir, ISO deposu olarak yerel bir içerik kitaplığı kullanmayı ve sanal bir makine dağıtmayı öğrenin.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

2. VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Test

Bu eğitim kursu ile deneyimli VMware vSphere® yöneticilerine VMware Site Recovery Manager ™ ‘i kurma, yapılandırma ve yönetme bilgilerini verir. Ayrıca Site Recovery Manager kullanan kurtarma planlarının nasıl yazılacağını ve test edileceği eğitimini de alacaksınız. Site Recovery Manager mimarisinin bileşenlerini özetleyebilir, Site Recovery Manager ile kullanılan başlıca kurtarma topolojilerini tanımlamayı öğrenin.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

3. VMware vSphere: Troubleshooting

VMware vSphere® ortamındaki sorunların giderilmesinde yetkinlik elde etmek için size gelişmiş bilgi, beceri ve yetenekler sunar. Bu atölye ile komut satırı arayüzü, sorunları analiz etmek ve çözmek için diğer araçları kullanma becerinizi ve yetkinliğinizi arttırın.

Eğitim 4 gün 24 saattir.

4. Vmware View 4ICM

Bu eğitim ile sanal masaüstlerini ve uygulamaları tek bir sanal masaüstü altyapı platformunda sunma becerisi öğrenebilirsiniz. Kurma, yapılandırma ve yönetme becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca sanal makine havuzlarını nasıl yapılandıracağınızı ve kuracağınızı, makinelerin erişim ve güvenliğini nasıl yöneteceğinizi ve son kullanıcılara özelleştirilmiş bir masaüstü ortamı nasıl sağlayacağınızı öğreneceksiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

5. Vmware View Design

Vmware View Design ile güvenilir ve yüksek oranda kullanılabilir bir sanal masaüstü altyapısı sağlama yolunun ana hatlarını çizmeye başlayın.

Eğitim 1 gün 6 saattir.

6. Vmware vSphere Design Workshop

Bu eğitim ile bir VMware vSphere® sanal altyapısını tasarlama bilgi, beceri ve yeteneklerinizi ön plana çıkartın. Kullanılabilirliği, yönetilebilirliği, performansı, kurtarılabilirliği ve güvenliği sağlayan ve VMware en iyi uygulamalarını kullanan bir sanallaştırma çözümü tasarlamak için kanıtlanmış bir yaklaşımını öğrenin.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

7. VMware vSphere: Install, Configure, Manage

Bu eğitim size, yapılandırma ve yönetme odaklanma gibi konularda yoğun bir uygulamalı eğitim sunar. Sizi her büyüklükteki bir organizasyon için vSphere altyapısını yönetmeye hazırlar.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

8. VMware vSphere: Optimize and Scale

Yüksek oranda kullanılabilir ve ölçeklenebilir bir sanal altyapıyı yapılandırmak ve sürdürmek için gelişmiş beceriler kazanın. Ayrıca büyük ve sofistike bir işletme için vSphere ağ ve depolamasını yapılandırmayı ve yönetmeyi, sanal makineleri dağıtmak için bir içerik kütüphanesi oluşturmayı da öğrenin.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

9. Application Virtualization with VMware Thin App

Windows uygulamalarını VMware® ThinApp® ile sanallaştırma, özel koşulları ele almak için Package.ini parametrelerini değiştirme ve ortamları için en iyi dağıtım ve güncelleme işlemlerini seçme konusunda bilgi ve becerilerini kazanmaya başlayın. Ek olarak bir uygulamanın ThinApp tarafından nasıl sanallaştırıldığını anlayın, ThinApp mimarisinin ana bileşenlerini tanımlamayı öğrenin.

Eğitim 1 gün 6 saattir.

Depar Akademi Kurumsal Eğitimler