Yazılım Geliştirme Kurumsal Eğitimleri Depar Akademi

Yazılım Geliştirme Eğitimleri

Yazılım Geliştirme alanında değişim ve gelişim çok hızlı gerçekleşmektedir. Her gün sektöre sunulan yeni ürünler, hizmetler, uygulamalar bulunmaktadır.

Hızlı gelişen bu sektörde siz de yeni algoritmalar, yazılım faaliyetler ve en yeni teknolojilerin nasıl kullanılacağı ve uygulanacağı konusunda gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Kurumsal Yazılım Mimarisi

Yazılım Prensipleri ve Tasarım Desenleri (Design Patterns)

Test Güdümlü Geliştirme (Unit Testing – TDD) for Nunit, for XUnit, for Visual Studio Unit Test

Clean Code for Programming Language (C#, C++, Java, Phyton, Go)

.NET and HTML5 for Web Applications: Enterprise Design Patterns

.Net Core 2 MVC with Entity Framework

Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi

Python with Bigdata

Python Web Programming

TypeScript

Angular

React Native

VueJS

NodeJS

Data Science and Big Data Analytics for Business Transformation

DevOps Foundation

PHP Eğitimi

ReactJS

C++ Programming

Rust Programming

C# ve .NET Core ile Programlama

ASP.NET Core ile API Programlama

ASP.NET MVC Core ile Web Programlama

C# ile Serverless Programlama – ASP.NET Core

C# ile Microservis Programlama – ASP.NET Core

Go: Programming

Go ile API Programlama (RESTful + GraphQL + gRPC)

Go ile Web Programlama (Vanilla Go, yani Framework Kullanmadan)

Front End Eğitimi

Python ile Makine Öğrenmesi Eğitimi

1. Kurumsal Yazılım Mimarisi

Yazılım Geliştirmede kullanılan Object Oriented (Nesne Yönelimli) yapılarda plansız ve dağınık bir halde geliştirilen sistemler kurumsal firmaların hem zaman kaybına hem maliyet kaybına neden olur. İyi kurgulanmış bir mimari ile kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

2. Yazılım Prensipleri ve Tasarım Desenleri (Design Patterns)

Geçmiş tecrübelerinizi gelecekteki projelere aktararak etkili, verimli ve esnek bir yazılım tasarlamak için yazılım prensipleri ve tasarımlarını öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

3. Test Güdümlü Geliştirme (Unit Testing – TDD) for Nunit , for XUnit , for Visual Studio Unit Test

Projenizi kaliteli hale getirmek ve gelişimini sürekli desteklemek için Test Güdümlü Geliştirme (Test Driven Development) önemli bir değere sahiptir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

4. Clean Code for Programming Language (C#,C++, java,phyton,go)

Ekip olarak geliştirilen yazılım projelerinde uyumluluk ve test sürecini kolaylaştırma gibi fonksiyonları olan temiz kod yazmanın eğitim süresi 5 gün 30 saat olarak belirlenmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

5. .NET and HTML5 for Web Applications: Enterprise Design Patterns

Her gün gelişen yazılım teknolojilerinin yanında Microsoft teknolojisi olan .NET ve işaretleme dilinin son sürümü olarak öne çıkan HTML5 ile web uygulamalarını en verimli nasıl tasarlanacağı konusunda 5 gün 30 saatlik bir eğitim süresi belirlenmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

6. .Net Core 2 MVC with Entity Framework

.Net Core 2 MVC ile birlikte Entity Framework’ün detaylarının anlatılacağı eğitimin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

7. Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi

Firma olarak geliştirilen projelerde yazılan kodun kalitesi, işlevselliği, esnekliği gibi kavramların yanında yazılım içerisinde işlenen verilerin güvenliği de üzerinde durulması gereken diğer bir konu olarak göze çarpmaktadır.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

8. Python with Bigdata

Büyük verileri işlenmesi, optimize edilmesi, raporlar ve sonuçların oluşturulmasını Python ile birlikte sağlayan kodların yazılım süreci ile ilgili eğitimin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

9. Python Web Programming

Web programcılıkta Python kullanımını sağlayan Django Framework’ün detaylarının anlatıldığı eğitimin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

10. TypeScript

Temelin Javascript kodları çalıştıran gerek istemci gerekse de sunucu taraflı çalışan Typescript eğiminin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

11. Angular

Web, mobil veya masaüstü yazılımcılıkta kullanılabilecek Angular hızlı yazılım geliştirmeyi sağlayan bir framework olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

12. React Native

Platform bağımsız olarak javascript esnekliği ve sadeliğiyle Native Mobil uygulama geliştirmek isteyen geliştiricilerin kullandığı React Native’in altyapısını oluşturan ReactJS eğitiminin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

13. VueJS

VueJS kullanıcı arayüzleri ve tek sayfa uygulamalar inşa etmek için kullanılan açık kaynak Javascript iskeletidir.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

14. NodeJS

Node.js, açık kaynaklı, sunucu tarafında çalışan ve ağ bağlantılı uygulamalar için geliştirilmiş bir çalıştırma ortamıdır.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

15. Data Science and Big Data Analytics for Business Transformation

Big Data teknolojileri, verinin işlenmesinin getirdiği avantajları her geçen gözler önüne seriyor. Data Science and Big Data Analytics for Business Transformation eğitimi alarak ekibinizin gelişimine katkıda bulunun.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

16. DevOps Foundation

DevOps, bir felsefe, bir kültürel yaklaşımdır. Yazılımcılar (dev) ve sistem yöneticileri (ops) arası etkili iletişimi teşvik eder. DevOps yaklaşımlarının detaylarını anlatılacağı DevOps Foundation eğitiminin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

17. PHP Eğitimi

Web yazılım geliştirme sırasında kullanılabilecek en popüler ve en esnek dil olan PHP yazılım dili için eğitim süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

18. ReactJS

ReactJS, Facebook desteğiyle geliştirilen bir kullanıcı arayüzü oluşturmaya yarayan javascript kütüphanesidir. MVC yani Model-View-Controller mimarisi ile çalışan ReactJS, geliştiricisi olan Facebook dışında, Netflix, Yahoo, Airbnb, Sony gibi şirketler tarafından kullanılmaktadır.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

19. C++ Programming

Bu eğitimde, C ++ ‘ta program düzenleme ve derleme mekaniklerini öğrenebilir, değişkenler, döngüler, ifadeler, fonksiyonlar ve string sınıfı: C ++ programlamanın temel unsurlarını öğrenerek, nesneye yönelik programlamanın temellerini öğrenebilirsiniz; sınıflar, kalıtım, şablonlar, istisnalar ve dosya manipülasyonu. Daha sonrasında fonksiyon ve sınıf şablonlarını ve dosyalara / dosyadan çıkış ve karakter girişi yapan sınıfları öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

20. Rust Programming

Bu eğitim içerisinde, Yerel bir programlama dili olan Rust ile tanışabilirsiniz.Tüm söz dizimini ve dilin özelliklerini ve temel Rust veri tipleri ve bunların değişkenleri bildirmedeki kullanımlarını öğrenebilirsiniz. Ek olarak, Rust ve bellek güvenliği fikirlerine özel yaklaşımın ve değişkenliğin, kullanım ömrünün ve veri paylaşımı kavramlarının açık bir şekilde uygulanmasının tam bir anlayışına sahip olabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

21. C# ve .NET Core ile Programlama

Bu eğitimde Microsoft Visual Studio programlama ortamında platformlar arası, nesne yönelimli uygulamalar oluşturmak için C#, .NET Core ve .NET Framework’ün nasıl kullanılacağını öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

22. ASP.NET Core ile API Programlama

Düzenli bir Web API’sinden oldukça farklı olan ASP.NET Core ile bir RESTful API oluşturmayı bu eğitim ile öğrenebilirsiniz. Doğru HTTP yöntemlerini ve durum kodlarını, yöntem güvenliğini, doğrulama, sayfalama, sıralama, filtreleme ve veri şekillendirme gibi genel özellikleri kullanarak API’nizle nasıl doğru etkileşime girebileceğiniz gibi ana konular hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

23. ASP.NET MVC Core ile Web Programlama

Bu eğitim ile ASP.NET Core mimarisini, ilkelerini, görünümler oluşturma, bileşenleri görüntüleme ve yardım etiketlerini, Dependency Enjeksiyonunu, Web API kullanarak RESTful hizmetler oluşturabilme gibi konulara hakim olabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

24. C# ile Serverless Programlama – ASP.NET Core

Bu eğitim içerisinde Lambda hizmeti ile Serverless ASP.NET Core web uygulaması nasıl geliştirilir, deploy edilir ve çalışma mantığı neye dayanır gibi konularda yetkinlik kazanabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

25. C# ile Microservis Programlama – ASP.NET Core

Eğitim içerisinde bir mikro hizmet mimarisi oluşturmak için NET Core platformunu kullanabilmeyi, dağıtılmış sistemi ve entegrasyon testi yapabilmeyi, komutları, olayları, işleyicileri ve diğer tasarım modellerini kullanabilmeyi öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

26. Go: Programming

Go Eğitimleri içerisinde yer alan bu eğitimde açık kaynak kodlu olan Go programlama dili ile ilk modülleri ve Go dilinin, özelliklerini ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. Ardından polimorfizm, eş zamanlılık, şifreleme gibi gelişmiş özelliklerde de yetkinlik kazanabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

27. Go ile API Programlama (RESTful + GraphQL + gRPC)

Eğitim içerisinde Golang ile API & RESTful web servisleri geliştirebilme, oluşturabilme ve sürdürebilme yetkinliğine sahip olabilirsiniz. Ek olarak Golang ile istemci & platform bağımsız uygulama geliştirebilir ve GraphQL, gRPC gibi yapılar hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

28. Go ile Web Programlama (Vanilla Go, yani Framework Kullanmadan)

Eğitim ile birlikte Vanilla Go ile web projesi geliştirerek web geliştirmeyi nasıl hızlı ve eğlenceli hale getirdiğini öğrenebilirsiniz. Go’nun standart kütüphanesiyle bir web sunucusunu hızlı bir şekilde çalıştırabilir, tek sayfa web uygulaması oluşturmak için AJAX isteklerini kullanabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

29. Front End Eğitimi

Front End Eğitimi ile öğrencilerimizin Html, Css, Javascript teknolojilerini kullanarak arayüz geliştirmelerini sağlıyoruz. Frontend geliştiricileri, bir uygulamanın, kullanıcının etkileşime girdiği arayüzünü HTML, CSS, Javascript vb… teknolojieri kullanarak geliştirmesini yapılır.

Eğitim 60 saattir.

30. Python ile Makine Öğrenmesi Eğitimi

Bu eğitimde amacımız IT sektöründe çalışan uzmanlara yapay zeka konusunda sektörel farkındalık kazandırmak, Python programlama dili temellerini ve Python ile makine öğrenmesi algoritmalarını uygulayarak anlatmaktır.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

Depar Akademi Kurumsal Eğitimler