Aşama 6: Pazarlama Stratejileri ve Hedefler

Pazarlama Amerikan Pazarlama Birliği resmi tanımında; “kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama süreci”dir. (Amerikan Pazarlama Derneği, 2013) Pazarlama stratejileri aşamasında şirketlerin pazarın yüzde kaçına sahip olacağını tahmin etmesi ve bu tahmini güçlü gerekçeler ile desteklemesi dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biridir.

Pazarlama stratejilerinde, işletmenin endüstri analizinde yer alan araştırmaları doğrultusunda belirleyeceği hedef ve stratejilerini değerlendirilmesi ve bu doğrultuda çalışmalar yapması gerekmektedir. İş planında, pazarlama stratejileri aşaması eğer kapsamlı olarak değerlendirilecekse unutulmamalıdır ki; içerik sadece üretilen malın satış hedefini ve bu hedef doğrultusunda belirlenecek strateji ve reklam faaliyetlerini içermez. Pazarlama ürünün üretim aşamasından, fiyatlandırılmasına, dağıtım ağlarının belirlenmesinden, tutundurma faaliyetlerine kadar geniş bir kapsamdadır.