İleri Düzey Siber Güvenliği Eğitimi Depar Akademi

İleri Düzey Siber Güvenlik Eğitimleri

İleri düzey siber güvenlik eğitimleri; kurumları, ağlarını farklı saldırı türlerinden korumak, kurumsal varlıkların güvenliğini sağlamak, güvenlik açıklarını tespit etmek, müşterilerin gizliliğini sağlamak ve güvenli sistemler kurmayı öğrenmeleri için gereken ileri becerileri, araçlar ve teknikleri sağlamak amacı üzere tasarlanmıştır.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Eğitimi

Certified Secure Programmer (ECSP) Eğitimi

Network Forensics Eğitimi

Zararlı Yazılım (Malware) Analiz Eğitimi

Siber Güvenlik Uzmanı Eğitimi

DDOS Saldırıları ve Korunma Yolları Eğitimi

Firewall / IPS Güvenlik Testleri Eğitimi

1. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Eğitimi

İleri düzey siber güvenlik eğitimi olan Certified Information Systems Security Professional (CISSP) eğitimi süresince günümüzün en gözde bilgi güvenliği sertifikası olan CISSP öğrenimine erişeceksiniz. Ayrıca erişim kontrol sistemlerini ve metodolojisi, iş sürekliliği planlamasını ve acil durumları kurtarma planlama, uygulama ve sistem geliştirme güvenliği, güvenlik mimarisini ve modelleri, telekomünikasyon ve ağ güvenliği gibi konulara hakim olacaksınız.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

2. Certified Secure Programmer (ECSP) Eğitimi

ECSP sertifikası, tüketici için daha az güvenlik riski oluşturan uygulamaları üretmek için gerekli olan sertifikasyon üzerine eğitim alacaksınız. ECSP sertifikası, uygulama geliştirme için bilgi tabanını standart hale getirme durumlarını öğreneceksiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

3. Network Forensics Eğitimi

Ağ adli tıp, bir ağ veya ağ olayları hakkında bilgi alan ve analiz eden araştırmaları öğrenmeye başlayın. Her türlü BT veri araştırması için geçerli olan dijital adli tıp alanındaki daha genel bir alanda uzmanlaşın. Tipik olarak, diğer siber suç türlerini izleyen spesifik ağ analizini yapmayı öğrenin.

Eğitim 4 gün 24 saattir.

4. Zararlı Yazılım (Malware) Analiz Eğitimi

Çeşitli Firewall veya diğer güvenlik sistemlerinin yetersiz kaldığı bazı durumlarda, zararlı yazılımlar olan malwareları etkin bir savunma için proaktif bir güvenlik eğitimi ile güvenlik zaafiyeti verebilecek bu tarz zararlı yazılımlar için önleminizi almaya başlayın.Buna ek olarak; temel kavramlar, analiz yöntemleri, analiz araçlarının kullanımları gibi bazı yapıları öğreneceksiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

5. Siber Güvenlik Uzmanı Eğitimi

Günümüz siber saldırılarında kullanılan araç ve tekniklerle yapılan saldırılara karşı, siber güvenlik konusunda proaktif yaklaşımlarını öğrenerek uzmanlaşma yolunda bir adım atmaya başlayın. Siber saldırıların şekli ve türlerini, ağ ve sistemlerin güvenliğinin sağlanmasını, saldırı alanlarını bilerek ve savunma yapılarını anlayarak siber uzmanlık yolunda eğitiminizi tamamlayın.

Eğitim 4 gün 24 saattir.

6. DDOS Saldırıları ve Korunma Yolları Eğitimi

Günümüzde Dos ve DDos olarak ikiye ayrılan ve sistemlerin veritabanlarını veya bağlantısını yavaşlatma veya tamamıyla erişme kesme için yapılan bu saldırıları engelleme metodlarını, yöntemlerini anlayarak sistemlerinizi bu tarz saldırılara karşı nasıl güvence altına alacağınız hakkında güçlü bir eğitim alın. Ayrıca, bu tarz saldırıların tespiti ve saldırıyı absorbe etme yollarını anlayın.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

7. Firewall / IPS Güvenlik Testleri Eğitimi

Güvenlik dünyasının savunma bileşenlerinin ne işe yaradığı, nasıl çalıştığı ve zaafiyetlerini uygulamalı göstererek sınır güvenliği bileşenlerinin daha verimli kullanılmasını öğrenmeye başlayın. Ayrıca Firewall ve IPS sistemlerine karşı atlatma testlerini de öğrenerek güçlü bir altyapısı inşa edilecektir.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

Depar Akademi Kurumsal Eğitimler