Kurumsal Güvenlik Eğitimleri Depar Akademi

Kurumsal Güvenlik Eğitimleri

Siber güvenlik; işinize olası etkileri göstermek için tehditleri, potansiyel etkilerini, ölçülebilir verilere dönüştürmeyi bilmeyi gerektirir. Siber riskler işletmeler tarafından sıklıkla göz ardı edilir ve bu, bir olay meydana geldiğinde büyük mali yıkıma sebep olabilir. Temel olarak, hangi risklerin aranacağını bilmek ve ardından felaketlerin oluşmasını engellemek için nasıl hafifletileceğini ve çözüleceğini bilmek çok önemlidir. Veritabanı, sanallaştırma güvenliği ve log yönetimi vb. eğitimleri ile kurum güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Linux Ağ ve Sistem Güvenliği Eğitimi

Veritabanı Kurumsal Güvenlik Eğitimi

Sanallaştırma Güvenliği Eğitimi

Log Yönetimi ve Analizi Eğitimi

1. Linux Ağ ve Sistem Güvenliği Eğitimi

Dünya çapında çok fazla kullanılan Linux serverları büyük ve önemli yapılar inşa etmenizi sağlaması yanında güvenlik açıklarıyla gelmektedir. Bu eğitim boyunca ağ ve sistem güvenliğinizi en üst dereceye kadar çıkarabilecek ve güvenlik risklerini en aza indirebileceksiniz. Ayrıca kurumsal yapılanmanız da güvenliği arttırmak için en iyi teknikleri ve araçları, olası güvenlik açıklarını nasıl görünür kılacağınızı, saldırıları izleme ve tespiti araçlarının kullanımını da öğreneceksiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

2. Veritabanı Kurumsal Güvenlik Eğitimi

Bu eğitimde SQL, Oracle gibi veritabanı sistemlerinin güvenliği altyapısını öğrenebilirsiniz. Veri tabanlarınızı güvenli bir şekilde yapılandırmayı, erişim ihlallerinin engellemek için yapılabilecek veya önüne geçebileceğiniz yöntemleri, yemleme ve sahtecilik saldırılarına karşı önlemler almayı, katmanlı güvenlik yaklaşımını betimlemeyi, güvenlik duvarı kurallarını yapılandırma gibi konulara hakim olabilirsiniz.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

3. Sanallaştırma Güvenliği Eğitimi

Bu eğitim ile sanallaştırma teknolojilerinin, temel güvenliği için sistem yapılarını öğrenebilirsiniz. Yapısal olarak saldırı tiplerinin öğrenimi, donanım güvenliği, yönetim arabirimlerinin güvenliği, hypervisor güvenliği, sanallaştırılmış altyapı güvenliği, depolama güvenliği, cluster güvenliği gibi güvenlik yapılarını öğrenebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

4. Log Yönetimi ve Analizi Eğitimi

Bu eğitim süresince siber saldırı zamanlarında kayıtların analizinin yapılması, kendi yerel log kayıt sistemleriniz, loglarınızın içerisindeki verilerin ne şekilde dağıldığı ve ne anlama geldiği hakkında yönetiminin sağlanmasını öğrenebilirsiniz. Bunun yanında bütün ağ veya ağa bağlı cihazlar tarafından zaman içinde yapılmış olan veya üretilen günlük kayıtlarının yapısal olarak analiz edilmesi gibi konularda yetkinliğe ulaşabilirsiniz.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

Depar Akademi Kurumsal Eğitimler