Aşama 5: Üretim Planı Aşaması

Üretim planı; işletmenin ürün ya da hizmetlerini nasıl imal edeceğini aktarıldığı ve iş akışlarıyla açıkladığı kısımdır. Burada işletme sahip olduğu kaynakları belirtilmeli, şimdiki ve gelecekteki tahmini üretim kapasitesine de vurgu yapmalıdır. Üretim süreci ve kapasitenin net bir şekilde ortaya koyulması bu aşamanın temel hedeflerindendir.

Potansiyel okuyucular bu aşamada, üretim sürecindeki tüm girdi ve çıktıları bir bütün olarak gözlemleyebilmeli, üretim maliyetleri, üretimdeki verimlilik ve fire oranları, kalite düzeyi gibi içerikleri değerlendirebilmelidir. İşletmeler tarafından bu aşamanın doğru bir akış ile aktarılması aynı zamanda üretim metotlarını geliştirmelerine ve kapasite ölçümleri yapmalarına da olanak sağlayacaktır. Bu aşama mevcut kaynak ve kapasitenin yeterli olup olmadığını ve pazarlama planı (Bölüm 3.1.6.) doğrultusundaki satış hedefleriyle örtüşüp örtüşmediğini de ortaya çıkaracaktır.