Veritabanı Eğitimleri Depar Akademi

Veritabanı Eğitimleri

Veritabanı eğitimleri ile, PostgreSQL gibi genel amaçlı ve en gelişmiş açık kaynaklı veritabanı sistemi olan nesne-ilişkisel veritabanı yönetim sistemini kullanabilir, MongoDB gibi yüksek hacimli veri depolama için kullanılan, belge odaklı bir NoSQL veritabanının işleyişini öğrenebilir veya Cassandra, Redis gibi yapılara hakim olabilirsiniz.

PostgreSQL Veritabanı Programlama

MongoDB Veritabanı Programlama

Cassandra Veritabanı Programlama

Redis Veritabanı Programlama

1. PostgreSQL Veritabanı Programlama

Veritabanı eğitimleri bünyesinde verilen bu eğitimde PostgreSQL veritabanı yönetim sistemini anlayabilirsiniz. PostgreSQL temellerini, veri tanımlama dili (DDL), veri işleme dili (DML), veri bütünlüğü, tabloları birleştirebilme, verileri gruplayabilme gibi konulara hakim olabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

2. MongoDB Veritabanı Programlama

Eğitim içerisinde, MongoDB, JSON benzeri belgeler ile veri depolamak için açık kaynaklı bir veritabanı tasarlamayı öğrenebilirsiniz. Ek olarak, yapılandırılmamış verilerin gerçek zamanlı analizini yapmayı öğrenebilirsiniz. Özellikle büyük verilerle uğraşırken kurumların karşılaştığı bazı zorlukların nasıl üstesinden gelebileceğiniz konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

3. Cassandra Veritabanı Programlama

Bu eğitimde Apache Cassandra ‘nın temellerini, dağıtık mimarisini ve verilerin nasıl depolandığını öğrenebilirsiniz. Okuma yolunu, yazma yolunu ve sıkıştırmayı inceleyerek Cassandra’nın iç mimarisine hakim olabilirsiniz. Tutarlılık, çoğaltma, entropi işlemlerinde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

4. Redis Veritabanı Programlama

Eğitim içerisinde Redis Veritabanı konusunda bilgi becerilerinizi arttırabilir, anahtar-değer bellek içi depolama sistemini anlayabilir ve çoğaltma, kümeleme gibi konuları öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

Depar Akademi Kurumsal Eğitimler