İnternet İnformation Services (IIS) Eğitimi Depar Akademi

Internet Information Services (IIS) Eğitimleri

Windows Server için Internet Information Services (IIS) eğitimleri ile Web’de herhangi bir şeyi barındırmak için esnek, güvenli ve yönetilebilir bir web sunucusu ile kuruluşlarınızın web uygulamalarını, güvenliğini ve aynı zamanda Exchange ve SharePoint gibi IIS kullanan diğer ürünleri desteklemeniz için gereken pratik becerileri sağlayacak olan bu eğitim ile giriş yapabilirsiniz.

Administering the Web Server Role of Windows Server

1. Administering the Web Server Role of Windows Server

Bu eğitimde Internet Information Services’i (IIS) nasıl yapılandırıp yöneteceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca uygulama havuzlarını yapılandırmayı ve yönetmeyi, web sitelerini ve uygulama desteğini yapılandırmayı, uzaktan yönetimi yapılandırmayı, FTP servisini uygulamayı, IIS’yi yedeklemeyi ve geri yüklemeyi öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

Depar Akademi Kurumsal Eğitimler