Aşama 1: Girişimci ve Şirketin Tanıtılması

İş planı içinde yer alması gereken aşamaların başında girişimi gerçekleştiren kişi ve şirketin kısaca tanıtılması gelmektedir. Bu aşamada işletmenin adı ve adres bilgileri ile girişimi gerçekleştiren kişi ve ulaşım bilgilerinden bahsedilerek, işletmenin tanıtılması gerekmektedir. Eğer plan yatırım desteği sağlamak amacıyla hazırlanıyorsa bu noktada ihtiyaç duyulan finansman miktarından da bahsetmek mümkündür.

Vizyon ve Misyon

İşletmenin misyon ve vizyon bilgileri de bu aşamada aktarılabilir.
Misyon, işletmenin ya da projenin var olma sebebini tanımlayan cümledir. İçeriğinde neden varız, ne iş yaparız, kimlere hitap etmekteyiz gibi soruların yanıtını barındırmalıdır. Belirlenen misyon çok uzun olmamalı ve yapılan işi net bir şekilde yansıtmalıdır.

Vizyon ise, işletmenin ya da projenin gelecekte kendini nasıl konumlandırdığı ve nerede görmek istediğidir. Vizyon belirlemek, işletmenin ya da projenin hedeflediği yolu hatırından çıkarmaması ve bu doğrultuda adımlar atması için önemli bir yol göstericidir. Vizyon aynı zamanda işletmenin bünyesine katacağı personeller için de hedefi gösteren kısa ve net bir haritadır.