Yapay Zeka Eğitimleri Depar Akademi

Yapay Zeka Eğitimleri

Yapay zeka (AI), makinelerin deneyimlerden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insan benzeri işleri yapmasını mümkün kılar. Bugün duyduğunuz birçok AI örneği – satranç oynayan bilgisayarlardan sürücüsüz arabalara – yoğun bir şekilde derin öğrenme ve doğal dil işlemeye dayanıyor. Bu teknolojileri kullanarak, bilgisayarlar büyük miktarda veri işleyerek ve verilerdeki kalıpları tanıyarak belirli görevleri gerçekleştirerek bir yapay zeka yapısının kurgulanacağının temellerini eğitim içerisinde oluşturabilirsiniz.

C# ile Machine Learning

Machine Learning and Deep Learning with TensorFlow

Microsoft Azure ile Machine Learning

AWS ile Machine Learning

Google Cloud Platform for Machine Learning

Computer Vision Fundamentals

Computer Vision for Business

Computer Vision with OpenCV

Deep Learning for Computer Vision with TensorFlow and Keras

OpenCV for Computer Vision, Deep Learning and Machine Learning

1. C# ile Machine Learning

Bu eğitimde, C# ‘da makine öğrenmenin temelleri konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Doğrusal Regresyon ile veri analizi, özellik mühendisliği ile veri temizleme, lojistik regresyon ile tahminler yapma, anlama, eğitim ve derin sinir ağlarını değerlendirme ve makine öğrenmeyi gerçek dünya problemlerine uygulama gibi işlemlerini öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

2. Machine Learning and Deep Learning with TensorFlow

Eğitim ile birlikte, Yapay Sinir Ağlarının arkasındaki sezgiyi anlayabilir ve Tensör Akışının temellerine giriş yapabilir, Konvolüsyonel sinir ağlarının arkasındaki sezgiyi anlayabilir, tekrarlayan Sinir Ağlarının arkasındaki sezgiyi anlayabilir, makine öğrenmesi ve uygulamalarının ardındaki sezgiyi anlayabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

3. Microsoft Azure ile Machine Learning

Microsoft Azure ile Eğitim içerisinde makine öğrenmesi modellerini oluşturabilir, dağıtma işlemlerini kolaylaştırabilirsiniz. Seçtiğiniz araçları ve çerçeveleri kullanarak makine öğrenmesi modellerini piyasaya daha hızlı çıkarabilir, otomatikleştirilmiş makine öğrenimini kullanarak üretkenliği arttırabilir, güvenli ve kurumsal kullanıma hazır bir platformda yenilik yapabilirsiniz.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

4. AWS ile Machine Learning

Eğitim içerisinde AWS ile Bilgisayarlı görme, dil, öneriler ve tahminler için önceden eğitilmiş yapay zeka (AI) hizmetleri arasından seçim yapabilir, makine öğrenimi modellerini hızla oluşturabilir, eğitmek ve dağıtmak için Amazon SageMaker’dan yararlanabilir veya tüm popüler açık kaynaklı framework’lere destek veren özel modeller oluşturabilirsiniz.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

5. Google Cloud Platform for Machine Learning

Cloud Machine Learning ile eğitim içerisinde üstün makine öğrenimi modelleri geliştirip bunları üretim sürecinde çalıştırmasını öğrenebilirsiniz. Ek olarak, ML problemlerini çözmek için doğru, genelleştirilmiş modeller ve teori bilgisi sağlayan doğru parametre karışımını nasıl dahil edeceğinizi eğitim içerisinde öğrenebilirsiniz.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

6. Computer Vision Fundamentals

Bu eğitimde, görüntü oluşumunun temelleri, kamera görüntüleme geometrisi, özellik tespiti ve eşleştirmesi, stereo dahil çoklu görüntü geometrisi, hareket kestirimi, izleme ve sınıflandırma gibi bilgisayar vizyonu gibi konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Görüntülerde bilinen modelleri bulma, stereodan derinlik kurtarma, kamera kalibrasyonu, görüntü sabitleme, otomatik hizalama (örneğin panoramalar), izleme ve eylem tanıma içeren uygulamalar için temel yöntemler geliştirebilirsiniz.

Eğitim 1 gün 6 saattir.

7. Computer Vision for Business

Computer Vision for Business eğitimi ile sofistike vizyon uygulamalarının tasarlanması için gerekli zemin hazırlığınızın temelini oluşturabilirsiniz. Ek olarak Business çözümleri ile içerik, görüntü işleme ve bilgisayar vizyonu alanında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğitim 1 gün 6 saattir.

8. Computer Vision with OpenCV

Bu Computer Vision with OpenCV eğitiminde OpenCV kullanarak bilgisayarlı görmenin çeşitli yönlerini ele alabilir, dijital görüntülerden veya videolardan üst düzeyde bir anlayış kazanabilirsiniz. Computer Vision için OpenCV paketlerini kullanarak görüntüleri keşfedebilir, değiştirebilir ve analiz edebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

9. Deep Learning for Computer Vision with TensorFlow and Keras

Bu eğitim ile görüntü sınıflandırma ve nesne algılama için derin öğrenme uygulamasına odaklanabilir, Tensor Flow ve Keras gibi Derin Öğrenmeye dair ana kütüphanelerin öğreniminin kazanımını sağlayabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

10. OpenCV for Computer Vision, Deep Learning and Machine Learning

Eğitim içerisinde OpenCV for Computer Vision, Deep Learning and Machine Learning alanlarında derin bilgi sahibi olabilirsiniz. Bununla birlikte görüntü ve video işleme ile ilgilenen gerçek zamanlı uygulamalar oluşturabilir, yüz tanıma sistemini nasıl yapılabileceğini öğrenebilir ve bunun gibi diğer alanlarda da kendinizi geliştirebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

Depar Akademi Kurumsal Eğitimler