Aşama 8: Finansal Plan Aşaması

Finansal plan; işletmenin iş planını hazırlama amacı doğrultusunda öz kaynak ve diğer kaynaklardan sağlanacak finansmanı ortaya koyduğu, proje ya da işletmenin giderlerini irdelediği, satış ve kar tahminlerini yaptığı bölümdür. Finansal plan, üretim planındaki (Bölüm 3.1.5) çıktılar, pazarlama stratejilerindeki (Bölüm 3.1.6.) tahminler ve örgütsel plandaki (Bölüm 3.1.7) giderler ile de örtüşmeli ve gerçekleri yansıtmalıdır. Özellikle hazırlanan iş planı sermaye desteği sağlayacak yatırımcı ya da bankalar için hazırlanıyorsa, bu okuyucular için en önemli nokta sunulan projenin karlılığıdır.

Hazırlanan iş planında nasıl bir potansiyel olduğunu gösterecek olan kısım finansal plandaki rakamların sunumuna ve bu rakamları oluşturan araştırmaların tutarlılığına bağlıdır. Finansal plan kısmında, iş planını hazırlayan girişimci ya da KOBİ’lerin planın diğer aşamalarında değerlendirdikleri tahminleri hesaba katarak, rakamlarda oynamalar yapması işletmenin kar durumunu ve iş planının geçerliliğini değerlendirmesi açısından da oldukça önemlidir.