İş Planı Hazırlama Aşamaları

İş planının işin etkili bir şekilde yönetilmesi için girişimci ya da işletme sahibi tarafından yazılması ve işe karşı duyulan heyecan ve kararlılığın yansıtılması gerekmektedir.

Bir iş planının aynı zamanda kısa ve net ifadelerle hazırlanması önemlidir ve işin içeriğine de bağlı olmak kaydıyla kullanılacak ekler hariç ortalama otuz ile kırk sayfa arasında olması  yeterli görülmektedir.

İş planının hazırlanması aşamasında girişimci ya da KOBİ’nin yetersiz bilgi sahibi olduğu ve teknik uzmanlık gerektiren bazı içeriklerde, çevresinde varsa iş içeriğine hâkim birinden ya da konu ile ilgili bilgi sahibi bir uzmandan destek alması gerekebilir.

İş Planı Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Girişimci ya da KOBİ’ler; iş planı aşamalarını belirlerken, plan hangi amaca hizmet edecekse o doğrultuda hareket etmek durumundadır. Kosgeb ya da BTK teknolojik girişim sermayesi desteği gibi hibe programları için bu kurumların kendilerine ait şablonları kullanılmalıdır. Diğer noktada plan bankalar gibi fon sağlayacak ve borç verecek kurumlar için hazırlanıyorsa, paranın ne için kullanılacağını vurgulayan, borcun ödenme süresini tahmin edecek finansal tablolar içeren, işletme teminatlarını ön plana çıkaran içeriklere özen gösterilmelidir. Eğer plan risk ya da gelişim projesi almaya yönelik bir amaç taşıyorsa şirketin parayı kazandığı bölümler, yönetim ve pazarlama yapısı, yatırımcılara getiri oranı, faaliyet sonuçları ve karlılık, finansman ihtiyacı gibi içerikler daha ön plana çıkarılmalıdır. Bir diğer nokta ise iş planının şirket içi kullanım için hazırlanmasıdır. İş planı şirket içi kullanım amacıyla hazırlanacaksa yönetim aracı olarak işletmeye hizmet etmesi beklenmektedir. Şirket içi planda bulunan içeriklerde iyi bir yol haritası olabilmesi için, şirketin büyümesinin planlanması ve gerekebilecek yönetimsel ve süreç değişikliklerine özellikle vurgu yapılmalıdır.

İş planı hazırlarken girişimci ya da KOBİ’lere yön gösterecek temel noktaları; iş planının ne ve kimin için hazırlandığı, girişim ya da işletmenin mevcut durumu ve hedefleri, pazar araştırmaları ve finansal durumun değerlendirilmesi, işletmeyi rakiplerinden öne çıkaracak, ayırt edecek yönleri oluşturmaktadır.