Aşama 7: Örgütsel Plan Aşaması

Örgütsel plan; organizasyon şemasının çizildiği, proje ya da işin içeriğine uygun olarak kilit görevi gören yönetim kadrosu, personeller ve özelliklerinin tanıtıldığı, görev ve sorumluluklarının aktarıldığı kısımdır. Örgütsel plan aynı zamanda işletmenin pazarlama ve üretim planında yer alan hedefler için ulaşılabilir yetki ve yetenekte olduğuna dair kanıt niteliği taşımaktadır.

Bu nedenle potansiyel okuyucunun herhangi bir karar alma sürecinde yönetimi ve personel kapasitesini değerlendirebilmesi açısından önemli bir faktördür. Örgütsel plan kısmında değerlendirilmesi gereken diğer içerikler arasında; yönetim kadrosu ve kilit personellerin ücretlendirme politikaları, gelecekte ihtiyaç duyulabilecek yönetici ya da kilit personeller, mevcut kadro içinde bulunan yönetici ya da kilit personellerin ayrılma riskleri ve bu riskler karşısında alınacak aksiyonlar, mevcut organizasyon şemasındaki boş ve zayıf pozisyonlar yer almaktadır.