Süreç Yönetimi Eğitimleri Depar Akademi

Süreç Yönetimi Eğitimleri

Süreç Yönetimi, uluslararası bir BT hizmet yönetim çerçevesidir. 5 evre ve 26 sürecin anlatıldığı; Doğru servislerin, doğru müşterilere, müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanması, minimum risk ile hayata geçirilmesi ve mümkün olduğu kadar yüksek verimlilikle çalıştırılması esaslarına dayanan; bu şartlar sağlandıktan sonra ise servislerin sürekli olarak iyileştirilmesini öngören endüstriyel bir “bestpractice” (en iyi uygulamalar) kütüphanesidir.

Temel Süreç Yönetimi V4

Süreç Yönetimi V4 Sürekli Hizmet Geliştirme

Süreç Yönetimi V4 Servis Operasyonu

Süreç Yönetimi V4 Hizmet Stratejisi

Süreç Yönetimi V4 Hizmet Tasarımı

Süreç Yönetimi V4 Hizmet Geçişi

Süreç Yönetimi V4 Yaşam Döngüsü Boyunca Yönetme

Süreç Yönetimi V4 Uzman Eğitim Kampı – Yaşam Döngüsü

Süreç Yönetimi Operasyonel Destek ve Analiz

Süreç Yönetimi Hizmet Teklifleri ve Anlaşmalar

Süreç Yönetimi Sürüm Denetimi ve Doğrulaması

Süreç Yönetimi Planlama, Koruma ve Optimizasyon

1. Temel Süreç Yönetimi V4

Bu eğitim ile BT iş entegrasyonu, maliyet düşürme ve arttırılmış verimlilik için entegre yapılara giriş yapabilirsiniz. Bununla birlikte temel kavramlarını, tanımlarını, anahtar metrikler, yönetim raporlaması ve hedeflerini öğrenebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

2. Süreç Yönetimi V4 Sürekli Hizmet Geliştirme

Eğitim içerisinde sürekli hizmet iyileştirme yaklaşımının nasıl kullanılabileceğini, yedi adım iyileştirme sürecinin temel faaliyetlerini, kritik başarı faktör ve risklerini nasıl belirleneceğini öğrenebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

3. Süreç Yönetimi V4 Servis Operasyonu

Bu eğitim ile hizmet operasyonuna girişleri, servis işlem süreçlerini, hizmet operasyon ilkelerini, teknoloji ile ilgili düşünceleri, ortak hizmet operasyon faaliyetlerini anlayabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

4. Süreç Yönetimi V4 Hizmet Stratejisi

Yönetmeye yönelik stratejik bir yaklaşıma taşımak için gereken süreçler ve işlevlere pratik bir yaklaşımı anlayabilirsiniz. Ek olarak BT yönetimini etkileyen dinamikleri, dış pazarların, müşteri gereksinimlerinin ve sürekli hizmet iyileştirmenin hizmet stratejisine etkilerini, hizmet bazlı maliyetlendirme ve geri kazanımın stratejik faydaları gibi önemli hususlar üzerine yetkinlik kazanabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

5. Süreç Yönetimi V4 Hizmet Tasarımı

Stratejik hedefleri değer odaklı BT hizmet portföylerine dönüştürmek için ihtiyaç duyulan insan, süreç, teknoloji ve yönetimle ilgili bütüncül tasarım gereksinimlerine ihtiyaç duyulan bilgiyi sizlere sağlayabilir. İşletme değeri ve hizmet tasarımı arasındaki ilişkileri, dengeli hizmet tasarımı ilkeleri (işlevsellik, kaynaklar, zamanlama) gibi konular üzerinde yetkinlik kazanabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

6. Süreç Yönetimi V4 Hizmet Geçişi

Eğitim içerisinde Servis Yaşam Döngüsünün Servis Geçiş aşaması ile ilgili genel kavramları, faaliyetleri, politikaları ve yöntemleri dahil önemli bilgileri öğrenebilirsiniz. Ek olarak değişikliklerle ilgili karmaşıklığı yönetebilir ve inovasyonu mümkün kılarken istenmeyen sonuçları önlemeyi de sağlayabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

7. Süreç Yönetimi V4 Yaşam Döngüsü Boyunca Yönetme

Bu eğitim ile hizmet yaşam döngüsünün temel kavramlarını, iletişim ve paydaş yönetimini, servis yönetimi süreçlerini, servisleri yaşam döngüsü boyunca entegre edebilmeyi öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

8. Süreç Yönetimi V4 Uzman Eğitim Kampı-Yaşam Döngüsü

Bu eğitim ile servis yaşam döngüsünü anlayabilirsiniz. Bununla birlikte Teknolojinin Hizmet Yaşam Döngüsünü nasıl sağladığını, Yaşam Döngüsü işlemlerinin her birinde kullanılan faaliyetleri, yöntemleri ve işlevleri anlayabilirsiniz.

Eğitim 8 gün 48 saattir.

9. Süreç Yönetimi Operasyonel Destek ve Analiz

Bu eğitimde hizmet yaşam döngüsünün pratik yönleri ile hizmetlerin desteklenmesi ve hizmet sunumunun analizi ile ilgili süreçlerini öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

10. Süreç Yönetimi Hizmet Teklifleri ve Anlaşmalar

Eğitim içerisinde BT Hizmetleri için strateji yönetimi, iş ilişkileri yönetimi, finansal yönetim, talep yönetimi ve hizmet portföyü yönetimi gibi konularda yetkinlik kazanabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

11. Süreç Yönetimi Sürüm Denetimi ve Doğrulaması

Yayın, kontrol ve doğrulamanın önemi, control ve validation’daki tüm işlemlerin diğer Servis Yaşam Döngüsü işlemleriyle nasıl etkileşime girebileceğini öğrenebilirsiniz. Ek olarak hizmetlerin release edilmesi, kontrolü, doğrulanması ve hizmet sunumu ile ilgili işlemlerde yetkinlik kazanabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

12. Süreç Yönetimi Planlama, Koruma ve Optimizasyon

Eğitim içerisinde hizmet yönetimi hakkında yaşam döngüsünü planlama, koruma ve optimizasyon aşamasında ki süreç ve faaliyetlerin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

Depar Akademi Kurumsal Eğitimler