Stratejik BT Yönetiminin Önemi

Strateji; ürün ya da hizmetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulamaya konulması ve müşteriye ulaştırılması aşamalarından geçen sistematik karar ya da kararlar bütünüdür. Stratejik BT Yönetimi ise; işletmelerin mevcut ya da geleceğe yönelik amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanacakları BT sistemlerini analiz ve tespit ederek, işletmelerine uyarladıkları yönetim süreçlerini içermektedir.

Geçmişten günümüze kadar değişen ve gelişen pazarlama yöntemlerine bakıldığında, klasik pazarlama anlayışının yerini modern pazarlamaya bıraktığı gözlemlenmektedir. Modern pazarlama anlayışı; mevcut müşteriyi ön planda tutan, yeni müşteri arayışları içine giren, kaybedilen müşteriyi yeniden kazanmaya odaklanan yaklaşımdır. Modern pazarlama anlayışının benimsenmesindeki en büyük etkenlerden birisi de küreselleşmedir. Küreselleşmeyle birlikte gelişen teknolojiler ve bunlara paralel olarak değişen rekabet koşulları işletmeleri farklı stratejiler izlemeye zorlamıştır. Bu stratejilerin temelini müşteri ile kurulan ilişkiler oluşturmaktadır. Pazar ortamında farklılık yaratan, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, müşterilerle uzun vadede iyi ilişkiler kurabilen işletmeler rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu üstünlüğü oluşturabilmenin önemli basamaklarından biri müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerine yoğunlaşmaktır.

Strateji Neden Önemli?

Gelişen teknolojiler her geçen gün farklılaşan ve çeşitlilik kazanan müşteriye ulaşım kanallarına da zemin hazırlamıştır. KOBİ’ler için tek bir kanaldan müşteriye ulaşmaya çalışarak satış başarısı elde edebilmek günümüzde geçerli bir yaklaşım değildir. Bu nedenle işletmeler için internet üzerindeki çeşitli mecraları kullanarak satış ve pazarlama faaliyetleri yürütmek neredeyse zorunluluk haline gelmiştir.

Önemsenmesi gereken diğer bir teknolojik süreç ise mobil cihazlardan gerçekleşen internet kullanım oranlarındaki artıştır. KOBİ’ler artık sürekli hareket halinde olan tüketiciye ulaşabilmek ve büyüme hızlarını arttırabilmek için mobil mecralar üzerinden pazarlamaya da yoğunlaşmak durumundadır.

Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun (BTK) 2014’ün ilk çeyreğine ait “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü” raporuna göre mobil abone sayısı mart ayı itibariyle 70 milyon 115 bin 287’ye ulaşmıştır. Bu da yüzde 91,5 pazara nüfuz hızı anlamını taşımaktadır. Kurum yaptığı araştırma ile 3G abone sayısının 51 milyon olduğunu, mobil geniş bant abone sayısının ise 26 Milyonu geçtiğini bildirmiştir. BTK’nın raporunda mobil internet abonelerinin 2008’den bu yana 5 kat arttığı da önemli bulgular arasındadır.

Teknoloji’nin KOBİ’lere etkisini ortaya koymak için yapılan araştırmalar hem dünya genelinde hem de Türkiye’de çok çarpıcı sonuçlar ortaya koymaktadır. Küresel yönetim danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group’un 24 ülkede 4 bin KOBİ yöneticisiyle yaptığı araştırmaya göre sadece Brezilya, Çin, Almanya, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletlerindeki KOBİ’lerin yüzde 10’unun teknolojiye daha fazla yakınlaşması, 6 milyon yeni istihdam ve 770 milyar dolar ek gelir anlamını taşımaktadır. Aynı şekilde Türkiye’deki KOBİ’lerin teknolojiyi yüzde 10 daha fazla kullanmaları durumunda, 15 milyar dolar ek gelir, 360 bin yeni istihdam sağlayacakları ortaya çıkmıştır. Sonuçlardaki dikkat çeken diğer bir istatistik ise son 3 yılda teknolojiyi kullanan KOBİ’lerin gelirlerinde yüzde 15 daha hızlı büyümeye imza atmaları ve iki kat daha fazla istihdam sağlamaları olmuştur. (Güldüren, 2014) KOBİ’lerin teknolojik gelişmeleri, müşteriler ile etkileşim içine girmek ve elde tutabilmek için kullanmaları ve hem üretim hem de pazarlama faaliyetlerini yürütürken teknolojik yeniliklerden yararlanmaları ayakta kalmaları ve büyümeleri açısından oldukça önemlidir.