ITIL ( Bilgi Teknolojileri Alt Yapı Kütüphanesi ) Nedir?

ITIL kısa tanımıyla uluslararası bir BT hizmet yönetim çerçevesidir. Doğru servislerin, doğru müşterilere, müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanması, minimum risk ile hayata geçirilmesi ve mümkün olduğu kadar yüksek verimlilikle çalıştırılması esaslarına dayanan; tüm bu şartlar sağlandıktan sonra ise servislerin sürekli olarak iyileştirilmesini öngören endüstriyel bir “best practice” ( en iyi uygulamalar ) kütüphanesidir. Fakat ITIL bize servislerimiz ile ilgili yapılması gerekenleri doğrudan göstermez; bunun nedeni her işletmenin farklı servislere, her servisin ise farklı işlemlere ihtiyaç duymasıdır. Ancak genel olarak servis mimarisini ve bu mimarinin oluşturulması veya iyileştirilmesi için takip edilmesi gereken tüm yolları açıkça gösterir.

ITIL’ın ilk versiyonu; İngiliz Telekomünikasyon kurumunda, İngiliz Ticaret Bakanlığının desteğiyle BT yönetimi konusunda özellikle kamu kuruluşlarındaki karmaşanın önüne geçmek için oluşturulmuştur. ( ITIL v1 )

Fakat ITIL o yıllarda parça parça ve bağımsız bir yapıdan oluştuğu için 2000’li yılların başında 8 farklı kitapta toplanarak bir kütüphaneye dönüştürülmüştür. ( ITIL v2 ) 2000’li yıllarda Service Support ve Service Delivery kitapları öne çıkarak diğer 6 kitabın yavaş yavaş unutulmasına sebep olmuştur. ( Bu iki kitap daha çok destek ve sunum süreçlerini içermektedir. )

2005 yılında International Standart Organization; IT Servis yönetim standardı ISO 20000’i geliştirmiştir. Bu geliştirilen standart ise konuya farklı bir yaklaşım getirerek; sadece süreç bazlı çalışmalar içeren ITIL ’ın bir yönetim sistemi zeminine yerleştirilmesinin önünü açmıştır.

Böylece 2007 yılında yaşam döngüsü yaklaşımı ve bütünlüklü kurumsal yönetim yaklaşımı ITIL v3’e yansıyarak köklü değişiklikleri beraberinde getirmiş ve 2011 yılında ise görece yüzeysel yapılan ekleme çıkarmalarla birlikte ITIL v3 bugünkü halini almıştır.