Şirketler için Dijital Dönüşüm Aşamaları

Şirketlerin Dijital Dönüşüm İçin İzlemesi Gereken Yollar

Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi birçok alanda etkilerini gözler önüne seriyor. Sanayi alanından sağlık alanına kadar tüm sektörler teknolojiye ayak uydurarak günden güne değişmeye ve kendini geliştirmeye devam ediyor. Yaşanılan bütün bu gelişmeler, yaşadığımız çağın teknolojisi ile birlikte evrilmiş ve dijitalleşme olgusunu meydana getirmiştir.

Dijitalleşen hayatlarımız ile birlikte çeşitli işletmeler de mevcut durumunu iyileştirmek ve kendini yenilemek adına dijital dönüşüm sürecine dahil olmayı tercih ediyor. Bu sayede işletmeler de dijitalleşme kapsamında ürün ve hizmetlerini geliştirmiş ve dijitalleşme sürecine adapte olmaya çalışıyor. Dijital dönüşümün giderek önem kazandığı günümüzde yapılan en büyük araştırmalardan bir tanesi, dijital dönüşüm danışmanı arayışı. Çünkü bu tip bir yenileme ve çağa ayak uydurma eylemlerinde köklü değişiklikler gerekiyor. Bu değişim ve izlenecek yöntemlerin doğru biçimde seçilmesi, küçük veya büyük ölçekli oluşu fark etmeksizin işletmeler için önem arz ediyor. Yazımızda, e-dönüşüm kavramı ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok farklı konuyu sizin için derledik.

Kısaca Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm kişilerin karşısına sıklıkla çıkan bir kavram haline geldi. Bu durum da dijital dönüşüm ne demek arayışında olan kişi sayısını yüksek oranda artırdı. “Dijital” kelimesi, teknolojinin hızla benimsenmesi ile beraber günümüz dünyasında meydana gelen değişim hızının eş anlamlısıdır. Bu anlayış çerçevesinde “dönüşüm” ise bir organizasyonun geleneksel yöntemleri yerine yeni yöntemler inşa etme sürecidir. Dijitalleşme süreci bir şirketin günden güne gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyi iş hayatına entegre etme süreci olarak tanımlanır. Dijital dönüşüm; süreçleri ve üretkenliği iyileştirmek, daha iyi müşteri ve çalışan deneyimleri sağlamak, yapılan işin barındırdığı riski yönetmek ve maliyetleri kontrol etmek için kullanılır. Doğru bir dijitalleşme süreci için işletmelerin belirli strateji ve süreçlere sahip olması gerekmektedir. Bahsi geçen bu strateji ve süreçler işletmelerin dijitalleşme sürecine katkıda bulunarak teknolojiyi kolayca iş hayatına entegre edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede manuel ve verimsiz süreçler yerini hız ve kolaylığa bırakır.

Dijital Dönüşüm Süreci Nasıldır?

Kurumsal şirketler, iletişimde oldukları iş paydaşları, tedarikçileri ve müşterileri ile dijital dönüşüm örnekleri ve online platformlar üzerinden iletişim kuruyorlar. Kimi şirket bunu SAP, Canias gibi yaygın olan ERP programları üzerinden kimileri ise MS Dynamics ya da kendi yazdıkları programlar gibi CRM programları aracılığıyla sürdürüyor. Tabii ki bunlar da dijital dönüşüm örnekleri olarak yerlerini günümüzde dikkat çeken konular arasında alıyor. Eskiden bilinen adıyla otomasyon, analog kayıtların, dijital dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri ile birlikte online ortamda işlenmesi gündeme gelince, e-hizmet sistemi ile süreçlerin dijital ortama aktarılması hızlandı. Şirketlerde dijital dönüşümden ve dijital dönüşüm örneklerinden bahsedildiğinde, akla ilk olarak var olan teknolojinin ve yazılımların dönüşümü gelir. Ama burada asıl dikkat edilmesi gereken konu, şirketlerde dijital dönüşümün işlerini çok daha farklı yöntemlerle dijitalleştme adımlarını atmasıdır.

Dijital dönüşüm sürecinin ve dijital dönüşüm örneklerinin tek yönlü olmadığı bilinmelidir. Şirketler, e-dönüşüm ve dijitalleşme ile günümüz teknolojisini kullanarak çok daha verimli bir dijital işleyiş ile otomasyon oluşmasını mümkün kılabilir. Bunun yanı sıra dijital dönüşüm firmaları tarafından verilen servislerin gelişmesi ve gelişen hizmet ile daha verimli bir dijitalleşme sürecine şirketlerde dijital dönüşüm ile adım atıldığı görülüyor. Dijital dönüşüm sürecinin ve dijital dönüşüm örneklerinin 3 ana unsuru bulunuyor. Bunlar; Sakinlik, Doğru Karar Alma ve Hızlı Hareket Etme. Dijital dönüşümde hazır paket diye bir kavram yoktur. Hatta mevcut değildir demek daha doğru olacaktır. Çünkü dijital dönüşüme adapte olmak için dijital dönüşüm adına konumlamanızı yapmak, dijital dönüşüm yol haritanızı çıkartmak önem arz eder. Bu işlemler sonrasında dijital dönüşüm ihtiyaçlarınıza göre e-dönüşüm ve dijitalleşme uygulamaları ile şirketlerde dijital dönüşüm adımlarını atmanız en doğrusu olacaktır. Bu nedenle şirketlerde dijital dönüşüm ve dijital dönüşüm örneklerinin daima sürekli değişim faktörünün varlığı kabul edilerek yapılması gerekmektedir. Bu noktada dijitalleşme sürecinin en iyi şekilde analiz edilmesi, planlanması, yönetilmesi için dijital dönüşüm uzmanı desteği almak ideal bir seçim olacaktır. Örneğin Depar Akademi uzman kadrosundan destek alarak ve sizlere sunulan Eğitim Çözümleri’nden yararlanarak, şirketiniz için ideal işleyişin nasıl olduğu hakkında gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra doğru ve güvenilir analizler ile ilerleyişinizi sağlam adımlar ile sürdürebilirsiniz.

Dijital Dönüşümü Başarılı Kılmak

Dijital dönüşüm her şirketin gündeminde ancak bu yola çıkan şirketlerin başarı oranı oldukça az. Başarının ödülleri harika iken başarısızlığın maliyetleri ise oldukça yüksek olduğu için, kaybın önlenmesi adına doğru hamlelerin yapılması gerekiyor. Büyük veya küçük ölçekli olduğu fark etmeksizin şirketler, bu yolculukta kritik öneme sahip faktörlerini doğru anladıkları takdirde başarı şanslarını artırabilirler. Dijital dönüşümü başarılı kılmak için yapılabilecekler aşağıdaki gibi listelenebilir; 

  • Dijital dönüşüm amaçlarını içeren entegre bir stratejinin olması
  • CEO’dan orta yönetime kadar doğru şekilde belirlenmiş ve işleyen bir liderlik taahhüdünün olması
  • Organizasyonda yüksek kalibre yeteneklere sahip olan çalışanlara yer vermek
  • Benimsenen çevik ve açık iletişime sahip bir yönetişim zihniyetinin mevcut olması
  • Dönüşümdeki ilerlemenin net bir şekilde izlenebilmesi için gerekli materyallerin ve yolların kullanımı 
  • Yönetilebilir modüler teknoloji ve veri platformunun şirket bünyesine entegre edilmesi

Yukarıda belirtilen başarı faktörleri ile kurumsal etki yaratmak pek çok şirket için oldukça zorlayıcı görünse de ancak bu faktörler liderlik ekibi tarafından net bir şekilde anlaşıldığı takdirde başarı elde edilecektir.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Nedir?

Dijital dönüşüm yalnızca teknolojik yatırımların yapıldığı bir süreç olmayıp aynı zamanda yeni iş yapış şekillerinin de adaptasyonunu içeren bir dönüşüm sürecidir. Dijital dönüşüm danışmanlığı, büyük ve küçük ölçekli şirketlerin yeni teknoloji ve yeni iş yapış modellerine adaptasyonunu sağlamak amacı ile oluşturulan bir rehberlik hizmetidir. İşletmelerin dijitalleşmede geldiği noktayı tespit etmesini sağlayarak müşterilerine ve kendisine sağlayacağı avantajları netleştirmesinde dijital dönüşüm uzmanları önemli bir rol oynamaktadır. Verim artışı için sürdürülebilir bir kültür oluşturulmasına yardımcı olan dijital dönüşüm uzmanları mevcut verim artışının işletmenin geneline yayılması için yeni bir kültür oluşturulmasına da yardımcı olur. Bu sayede işletme genelinde oluşturulan bu kültürün sürdürülebilir olması da danışmanlar tarafından sağlanır. İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda doğru noktadan başlamasına yardımcı olur. Şirketlerin mevcut durumlarını netleştirmelerini sağlayarak dijital dönüşüm yolculuklarına hangi noktadan başlamaları gerektiği konusunda rehberlik ederler. Yapılan işin günümüz dünyası farklı bir deyişle geleceğe de taşınmasını mümkün kılarlar. Şirket geneli oluşturulan kültürü doğru teknolojiler ile destekleyerek müşterilerinize daha fazla deneyim yaşatacak fırsatlar oluşturmaktan geçer. Bu yöntem sayesinde daha sağlam temeller üzerinde yükselmeniz mümkündür.

Depar Akademi uzman kadrosu ile şirket bünyesinde oluşabilecek soru işaretlerini ortadan kaldırarak şirketlere mevcut kaynaklarının da kullanılarak daha verimli, daha rekabetçi ve daha sağlam temeller üzerinde yükselen bir yapı oluşturmalarında destek olmayı misyon edinmiştir.

Depar Akademi, küçük veya büyük ölçekli pek çok firmaya danışmanlık hizmeti sunuyor. Depar Akademi’nin lider firmaların de içerisinde yer aldığı dikkat çeken danışman kadrosuna siz de katılabilirsiniz. Böylelikle iş hayatında gelişmeleri hızlı şekilde yakalayabilir ve liderler arasındaki yerinizi alabilirsiniz.