Şirketlerin Dijital Dönüşümleri

Şirketlerin Dijital Dönüşümleri

Dijital dönüşüm, bir iş modelinde ya da işletmede dijital hale getirilebilecek her operasyonun yeni gelir ve değer üretme olanakları sağlama amacıyla, dijital teknolojilerin günlük hayata entegrasyonu olarak ifade edilebilir. Dijital dönüşüm günümüzde bir tercih değil zorunluluktur. Çünkü günümüz teknolojisi ve müşteri talepleri, şirketlerin dijital dönüşünümü gerekli kılmaktadır. Özellikle pandemi ile artan dijital dönüşüm, giderek yaygınlaşıyor. Doğru yapılan dijital dönüşüm, günümüzde işletmeleri yeni bir büyüme düzeyine taşımaktadır. Dijital dönüşümde ustalaşan şirketlerin sürece nasıl yaklaştıklarını gelin beraber inceleyelim ve sonuçlarının neler olduğunu keşfedelim.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, işi dönüştürme yeteneğine sahip dijital teknolojinin benimsenmesidir. Dijital dönüşüm temel olarak sadece bazı yeni teknolojilerin uygulanmasından daha fazlasını içerir. Daha verimli olmaktan veya üretkenliği artırmaktan çok daha fazlasıdır. Dijital dönüşüm, yeni pazarlar ve iş yapmanın yeni yollarını bulmak, müşterilerle yeni ve farklı şekillerde etkileşim kurmakla ilgilidir. Daha önce hiç yapılmamış şeyleri yapmak için gelişen teknolojinin gücünden yararlanmayı içerir. Genellikle yeni gelir akışlarına, artan marjlara, daha fazla rekabet gücüne ve diğer iş hedeflerine ulaşmayı sağlar. Yüksek derecede risk taşır, ama aynı zamanda önemli fırsatlar da getirir. Dijital dönüşüm, bulut bilişimden veri analitiğine ve sosyal medyaya kadar sürekli gelişen sayısız sektörün kesişimini temsil eder.

Dijital Dönüşüm Unsurları

Dijital dönüşüm sadece teknoloji ile ilgili değildir. Aynı zamanda insanlar, süreçler ve iş yapmanın yeni yolları ile ilgilidir. Şirketiniz için bir dijital dönüşüm çerçevesi geliştirmekle ilgileniyorsanız, dijital dönüşümün mümkün olduğunca etkili olmasını sağlamak için üç ana unsur içermesini istemelisiniz:

  • Doğru Vizyon

Dönüştürücü liderler, doğru dijital vizyona sahip olmak için şirketlerini, sektörlerini, ilgili teknolojiyi ve şirketlerinin faaliyet gösterdiği düzenleyici ortamı anlamalıdır. Liderler, tüm paydaşlarla iletişim kurmalı ve değişimden önce, değişim sırasında ve değişimden sonra onlara rehberlik etmelidir. Dönüştürücü liderlerin, vizyonu şirket genelinde iletmeleri için şirket kültürünü mükemmel bir şekilde anlamaları gerekir. Ayrıca genellikle şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerin kültürlerini de anlamaları gerekir. Dijital dönüşüm, ancak çalışanlar ve genellikle müşteriler ve ortaklar dahil olmak üzere dış paydaşlar vizyona dahil olursa başarılı olabilir.

  • Doğru Araçlar

Dijital dönüşüm içerik etrafında döner. Çoğu işletmede içerik, çeşitli şirket içi sistemlere yayılır, farklı uygulamalar tarafından yönetilir ve farklı veri tabanlarında depolanır. Çok fazla içerik parçalanması, insanların anlamlı bir şekilde işbirliği yapmasını neredeyse imkansız hale getirir. Bu durumda yapılacak ilk şeylerden biri, içeriğinizi buluta taşımaktır. Bulutistan gibi popüler bir bulut servis sağlayıcı içeriğinizi eski sistemlerinizden buluta geçirmenizi kolaylaştırmak için tüm süreçte adım adım size yardımcı olur. Geçişten sonra merkezi bir havuza sahip olmak, dijital dönüşüm için temel olan birçok şeyin çok daha kolay hale gelmesini sağlar. Veri bilimi teknikleri, merkezi verilere daha kolay uygulanabilir. Veriler kolayca alınabilir olduğunda hem istatistiksel teknikler hem de makine öğrenimi algoritmaları daha iyi çalışır. Dijital dönüşüm, aynı veriler üzerinde çalışan ve bir şirketin belirli iş süreçlerini otomatikleştiren entegre sistemler gerektirir.

  • Doğru Zamanlama

Dijital dönüşümün zamanlaması; teknolojinin olgunluğunu, rakipler arasında benimsenme oranını ve şirketin değişime giriştiği doğal hızı dikkate almalıdır. İş ve BT liderleri, ilk adımların zamanlamasına ve dönüşüm hızına karar vermek için bir araya gelmelidir.

Dijital Dönüşümün Şirketler İçin Avantajları

Bir şirketin her alanını kapsayan e-dönüşüm, birimler arasında süreç yeniliği ve verimlilik gibi konularda avantaj sağlıyor. Verilerin kontrolünün daha basit bir şekilde yapılması ve şirket maliyetlerinin düşürülmesi de bu avantajların içerisinde yer alıyor.

  • Gelişmiş veri toplama ve veri yönetimi: Birçok şirket, iş genelinde ve müşterileri hakkında oldukça fazla veri topluyor. Bu verilerin toplanmasından da önemli olarak, verilerin şirketi ileri taşıyacak şekilde analiz ve optimize edilmesi ön plana çıkıyor. Dijital dönüşüm, doğru verilerin toplanması ve bu verilerin daha üst düzeyde kullanılmasına olanak sağlıyor. Yazılım odaklı dijital süreçler, neyin iyi çalıştığına ve nelerin iyileştirilebileceğine dair bir görünürlük veriyor.
  • Artan verimlilik: Dijital dönüşümün en önemli faydalarından biri de verimliliği artırması olarak göze çarpıyor. Çalışanların kurum içinde iletişim kurma şekli, kurum içindeki sürekli veri akışı, verilere doğrudan ve zaman kaybetmeden ulaşmak gibi para, kaynak ve zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak avantajlar ile birlikte dijital dönüşüm verimliliğin artmasını sağlıyor. Birlikte doğru çalışan teknik araçlara ve teknolojiye sahip olmak, iş akışını doğru ve hızlı bir düzene sokabilir, verimliliği ve üretkenliği artırabilir. Birçok manuel görevin otomatikleştirilmesi ve verilerin kurum içerisine entegre edilmesi şirketin verimliliğini yükseltebilir.
  • Artan esneklik ve ölçeklenebilirlik: Dijital dönüşümün önemli bir avantajı, kısıtlayıcı eski sistemlerden kurtulmak ve modern, ölçeklenebilir alternatiflerden yararlanmaktır. Şirketlerdeki mevcut süreçler, genellikle manuel girdi gerektiren eski teknolojiye dayanır ve iş yükleri arttığında darboğazlar yaratabilir. Modern yazılım ve süreçlerin entegrasyonu genellikle daha kolaydır, böylece verileri departmana veya işleve göre yığmak yerine işinizin çeşitli bölümlerini birbirine bağlayabilirsiniz. Şirketleri dijital olarak çalışacak şekilde dönüştürmek, kuruluşların çevik kalmalarına ve pazarlarındaki yeniliklere ve trendlere daha duyarlı olmalarına da olanak tanıyabilir.
  • Maliyet ve zaman tasarrufu: Şirketler, eski sistemleri sürdürürken büyük miktarda para ve zaman harcayabiliyor. Dijital bir dönüşümden geçmek, süreçlerin daha verimli yönetilmesini sağlar ve daha hızlı sorun tanımlama ile hem maliyetlerden hem de zamandan tasarruf etmeye yardımcı olabilir. Örnek olarak, ürün bazlı bir şirket, dijital dönüşüm ile hammadde ihtiyaçları ve zaman çizelgeleri hakkında daha iyi bilgiler edinebilir. Bu hammaddelere stratejik ve veriye dayalı bir şekilde ulaşmak maliyetleri en aza indirecektir. Dijital dönüşümün en büyük avantajlarından biri, gereksiz yere personel zamanını boşa harcayan görevleri ortadan kaldırmak diyebiliriz. Dijital dönüşüm uygulayarak, daha önce personel tarafından manuel olarak gerçekleştirilen görevleri gerçekleştirmek için doğru ve gerekli teknolojiler kullanılabilir.
  • Gelir artışı: Maliyetlerin en aza indirilmesi ile birlikte gelir artırılabiliyor. Bunun yanı sıra mevcut iş süreçlerindeki kusurların tanınması yoluyla fırsatları en üst düzeye çıkarmak, bir şirketi ileriye götürmenin anahtarı olarak görebiliriz. İşin farklı yönlerinde şeffaflığın geliştirilmesiyle, çalışanlar ve yönetim, uygulamalarını iyileştirebilir, trend değerlendirmesi ve veriye dayalı fırsatın aktifleştirilmesi yoluyla geliri artırabilir.
  • İyileştirilen müşteri deneyimi ile müşteri memnuniyetini artırma: Şirketlerdeki görevleri otomatik bir sistem üzerinden yürütmek, problemleri ve istekleri olduğunda çok daha hızlı geri dönüş süreleri görecekleri için müşteri ve personel deneyimlerini de geliştiriyor. Dijital dönüşüm, müşterilerin tercih ettikleri etkileşim yöntemiyle hizmetlere ve desteğe erişmelerini sağlıyor. Dijital araçlardan yararlanarak, çok kanallı desteğin etkinleştirilmesi ile müşterilerin telefon, web sitesi canlı destek, e-posta, mobil uygulama veya bir destek forumu aracılığıyla ulaşması sağlanabilir.

Müşterilerin hizmetlere e-ticaret, mobil platformlar, sosyal medya ve diğer dijital yollar aracılığıyla erişmesini kolaylaştırmak için de dijital araçlar ve süreçler kullanılabilir. Müşteriler yalnızca tercih ettikleri kanal üzerinden hizmetlere erişme avantajını elde etmekle kalmaz, aynı zamanda şirketler hesaplarına eklenen verileri kullanarak diğer ilgili teklifleri, ürünleri veya hizmetleri de müşterilere önerebilir.

Sektörde lider markalara danışmanlık veren Depar Akademi ile çalışma hayatında siz de ön plana çıkabilirsiniz. Depar Akademi’nin uzman kadrosunun sunduğu eğitim çözümlerinden yararlanarak, dijitalleşen yeni dünyayı izlemenin yanı sıra bir parçası olabilir hatta yön verenler arasındaki yerinizi alabilirsiniz.