Üretkenliği Artırmak

Üretkenliği Artırmanın Yolları

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda üst seviye ofis yatırımları giderek artış gösteriyor. 21. yüzyıl itibari ile artık ideal bir yerleşime sahip olan bilgi toplumu, tıpkı önceki yüzyıllarda olduğu gibi sanayi devriminin de etkisiyle hızla artan endüstriyel işletmelerin yerini artırmıştı. Şimdi yine aynı etkenler, günümüzde yüksek konforlu ofis binalarının artışını büyük ölçüde hızlanmasında rol oynuyor. Tüm bu çalışmalar ve eski geleneklerin yenilere bıraktığı bu yerler doldurulurken, çalışan verimliliği esas alınıyor. Yenileşen dünyaya şirketlerin yetişmesinde hatta öncü olmasında kişilerin paydası yadsınamaz boyuttadır.

Yenilikçi yapının oluşmasında temel görevi gören çalışanlar, bu gücü verimli çalışma şekillerinden ve üretkenlikten alırlar. Üretkenliği destekleyen işverenler ve şirket politikaları, şirketlerinin gelecekteki yerini garanti alma yolunda büyük bir adım atmış sayılır. Çünkü yeni satış fikirleri, ürünler, yazılımlar veya hizmetler, bir diğer deyişle geleceğe yön verecek yenilikçi yaklaşımlar üretken zekaların meyvesidir. Peki bu kavramın bu kadar önemli olduğu çalışma hayatında, üretken olmak için ne yapmalı? Üretkenliği artıran pek çok farklı etken bulunur. Yüksek binaların yerlerini bıraktığı yeni şirket biçimleri yine çalışan üretkenliğini artırmak için izlenen yollardan biridir. Üretkenliği baltalayan, monotonluk, dikkat dağıtıcı unsurlar gibi olgulara yeni yapılan yapılarda yer verilmez. Çünkü süreç ve geride bırakılan zaman, özellikle proje geliştirmede, yüksek donanımlı çalışan profilini tatmin etmenin bazı gereklilikleri olduğunu kanıtlamıştır. Aranılan çalışan profili ‘’üretken çalışan’’ olarak tanımlansa da üretkenlik, tek bir olguya dayandırılamaz. Üretkenlik çevresinden beslenen ve kişinin kendisi ile bütün olmayı başarmış bir kavramdır. Büyük veya küçük ölçekli fark etmeksizin tüm şirketlerin en büyük gider kapısını çalışanlar oluşturur. Bu noktada yatırım yapılması gereken en önemli takım oyuncusunun çalışanlar olduğunu kabul etmek ve bu doğrultuda atılım yapmak kazanç sağlar. Üretkenlik kazanılabilen aynı zamanda artırılabilen bir nosyondur. Bu anlayış ile sizler için ‘’üretkenliği artırmanın yolları’’, ‘’üretkenlik artırılabilir mi’’ ‘’üretkenliği etkileyen faktörler neler’’ gibi pek çok konu ve soruyu detaylı şekilde inceledik.

Ofislerde Üretkenliği Etkileyen Faktörler

Ofislerde yani bir diğer deyişle iç mekan çalışma alanlarında üretkenliği artırmak mümkündür. Çalışılan alanın çalışan üzerinde üretkenliği artırıcı etkisi bulunduğu gibi, bu durum tam tersi olarak da tesir edilebilir. Üretkenlik, dış etkenler ile bütünleşen ve dış etkenlerden etkilenme potansiyeli barındıran bir kavramdır. Kimler daha üretkendir gibi sorulara yanıt verilirken, değerlendirme altına alınan insanların çalışma alanları ve işverenlerinin bu çalışanlara karşı izlediği yöntem de dikkate alınmalıdır. Ofis ve iş yerinde üretkenliği etkileyen faktörler aşağıdaki gibi listelenebilir;

  1. İç Mekan Hava Kalitesi

Ofislerde iç mekan hava kalitesi, çalışanların çalışma standartlarını belirlemede önemli bir etkendir. İç mekan hava kalitesinin kötü olması veya yeterli seviyede olmaması, çalışanları olumsuz yönde etkiler. Beyne yeterli ve ideal seviyede temiz havanın ulaşmaması, verimli çalışmanın önüne geçer. Düzgün düşünmeyen bir beyin üretken olmamanın dışında verimli bir çalışma standardını tutturmakta dahi zorlanacaktır. İç mekan hava kalitesinin yüksek olması, kişilerin daha iyi bir şekilde düşünmesine ve ilgi dağıtıcı bir etken olmaksızın verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Üretkenliği azaltan önemli unsurlardan biri kişinin mevcut işten uzak kalmasıdır. Bir kişi işten uzak kalırsa, döndüğü zaman içerisine adaptasyon süreci de eklenmelidir. Buna hastalık nedeniyle rapor alan bir çalışan örnek olarak gösterilebilir. Fakat iç hava kalitesi yüksek olan bir çalışma ortamı kişilerin baş ağrısı gibi durumlardan korunmasına yardımcı olur. Bunun dışında yapılan araştırmalar, iç hava kalitesi yüksek olan ofis ve işyerlerinde rapor alan ve hasta olan çalışan sayısının daha az oluğunu kanıtlamıştır. 

  1. Termal Konfor

İş yerlerinde çalışan verimi ve üretkenliğini etkileyen bir diğer faktör ise termal konfordur. Çünkü bir çalışma alanının gereğinden fazla sıcak veya fazla soğuk olması, çalışanın aklının bir köşesinin hep bu durum ile meşgul olmasına sebebiyet verir. Üretkenliğin düşmanları arasında yer alan odaklanma problemi, termal konfor eksikliğinden de kaynaklanabilmektedir. Bu durumda çalışan için ideal bir çalışma ortamı hazırlamak, üretkenliği büyük ölçüde artıran önemli bir faktördür etkileyen çok önemli bir konu termal konfordur. 

  1. Aydınlatma

Ofislerde aydınlatma pek çok açıdan önem arz eder. Örneğin gün ışığı en iyi aydınlatma biçimidir. Kişilere enerji, ısı ve aynı zamanda yüksek oranda motivasyon kazandırır. Kişilerin saate bakma ihtiyacını dahi minimuma indergeyen unsur, çalışma alanında yer verilen büyük veya çoklu pencerelerdir. Bu durum, iyi şekilde tasarlanmış aydınlatma sistemleri ile desteklenebilir. Örneğin sarı ışık tonlarının daha çok dinlenme hissi yarattığı bilinir. Bu noktada çalışma alanlarında kullanılan sarı ışık, çalışanların kendisini aktif bir şekilde işe vermesinin önüne geçilebilir. Aydınlatmanın açısı, rengi ve biçimi üretkenliği destekler nitelikte olmalıdır. 

  1. İç Mekan Yerleşim ve Dekorasyonu

Günümüzde iş yerlerinde yoğunluk, mahremiyet, sessiz çalışma ortamının sağlanması gibi konfor ve üretkenliği etkileyen konular mevcuttur. Bu durumlar da ancak ofis iç mekan tasarımı ve yerleşiminin doğru şekilde yapılması ile sağlanabilir. Ofis tasarımının doğru bir şekilde yapılması, kişilere farklı alanların yaratılması üretkenliği doğrudan etkiler.

Çalışanlara Üretkenlik Artırıcı Tavsiyeler

Üretkenlik nasıl olur? Üretkenlik kazanılabilir mi? Üretken olmayan kişiler, bu özelliği kazanmak için neler yapmalıdır? Bu ve bunun gibi daha pek çok soru sıklıkla sorulan ve yanıt aranan sorulardır. Fakat üretkenlik yalnızca kişinin tek elinde olan ve doğuştan bahşedilen özellikler arasında yer almaz. Üretkenlik, dış faktörlerin de etki ettiği ve kişilerin kazanabileceği, kendi hayatlarına katabilecekleri bir nosyondur. Bu anlayış ile sizlere üretken olma tavsiyeleri hazırladık;

  1. Belli görevlere ne kadar zaman ayırdığınızı inceleyin. Zaman yönetimi konusunda başarılı olduğunuzu düşünseniz dahi bu konuda yapılan araştırmalar oldukça az yüzdeliğe sahip bir kesimin bunu yapabildiğini kanıtlıyor. Zamanın doğru planlanması üretkenliği büyük ölçüde artırıcı rol oynuyor. 
  2. Düzenli molalar vererek, çalıştığınız süreyi daha verimli kendinizi de çalıştığınız süre boyunca daha üretken bir hale dönüştürmeniz mümkün. 
  3. Kendinizi tarihlerle programlayarak, belirsizliklerin önüne geçebilirsiniz. Belirsizlik üretkenliği olumsuz yönde etkilediği için, programlar ile kendinizi desteklemeli ve düzenli şekilde iş planı oluşturmanız yarar sağlayacaktır. Önemli olan program yapmanın yanı sıra bu programa sadık kalmak. 
  4. 2 dakika kuralını uygulayarak üretkenliğinizi kolaylıkla artırabilirsiniz. Bu kural iki dakikalık işleri, ortaya çıktığı anda yapmamanız gerektiğini vurguluyor. Yalnızca iki dakikanızı alarak halledeceğiniz işler, mevcut işiniz üzerindeki konsantrasyon ve veriminizin azalmasına neden olur. Bu sebeple ana işinize öncelik vermeli ve 2 dakikalık işlerinizi, ana işinizi tamamladıktan sonra halletmelisiniz. 2 dakika yöntemi sayesinde, yalnızca çok kısa bir süre alacağını düşündüğünüz işlerin aslında önem taşıdığını da keşfedeceksiniz. 
  5. Toplantılarınızı ayakta yaparak, hem zamandan tasarruf edebilir hem de enerji akışınızı koruyabilirsiniz. Oturarak toplantı yapmak normalde daha kısa süre içerisinde sonuca varabilecek konuların, yayılmasını ve daha fazla vakit almasını sağlıyor. 
  6. Çok görevli çalışmayı bırakarak tek bir işe odaklanmayı deneyebilirsiniz. Bu sayede tüm odağınızı tek bir işte yoğunlaştırabilirsiniz. Aynı anda birden fazla işte başarılı olmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Aksine aynı anda çoklu görev sürdürmek sizin, yaptığınız işe odaklanma oranınızı da azaltacaktır. Bir işe tam odaklanılmaması ve akılda gezen farklı işlerin çokluğu, üretkenliği azaltıcı rol oynamaktadır.

Depar Akademi’nin uzman kadrosundan destek alarak kurumsal iş yaşamındaki verimliliği artırmak için profesyoneller ile çalışma fırsatı bulabilirsiniz. Üretkenliği artırma yöntemlerini kurumsal çalışma alanlarınızda uygulamak adına Depar Akademi’nin sunduğu Eğitim Çözümleri’ni değerlendirebilirsiniz.