Teknolojinin Pazarlamaya Etkisi

Pazarlama tüketicilerin sosyal, psikolojik yapıları ve ihtiyaçlarından doğan talep ettikleri mal ve/veya hizmetleri kendileriyle buluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır. Kotler ve Keller (2006) pazarlama yönetimini “hedef pazarları seçmek, üstün bir müşteri değeri yaratmak, sunmak ve iletmek suretiyle müşterileri bulma, elde tutma ve sayılarını artırma sanatı ve bilimi” olarak tanımlamışlardır.

Teknoloji, işletmelere hedef pazara ve kitleye, kişisel ve toplu hitap edebilecekleri bir platform sunmakta; işletmelerin tanıtımlarını sesli, renkli ve hareketli görüntülerle aktarmalarını sağlamaktadır. Tüm bu avantajların yanı sıra diğer iletişim araçlarına göre nispeten daha ucuz bir seçenek olarak görülmektedir. Teknoloji aynı zamanda müşteri ilişkileri yönetim sistemleri ile birlikte mevcut müşterilerini elde tutma, yeni müşteriler edinme imkânı sağlamaktadır.

Yeni Dünya Düzeninde Teknoloji ve Pazarlama İç İçe

Hedef kitle seçmede ve dağıtımda kolaylık, ucuzluk, ölçülebilir sonuçlar, tüketici ile etkileşim, tüketiciye anında geri dönüş imkânı, anında güncelleme, 24 saat hizmet verme imkânı, anında satış, uluslararası faaliyet gösterebilme; teknolojinin ve internetin avantajları arasındadır. Müşterilerle ve müşteri olmaya aday kişilerle diyalog imkânı işletmeler için internetin belki de en önemli özelliğidir. (Öncü 2007, s. 4.) Bu durum, işletmeler için internet sayesinde pazarlama, satış ve marka yönetiminde köklü değişikliklere gitmesine zemin hazırlarken, diğer tarafta ise müşterilerin de alternatif ürün ya da hizmetleri değerlendirebilmesine olanak tanımakta ve rekabet koşullarını zorlaştırmaktadır. İnternetin tamamıyla davranışlarını değiştirdiği müşteri kitlesi, tercihleri ve giderek yükselen beklentileri nedeniyle teknolojik pazarlama sürekli kendini güncelleyen dinamik bir yapıdadır. Dolayısıyla bu durum KOBİ’ler için teknoloji üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetlerinin değişken ve zor olacağına da işaret etmektedir. Fakat mevcut süreci takip etmeyen ve uyum sağlayamayan KOBİ’lerin klasik pazarlama yöntemleriyle büyüyebilmesi oldukça zordur.

KOBİ’lerin teknolojik pazarlama faaliyetleri için kullanması gereken yöntemlerden bazılarını; sosyal ağlar üzerinden reklam yapmak, kendi web siteleri ile tanıtımlarını sağlamak, elektronik posta ve kısa mesaj yolları ile bilgilendirme içerikleri yollamak, arama motoru optimizasyonları ve kampanyalar ile ürün ve marka bilinirliklerini artırmak olarak belirtmek mümkündür. KOBİ’ler CRM sistemlerini de kendi firmaları içine kurgulamalı, müşterilerini elde tutmak ve yeni müşteriler edinmek için kendilerine dinamik bir zemin hazırlamalıdır.