Teknolojinin Markalaşmaya Etkisi

İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağı gereği işletmelerin ticaret sınırları ortadan kalkmış, rekabet için en gelişmiş teknik ve teknolojilerin kullanılması zorunluluk haline gelmiş, ülkeler ve kişiler arası iletişim birkaç saniyelere inmiştir. Bu gelişmeler işletmelerin ülke ve kişilere, ürünlerini ve kendini tanıtarak markalaşması açısından önemli bir etkendir.

Markalaşma; modern ekonomik sistem içerisinde rekabet gücünü artıran, firmanın rakiplerinden ayrılmasına, farklılaşmasına ve öne çıkmasına yol açan kavramlar bütünüdür. Marka kavramını daha net bir ifade ile açıklamak için ürün (hizmet) ve marka arasında bir ayrıma gidilmelidir. Ürün; çeşitli işlemlerden geçerek, teknolojik ya da fiziksel unsurlarla bütünleştirilen ve tüketim amacıyla pazara sunulan, tüketicisinin istek ya da talebini karşılayan her şeydir. Marka ise pazara sunulan ürünün değerini artıran bir isim, sembol ya da tasarımlardır.

Markalaşma

Marka olgusunu işletmenin rekabetçi avantaj elde edebilmesi için en önemli olgulardan biridir, bu nedenle işletmeler açısından marka yönetimi ile ilgili bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi kritik bir önem taşımaktadır. Ancak ülkemizde tablo 2.2’de görüleceği gibi marka geliştirme sürecinin gelişmesine engel olan bazı etkenler vardır. Bu etkenlerin başında pazarlama ve medya kanallarının çeşitlenmesi, yetersiz araştırma ve geliştirme (ar-ge) faaliyetleri olması, işletmelerin teknolojik yeniliğe karşı ön yargılı tutum sergilenmesi, güçlü bir finansman desteği ve yatırımına ihtiyaç duyulması gelmektedir.

Günümüzde ortada fiziksel bir ürün olmasa dahi, girişimci ve KOBİ’lerin internet sitelerinin içerikleri, uygulamaları ve popülerlikleri sayesinde ilk defa internet üzerinde bir marka yaratmaları da mümkündür.  Girişimci ve KOBİ’lerin markalaşmak adına ilk adımları; kendilerini ve ürünlerini doğru bir şekilde yansıtan kurumsal kimlik çalışması yürütmek ve müşterilerine kendilerini ve ürünlerini anlatan bir web sitesi platformu oluşturmak olarak tanımlanabilir.

Bir KOBİ tarafından üretilen ürün ne kadar kaliteli olursa olsun güçlü bir pazarlama desteğinden yoksun markanın pazarda başarıya ulaşması mümkün olmayacaktır. KOBİ’ler ürettikleri ürünleri sistematik bir şekilde pazara sunmaları ve kendilerini ayrıştırmaları açısından, teknoloji desteğiyle markalaşmaya özen göstermek durumundadır. Bugünkü koşullar altında markalaşmak; firmaların önünde bir seçenek olmanın ötesinde bir zorunluluktur.