Şirketlerde Veri Güvenliği ve Üstümüze Düşenler

Şirketlerde Veri Güvenliği ve Üstümüze Düşenler

Teknoloji yayılıyor, gelişiyor ve ilerliyor. Dallanıp budaklanan teknoloji, artık kişilerin sosyal hayatlarından ziyade, çalışma hayatına da yön veriyor. Bu durum, şirketlerin dijitalleşmesi kelimeleri ile net bir şekilde özetlenebilir. Şirketlerin, verilerini dijital platforma taşıması, siber saldırganların türemesine neden oldu. Siber saldırganların atakları ise hedef gözetmeksizin devam ediyor. Yapılan bu eylemler büyük ve küçük şirketler için büyük maddi sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Bu durumun beraberinde ise iş gücü kaybı, iş süreçlerinde aksama gibi şirketleri olumsuz etkileyecek sonuçları ile karşılaşılabiliyor.

Şirketler için müşteri bilgilerini muhafaza etmek ve yönetmek oldukça önemli. Mevcut kanunlara uyum, kurum ağının verimli kullanımı, iş sürekliliğinin aksamaması ve kurum ağının siber saldırılara karşı korunması şirketler için zorunlu tutulan süreçlere örnek gösterilebilir. Tam da bu noktada veri güvenliği ön plana çıkmakta. Şirketlere düzenlenen siber saldırılar analiz edildiğinde, saldırı sonuçlarının büyük maddi külfetlere neden olduğu gözlemleniyor.

Maddi zararlardan korunmak, aynı zamanda sunulan şirket hizmetinden yararlanan kişileri de korumak ancak siber güvenlik ile mümkündür. Şirketler gerekli veri güvenliğini sağlayarak, hem geçmiş hem de gelecek çalışmalarını etkili şekilde koruma altına alabilir. Peki şirketler için veri güvenliği neden önemlidir? Veri güvenliği nasıl sağlanır? Veri güvenliğini sağlamada hangi çalışanlar ön plana çıkar? Bu ve bunun gibi daha pek çok sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Veri Güvenliği Nedir?

Şirketler bakımından veri güvenliğinin ne derece önemli olduğunu anlayabilmek için öncelikle veri güvenliğinin tanımının bilinmesi oldukça önemli. Veri güvenliği nedir? Veri güvenliği kısaca, verilerin tüm izinsiz ve istenmeyen erişime karşı korunması olarak açıklanabilir. Fakat teoride epey basit bir şekilde tanımlanabilen bu nosyonu pratiğe dökmek pek kolay değildir. Veri güvenliğinin, birçok katmanı bulunur. Veri güvenliği sağlanmadığında şirketler, yetkili kişilere tanımlanan ayrıcalıklı erişimin kötü amaçlı kişiler tarafından ele geçirilmesi, kullanılan özel yöntemler ile şirket içindeki bilgilerin öğrenilebilmesi, fidye yazılımlar aracılığıyla tehdit edilmek gibi durumlar ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle veri güvenliği nosyonuna tam olarak hakim olmak ve ideal şekilde pratiğe dönüştürebilmek siber güvenlik açısından şirketlere büyük avantaj sağlar.

Veri Güvenliği Unsurları Nelerdir?

Veri güvenliği üç temel unsurdan oluşur. Bahsi geçen temel unsurlar yerine getirilmediği, bir diğer deyişle bu adımlar olmadığı sürece sağlıklı bir şekilde ilerlenemez. Üç ana başlık altında toplanabilen veri güvenliği unsurları ile donanım ve yazılım çözümlerini içerisinde barındırır. Veri güvenliği unsurları aşağıdaki gibi listelenebilir;

 • Gizlilik

 Veri gizliliği olarak da bilinen veri güvenliği unsuru, çoğunlukla veri güvenliği ile karıştırılıyor. Fakat ikisinin ayrı kavramlar olduğunu söylemek gerekir. Bu bilgi dahilinde veri gizliliği, veri güvenliğinin bir parçası olmakla beraber kişisel verilerin korunmasındaki ilk ve en temel adım olarak gösterilebilir Aynı zamanda içeriği ve sınırları ortaya koyan bir çerçeve olmadan veri güvenliğinin kapsamı belirsizleşir. Gizlilik, şirket verilerinin gizliliği olabileceği gibi, üye veya müşteri verileri gizliliğini de kapsar. Bazı şirketler kişilere hizmet sunmak için, belli veriler talep eder. Bu veriler, belli bir alanda depolanır. Veri gizliliğinin ideal şekilde yürütülememesi, bilgilerin sızdırılmasına bir diğer deyişle açığa çıkmasına neden olur. Bu durumun şirketler özelinde büyük yaptırımlara neden olduğu görülmüştür.

 • Bütünlük 

Veri güvenliğinin diğer bir önemli adımı, verilerin kasıtlı veya tesadüfi olarak değiştirilmesinin önüne geçmektir. Bu da ancak veri bütünlüğü ile sağlanabilir. Veri bütünlüğünün sürdürülmesi anlamına da gelen bu nosyon, güvenli erişim yönetimindeki parola yöneticisi yardımıyla sağlanabilir. Veri bütünlüğünü sağlamak için iki faktörlü kimlik doğrulama ve tamamen şifrelenmiş veritabanı gibi çeşitli işlemlerden de yardım alınabilir. Bu sayede şirketlerin muhafaza ettiği verilere ulaşım zorlaştırılır. Aynı zamanda verilerin değiştirilmeleri ise çok aşamalı süreçlere bağlı hale getirilir. Veri bütünlüğü aracılığı ile kayıtlar tutulabilir ve depolanan veriler arasında köprüler oluşturulabilir.

 • Kullanılabilirlik

Veri güvenliğini sağlamak şirketlerin birincil önceliğidir. Fakat veri güvenliğini sağlamak bir eylem ile başlayan ve sonuçlanan bir süre değildir. Veri güvenliğinin sağlanması kadar sürdürülmesi de bir o kadar önem taşır. Veri güvenliği sağlanırken bir diğer yandan sistemin de devre dışı kalmaması elzemdir. Veri güvenliğinin bir saniye dahi sürdürülememesi, şirketler için büyük kayıpları beraberinde getirebilir. Bazı bilgilere ulaşım veya veri aktarımı zaman alsa da bazı durumlarda bu zaman oldukça minimal sürelere indirgenebilir. Sıkı güvenlik önlemleri almak, kurumsal firmaların sistemlerine istenmeyen kişilerin bağlanmasını veya araçlarını kullanmasını engelleyebilir. Bu durumun önüne geçmek için gerekli zaman ve durumlarda yetkili kişiler tarafından müdahale edilebilir bir veri güvenliği ekosistemi kurmak gerekir.

Veri Güvenliği Planlaması Nasıl Yapılır?

Farklı büyüklüklerdeki şirketlerin veri güvenliği kapasiteleri de farklılık gösterir. Durum bu şekilde seyretse de şirketlerde uygulanan planlama sıralaması neredeyse aynı şekilde ilerler. Veri güvenliği planlaması hukuki açıdan ve bilişim açısından iki gruba ayrılır. Her iki planlama yönteminde de dikkat edilmesi ve ideal şekilde uygulanması gereken özel detaylar bulunur.

Hukuki Açıdan Veri Güvenliği Planlaması

Hukuki açıdan veri güvenliği planlaması şirketlerde görev yapan üst düzey yöneticilerden diğer departmanlara, tedarikçilerden üçüncü kişilere kadar oldukça geniş bir kitleyi içerisinde barındırır. Hukuki açıdan veri güvenliği planlamasının adımları aşağıdaki gibi listelenebilir; 

 • İlk olarak şirket üst yönetimine veri güvenliğinin önemini anlatan ve bu konuda yapılabilecekler ile ilgili genel bilgiler içeren eğitici toplantılar yapılmalı. 
 • İkinci olarak şirket içerisinde yer alan tüm departmanlar veri güvenliğiyle ilgili bilgilendirilmeli ve eğitime alınmalı. Şirket çalışanlarına verilecek eğitimler net bir anlatım dili içermeli ve açıklayıcı olmalı. Kişilerin kafasını karıştıracak anlatımlar, konunun anlaşılmasının önüne geçebilir. 
 • Özellikle KVKK ile ilgilenen şirket çalışanları ile tek tek ve detaylı bir şekilde görüşülmeli. Gerek duyulursa farklı olumsuz senaryolar veya çalışanların karşılaşabileceği zorlu senaryolar çalışanlara sunulmalı. Çalışma alanlarına göre detaylı bilgilendirmeler ve bu tip çalışmalar avantaj sağlayacaktır. 
 • Şirketin çalıştığı üçüncü kişiler ideal şekilde analiz edilmeli. Şirketiniz ile çalışan diğer şirketleri veya tedarikçilerinizi derinlemesine araştırarak, veri güvenliğini esas alacak anlaşmalar imzalayabilirsiniz.

Bilişim Açısından Veri Güvenliği Planlaması

Bilişim açısından veri güvenliğinin sağlanması, genellikle birbirinden farklı yazılımsal çözümlerin kullanımı ile sağlanabiliyor. Veri takibinden yedeklemeye kadar farklı önlemler içeren bilişim destekli veri güvenliği adımları aşağıdaki gibi listelenebilir;

 • Sistem denetimi ve yüzey alanı incelemesi yapılarak gereksinimlerin belirlenmesi ve oluşturulması için çalışmalar yapılması.
 • Bilgi teknolojileri sistemlerinin tedarik edilmesi, geliştirilmesi ve bakımının düzenli şekilde yapılması.
 • Kişisel veya kurumsal veri güvenliğinin ilgili bilgi teknolojileri araçları aracılığıyla takip edilmesi.
 • Kişisel ve kurumsal veri barındıran alanların güvenliğinin maksimum seviyeye çıkarılması. 
 • Kişisel ve kurumsal verilerin ideal şekilde doğru alanlarda depolanması.
 • Kişisel ve  aynı zamanda kurumsal verilerin belirlenen süreler içerisinde düzenli şekilde yedeklenmesi.

Veri güvenliğini sağlamak ve çok yönlü siber güvenlik tedbirleri konusunda şirketlerin atması gereken adımlar vardır. Şirketi var olan konumunda tutabilmek ve ilerleyebilmek ancak doğru yöntemler uygulanarak mümkün olabilir. Siz de Depar Akademi’nin sunduğu Eğitim Çözümleri ile kurumunuz için Bilgi Güvenliği Eğitimleri planlayabilir veya Bilgi Güvenliği Danışmalığı hizmetinden yaralanabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz alan ile ilgili uzman kişilerle çalışma fırsatı için iletişime geçebilirsiniz. Bunun yanında kendiniz için yeni bir kariyer alanı arıyorsanız veri güvenliği, size kısa vadede dönüş sağlayacak ve uzun vadede önemli fırsatlar sunacak bir seçenektir.