sessiz kısıtlama nedir

Sessiz Serisinin Bir Yenisi: Sessiz Kısıtlama Nedir?

Şirket bünyesinde son yıllarda ön plana çıkan terimlerden olan sessiz serisine bir yenisi daha eklendi. Sessiz serisi ilk olarak hayatımıza sessiz istifa terimi ile girdi. Sessiz istifa bir diğer deyimi ile sessiz kovulma, şirket içerisindeki olumsuz etkileri ile biliniyor. Sessiz kısıtlama, işveren ile çalışan arasında değil, genellikle iki çalışan arasında gerçekleşiyor. Sessiz kısıtlama, bireyin kendi performansını göstermesini engelliyor. Bu durum, çalışanı işveren tarafından olumsuz bir duruma düşürüyor. Sessiz kısıtlama, kişinin kariyer hayatının olumsuz yönde etkilenmesine yol açacak durum ve davranışlar olarak tanımlanıyor. Bilgi saklama olarak da ifade edilen sessiz kısıtlama, çalışanlar arasında olumsuz bir rekabeti beraberinde getiriyor. Sessiz kısıtlama nasıl olur, önlemler nasıl alınır ve olumsuz sonuçları nelerdir gibi sorulara yanıt için sayfayı okumaya devam edebilirsiniz. Konu hakkında farklı alanlarda bilgi edinebilir, şirket içi önlemler hakkında danışmanlık hizmetine başvurabilirsiniz.

Sessiz Kısıtlama Nedir?

Sessiz kısıtlama, genellikle iki çalışan arasında gerçekleşiyor. Bir kişinin, iş arkadaşının kariyer hayatını olumsuz yönde etkilemek amacıyla doğru bilgiyi paylaşmaması ve saklaması sessiz kısıtlama olarak tanımlanıyor. Yapılan araştırmaya göre çalışanların %58’i iş arkadaşlarına fayda sağlayacak bilgileri saklamayı tercih ediyor. Fayda sağlayacak bilgilerin kişiden saklanması, performasının gösterilmesini olumsuz yönde etkiliyor. Bilgi saklama yolunun tercih edilme nedeni karşı tarafın terfi almasını ya da işte başarılı olmasını engellemek olarak kabul ediliyor. Bu durum şirket içi anlaşmazlıklara neden oluyor. Sessiz kısıtlama bireyin mevcut maksimum performansını göstermesini engelliyor.

Sessiz Kısıtlama Tüm Ekip Çalışmasını Etkiliyor

Bir proje üzerinde çalışan ekip içerisinde olumlu iletişimi sabote eden biri varsa bu durum hem projeyi hem de şirket itibarını olumsuz yönde etkileyebilir. Sessiz kısıtlama, birey dışında projedeki üretkenlik, para ve zaman üzerinde etkili olabilir. Bu gibi durumlar bir grubu ya da şirket bütününü başarısızlığa itmektedir. Sessiz kısıtlama, çalışanlar için kötü bir strateji olarak tanımlanıyor.

İş yeri kültürü uzmanı John Coleman sessiz kısıtlamayı şu şekilde açıklıyor;

‘Bu davranış hem etik değildir hem de zaman içinde kötü bir itibar ve zayıf mesleki ilişkiler yaratır.’

Sessiz kısıtlama, her ne kadar bireyi ilgilendiriyor gibi görünse de şirketi de olumsuz yönde etkilemektedir. Doğru bilginin paylaşılmaması sürecin uzamasına ve başarıya ulaşma ihtimalinin azalmasına neden olur. Bu gibi durumlar şirket itibarının zedelenmesine de yol açabilir. Sessiz kısıtlama faaliyetlerinin engellenmesi için şirket için farklı alanlarda düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemeler sonucunda sessiz kısıtlama oranı azaltılabilir, başarı yüzdesi artırılabilir.

Sessiz Kısıtlamanın Engellenmesi İçin Öneriler

  • Ödüllendirme tekniği

Şirket içinde pozitif kültür yaklaşımında bulunan çalışanların tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi tavsiye ediliyor. Bu kişilerin işverenler tarafından fark edilmesi aynı zamanda sürekli olarak kontrol edildiği algısını ve yaratıyor. Bu sayede dikkatli ve işe odaklı bir çalışma modeli benimseniyor. Aynı zamanda sessiz kısıtlamaya yönelik davranışlar tespit edildiğinde hızlı ve kararlı şekilde hareket edilmesi öneriliyor. Böylece işverenlerin çalışanlar arasındaki ilişkileri takip etmesi de mümkün hale geliyor.

  • Online çalışma sisteminde iletişimi artırmak

Pandemi ile birlikte tamamen hayatımıza giren evden çalışma sistemi, çalışma arkadaşları arasında iletişimin azalmasına neden oluyor. Bu gibi durumlar kişiler arasında sessiz kısıtlama gibi faaliyetlerin artmasına yol açıyor. Online çalışma sisteminde kişilerin iş dışında birbiri ile kişisel bir paylaşımı bulunmuyor. Bu nedenle duygusal bir bağ kuramayan kişiler arasında çıkar gözetme oranında artış yaşanıyor. Bu gibi durumların azaltılması için online çalışma ekipleri arasında çalışma saatleri dışında iletişim kurulması öneriliyor. İşverenler tarafından oluşturulan bu iletişim faaliyetleri çalışma arkadaşlıkları kurulmasına yardımcı oluyor. Böylece duygusal bağlantı kurulması ve sessiz kısıtlamanın engellenmesi mümkün oluyor.

  • Şirket içi çalışma politikasının net çizgilerle belirlenmesi

Şirket içi misyon ve vizyon çerçevelerinin net bir şekilde belirlenmesi ve çalışanlara aktarılması, sürecin nasıl işleyeceği konusunda netlik sağlıyor. Şirket içi çalışan ve işveren arasındaki iletişimin süreklilik kazanması, çalışanların yakından takip edilmesine yardımcı oluyor. Şirketin başarı hedeflerinin çalışanları bizzat işveren tarafından aktarılması gerekiyor. Bu sayeed çalışanların işi benimsemesi ve performansı artırması kolaylaşıyor. Sessiz kısıtlama faaliyetlerinin minimum düzeye indirilmesi için şirket içi paylaşımın artırılması tavsiye ediliyor.

  • Şirket kültürünü gözden geçirmek

Şirket kültürünün ne yönde olumlu ve olumsuz yönde etkisi olduğunun saptanması ve olumsuz alanlarda düzenlemelere gidilmesi öneriliyor. Bu sayede başarı oranın artması da mümkün hale geliyor. Şirket içi kültürün düzenlenmesi, çalışanlar arasında pozitif iletişim oluşmasına da yardımcı oluyor. İşverenler ve insan kaynakları departmanı tarafından tüm çalışanların tanınması gerekiyor. Bu sayede hangi çalışanın hangi koşullarda ne gibi bir yol izleyeceğinin tahmin edilmesi mümkün oluyor. Çalışanlar arasındaki diyalogların iyileştirilmesi için sosyal ve kültürel aktiviteler düzenleniyor. Bu sayede iş dışında duygusal bağlar kurulması mümkün hale geliyor. İletişim süresinin artması, sessiz kısıtlama gibi olumsuz faaliyetlerin ortaya çıkmasını engelliyor.

Sessiz Kısıtlamanın Olumsuz Etkileri

Genellikle şirket içi çalışanları arasında görülen sessiz kısıtlama, bireyin başarı performansının tamamının açığa çıkmasını engelliyor. Bu durum hem bireyin hem de şirketin başarı oranının azalması yol açıyor. Sessiz kısıtlama, çalışanların birbirinden doğru bilgiyi saklaması olarak ifade ediliyor. Doğru bilgiyi alamayan çalışanın iş sırasında performansının tamamını gösterememesine neden oluyor. Bu durum verilen işin uzamasına yol açıyor. Aynı zamanda başarısızlıkla sonuçlanmasına da neden olabiliyor. Bu durum bireyin yanı sıra şirket başarısını da olumsuz yönde etkiliyor. Şirket içi olumsuz davranışlar çalışanlar arasında da pozitif iletişimi kötü etkiliyor

Sessiz Kısıtlama Faaliyetlerinin Kısıtlaması İçin Depar Akademi Danışmanlığı

Şirket içi çalışanlar arasındaki olumsuz iletişimler, şirket başarısını olumsuz yönde etkiliyor. Bu gibi durumların giderilmesi için işverenlerin şirket politikasında düzenleme yapması öneriliyor. Depar Akademi, şirketlere özel danışmanlık hizmeti sunuyor. Farklı alanlarda uzman kişiler ile görüşme yapabilir, şirket içi mevcut durumları dile getirebilirsiniz. Bu durumlar üzerinden düzenleme önerileri alarak şirket içi başarı oranının artmasına katkı sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda farklı eğitim konularına da göz atabilirsiniz. Konular arasından şirkete yönelik olanları bulabilir, çalışanlarınıza bu eğitimleri sağlayabilirsiniz. Depar Akademi sistemi üzerinden farklı uzman kişiler ile online bir görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Bu görüşmeler sonucunda şirketinizde var olan eksiklikleri öğrenebilir, konular üzerinde yoğunlaşarak pozitif bir değişim yolunda ilerleyebilirsiniz.