Sessiz İşe Alım

Sessiz İşe Alım

Şirketlerin işe alım sürecinin uzaması ve maliyetlerin artmasından sonra ortaya çıkan yeni trend ‘Sessiz işe alım’ farklı alanlarda birçok firma tarafından uygulanmaya başladı. İşe alım sürecinde çalışanların performanslarının analiz edilmesi ve sonrasında gerekli işlere yönlendirilmesi, işe alım süresinin uzamasına neden olur. Bu gibi durumlar şirkete hem zaman kaybı hem de masraf olarak geri döner. İşe alım sürecinin kısaltılması ve maliyetlerin azaltılması için sessiz işe alım uygulaması son yıllarda oldukça tercih ediliyor. 

Sessiz işe alım, halihazırda çalışmada bulunan üreticilerin pozisyonlarının değerlendirilmesi ve yatkın oldukları işlerin saptanmasına yönelik bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Açık bırakılan pozisyonlara işçiler, yatkınlıklarına göre analiz edilip yönlendiriliyor. İşçinin iş yükünün artması aynı zamanda zam talebini de ortaya çıkarıyor. Zam beklentisi işveren tarafından da kabul edilebilir bir hal alıyor. İş dünyasında son yıllarda popüler olan sessiz istifa ve sessiz işten çıkarma uygulamalarından sonra günümüze sessiz işe alım uygulaması da yapılmaya başlandı. 2023 yılında yükselişte olan bu uygulama, farklı sektör firmaları tarafından benimseniyor.

Sessiz İşe Alım Tekniği Ne İşe Yarar?

Sessiz işe alım tekniği, işe alım sürecinin uzamasını ve maliyetlerin artmasını engelliyor. Elde bulunan çalışanlara yeni kapılar açmaya yönelik düzenlenen bu uygulama sayesinde maksimum performanslı bir çalışma düzeni elde edilmektedir. Sessiz işe alım uygulaması şu şekilde tanımlanıyor; mevcut işgücünün iş tanımlarının ötesinde sorumluluk almaya başlayanları değerlendirmektedir. Özverili bir yönetici çalışanlarının yeteneklerini ve performanslarını izler. Bu izleme sonunda iş tanımı dışında yapılan işlerin olduğu gözlemleniyor. Bu işlere gerekli kişilerin yönlendirilmesi bir nevi terfi olarak nitelendiriliyor. Terfi sonrasında çalışanlara işveren tarafından zam oluşturuluyor. Böylece mevcut iş gücünü artırılması ve performansın yükselmesi mümkün oluyor. Çalışanın analiz edilmesi, kişinin hangi işlere daha yatkın ve hangi işlerde daha başarılı olduğunun algılanmasına yardımcı oluyor. Çalışanların yetenek ve başarılarına göre işlere yönlendirilmesi şirket içi başarı oranının da artmasını sağlıyor. Böylece şirketlerin yeni bir çalışan aramasına ve maliyet oluşmasına engel olunuyor.

Sessiz İşe Alım Akımından Çalışanlar Nasıl Faydalanır?

İş dünyasının yeni trendi haline gelen sessiz işe alım, işverenler için var olan çalışanlara daha fazla sorumluluk yüklemek ve tasarruf sağlamak anlamına geliyor. Bu uygulamada çalışanlar için de farklı alanlarda olumlu yönler bulunmaktadır. Bunlardan ilki maaş zammı ve terfi talebinde bulunma hakkı olarak tanımlanır. Yeterli çalışan kıtlığı durumlarında şirketlerin bu politikayı izleyebileceği öngörülüyor. Sessiz işe alım akımı her ne kadar işverenlere yönelik bir uygulama gibi görünse de çalışanlar için de olumlu geri dönüşler sağlıyor. Bunlardan biri zam ve terfi hakkı olarak gözlemleniyor. Sessiz işe alım tekniğinde bir pozisyonda birden çok açık alan bırakılması gerekir. Bu açık alanları çalışanın kendinin fark etmesi ve bu alanlarda ne gibi çalışmalar yapılabileceğini saptaması beklenir. Pozisyon içinde farklı alanlarda bağımsız çalışma yapan kişiler yöneticiler tarafından analiz edilir. Bu analizler sonucunda açık olan pozisyonlara çalışan değişikliği yapılır.

Çalışanların Bu Alanda Ne Gibi Bir Yol İzlemesi Gerekir?

Çalışanların sessiz işe alım sürecinden yararlanmak için yapabileceği farklı aktiviteler bulunmaktadır. Bunlar, şirket içinde bir fırsat oluşmaması halinde internet üzerinden kurs alınması ve gönüllülük projelerine başvurulması olabilir. Bu uygulamalar sayesinde çalışan yeni yetenekler elde edebilir. Söz konusu yetenekler iletişim, liderlik ve işbirliği gibi alanlarda kazanılabilir. Bunun yanı sıra teknik bir donanım da elde edilebilir. Bu yetenekleri elde eden çalışanların üzerine çok daha fazla iş yükü ve sorumluluk binecektir. Ancak açık bir pozisyon oluşması halinde rekabetçi konumuna gelinebilir.

Gelen İş Tekliflerini Doğru Değerlendirin

Sizden bir anda fazladan sorumluluk bekleniyorsa ya da yeni toplantılara katılmanız isteniyorsa farkında olmadan sessiz işe alım tekniği içerisinde olabilirsiniz. Ancak normalden fazla iş yükleniyor ve geçici rol değişiklikleri yapılıyorsa terfi talebinde bulunabilirsiniz. Sessiz işe alım ile gereksiz iş yüklenmesi arasındaki ayrımın çalışan tarafından doğru şekilde analiz edilmesi gerekir. Gereksiz bir iş yükü varsa bunun için işveren ile zam ya da terfi konuşması yapılması önerilir. Bu sayede kişi, kendi çalışma alanını kendi sınırlandırabilir. İş dünyası uzmanlarına göre çalışanların insan kaynakları ile iletişime geçmesi gerekiyor. Bu konuşmalarda alınan yeni sorumlulukların bir sonraki performans değerlendirilmesine nasıl yansıyacağını ya da yapılan işi daha iyi yansıtmak için iş unvanının nasıl güncelleneceğinin belirtilmesi öneriliyor. Ancak çalışanların zam ve terfi için çabaları sonucunda halihazırda bulunan işlerini de kaybetmemeleri gerekir. İşverenlere çalışanların bahsedilen işte nasıl bir başarı elde edebilecekleri konusunda dürüst ve açık olmaları beklenir. İşverene performansın dışında bir başarı vaad etmek başarısızlık ile sonuçlanabilir. Bu durum işveren tarafından çalışan için olumsuz bir izlenime yol açabilir.

Sessiz İşe Alım Faydaları Nelerdir?

Sessiz işe alım tekniği hem işveren hem de çalışan için farklı olumlu sonuçlar doğuruyor. İşverenler tarafından işe alım sürecinin kısalmasını sağlarken aynı zamanda işe alımda oluşan masrafların minimize edilmesine yardımcı oluyor. Bu sayede tasarruflu bir iş çalışma performanslı elde edilir. İşverenler açık pozisyonlara halihazırda olan çalışanları getirerek iş yükünün doğru bir şekilde dağılmasını sağlar. Yetenekli kişilerin yetenekli oldukları pozisyonlarda çalıştırılması iş performansının da artmasına yardımcı olur. Aynı zamanda çalışanlar tarafında da olumlu etkileri bulunmaktadır. İlk başlarda fazla iş yükü yüklenmesinin yanı sıra terfi ve maaş zammı gibi olumlu getirileri bulunmaktadır. Sessiz işe alım konusunda olumlu etkiler görmek isteyen çalışanların yetenekli oldukları alanları keşfetmeleri gerekir. Bu alanların üzerinde iş dışında farklı eğitimler ve kurslar alarak kendilerini geliştirmeleri, sessiz işe alım tekniğinde rekabetçi olmalarını sağlamaktadır.

Yapılan İş Alanında Fark Edilmek

Sessiz işe alım tekniği genellikle alanında başarı elde etmiş çalışanlar üzerinden uygulanır. Bu teknik içerisinde seçilen çalışan olmak için ilk olarak bireyin yetenek ve başarı alanlarını keşfetmesi gerekir. Keşfedilen yetenek alanları üzerinden farklı eğitimler alarak kişi kendini bu alanda bir üst seviyeye taşıyabilir. Böylece alan içerisinde tercih edilen bir çalışan olmak kaçınılmaz olacaktır. Sessiz işe alım sürecinden faydalanmak ve maaş zammı talebinde bulunabilmek için bireyin çalışma performansını artırması gerekmektedir. Farklı alanlarda kendini deneyimlemek de yine yetenekli olduğu alanları bulmak açısından önemli kabul edilir.

Depar Akademi İle Sessiz İşe Alım Teknikleri

Şirket içi sessiz işe alım tekniğinin uygulanması için ilk olarak çalışanların detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu analizler genellikle insan kaynakları personelleri ve yöneticiler tarafından yapılır. Şirket içi işe alım sürecinin kısaltılması ve maliyetlerin azaltılması için Depar Akademi danışmanlıklarından yardım alabilirsiniz. Bu uzmanlık danışmanlarından farklı alanlarda eğitimler alabilir, şirket içi performansın artırılmasına yönelik değişiklikler uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda birçok farklı alanda daha çalışanlarınızı eğitebilirsiniz. İlk olarak şirketi analiz etmek ve eksiklerini saptamak ile işe başlayabilirsiniz. Eksiklikleri uzman kişilerle paylaşabilir, bu eksikliklerin giderilmesi yönünde çözümler arayabilirsiniz. Depar Akademi sistemi üzerinden farklı danışmanlık hizmetlerine ve uzmanlara başvurabilirsiniz.