sistem ve network eğitimi

Kurumsal Sistem ve Network Eğitimleri

Kurumsal sistem ve bağlantılar kurum denilen yapının temel taşlarını oluşturur. Kurumsal sistemlerle birlikte kurum içi yazışmalar, kurum içi veriler ve iş yönetim süreçleri daha iyi bir şekilde organize edilebilir. Kurumsal sistemler ve kurumsal sistem yazılımları iş kolaylığı sağlama noktasında önemlidir. Organizasyonun iş süreçleri için gerekli olan sistem ve network yazılımlarıyla daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olur. Hizmet verilen hedef kitleye ve pazarda yer alan diğer oyunculara karşı sistemler üzerinden ilerlemek daha avantajlı bir süreç sağlar. Organizasyon içerisinde yer alan farklı departmanların iletişim kurması bu sistemler sayesinde daha kolaydır. Kurumsal sistemler sayesinde departmanlar arasında sağlıklı ve kaliteli bir iş akışı söz konusu olur. Organizasyon içerisinde yer alan çalışanlar ortak çalışma alanlarına sahip sistemler üzerinden bu süreci kolaylıkla yönetebilir. Bu sayede kurumun başarı oranı artar. Kurum başarısını etkileyen ve hizmet kalitesinin devamlılığını sağlayan kurumsal sistemler sayesinde çok yönlü bir deneyim elde etmek mümkündür. İş süreçlerini destekleyen sistemler sonucunda iş yükü hafifler. Kurum içi çalışanlara daha az iş yükü sağlandığı için gelişim ve memnuniyet konusunda önemli avantajlar elde edilir. Her sektörde ve sistemde olduğu gibi bilinçsiz kullanım olumsuzluklara neden olabilir. Bilinçsizliğe bağlı olumsuz durumları en aza indirmek için eğitimler verilir. Bu eğitimler arasında kurumsal sistem ve network eğitimleri yer alır. Kurumsal sistem ve network eğitimleri sayesinde kurumun kullanmış olduğu sistemleri daha iyi anlamlandırmak mümkündür. 

Kurumsal Network Nedir?

Kurumsal network, organizasyon içerisinde yer alan cihazların birbirine bağlandığı bir sistemdir. Depolama sistemleri, bilgisayarlar, iş telefonları, veriler için gerekli olan sunucular ve bulut uygulamaları kurumsal network içerisine dahil olur. Organizasyon çalışanlarının daha sağlıklı bir şekilde işleri yürütmesine olanak tanıyan bu network’ler sayesinde daha kapsamlı bir deneyim elde edilir. Verileri analiz etme ve var olan verilere ulaşma noktasında network’ler oldukça önemlidir. Kurumsal ağlar, kurum içi verilerin daha güvenli bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. Kurum kontrolünde gerçekleşen veri akışı sayesinde sorunlara daha rahat önlem almak mümkündür. Yerel ağlar ve sanal ağlar arasında yer alan veriler daha rahat analiz edildiğinden kurumun hizmet verdiği alanda avantajlı bir deneyim söz konusu olur. Kurumsal network sayesinde farklı bölgelerde yer alan şubelerle direkt olarak iletişim kurmak mümkündür. Farklı ülkelerden ve şehirlerden bu network’leri kullanarak bilgi alma kolaylığı sağlanır. Veri paylaşımı ve iş süreçlerinin doğru şekilde organize edilmesi noktasında kurumsal network yazılımlarının ve araçlarının önemli oldukça yüksektir. Kurumsal sistem ve network nedir sorusunun cevabını alarak eğitim içeriğine dair daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Kurumsal Sistem ve Network Eğitimleri Faydaları

Kurumsal sistem ve network eğitimleri farklı faydaları bir arada sunar. Network eğitimleri almak kariyer bakımından da etkili bir yapı oluşturur. Kurumsal sistem ve network eğitimleri avantajları arasında birden fazla madde yer alır. Hem kurumu hem de çalışanları olumlu yönde etkileyen bu maddeler sayesinde çok amaçlı bir deneyim elde edilir. İş süreçlerini destekleme ve organize etme konusunda önemli avantajlar sunan network eğitimleri bilinç düzeyini artırarak kurum faydası gözetir. Kurumsal sistem ve ağ yönetimi eğitimleri bilişim altyapısının daha iyi anlamlandırılması noktasında da etkili olur. Aşağıda sistem ve network eğitimlerinin kuruma sağladığı faydaları görüntüleyebilirsiniz.

 • Kurumsal sistem ve network eğitimleri almak iş süreçlerinin daha iyi organize edilmesine yardımcı olur. İş süreçleri iyi bir şekilde organize edildiği için aynı işi yapma sonucu oluşan zaman ve değer kaybının önüne geçilir. Eğitim alan kurum içi çalışanlar iş süreçlerini daha iyi anlamlandırarak kurum faydası için kullanabilir. Tasarlama ve yönetme noktalarında etkili olan kurumsal sistem eğitimleri, kurum kültürüne entegre olma noktasında da avantaj sağlar. Kurum içi çalışanlar mevcut network’leri kurum kültürüne nasıl entegre edebilirim çerçevesinde değerlendirme yapabileceği için daha bilinçli bir hareket desteklenir.
 • Kurumsal sistem ve network eğitimleri sayesinde kurum verimliliği artar. Kurum verimliliğini artırmak için eğitimlere özen göstermek gerekir. İşlerin daha etkili bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olan kurumsal sistemler, farklı faydaları bir arada toplar. İş süreçlerini otomasyona bağlama noktasında da sistemlerin önemi oldukça fazladır. İş süreçleri otomasyona bağlandığı için daha net brief’ler verilir. Otomasyon ve iyileştirme noktasında daha bilinçli hareket eden şirket çalışanları zamanı etkili bir şekilde değerlendirerek daha az yorularak daha fazla iş yapabilir.
 • Sistem ve network eğitimleri işlerin sürekliliğini sağlama açısından da etkilidir. Karşı karşıya kalınabilecek olumsuz durumlara karşı nasıl davranması gerektiğini bilen çalışanlar daha iyi bir şekilde organize olarak problemleri çözebilir. Veri yedeklemeden veri kurtarmaya kadar pek çok konuda bilgi sahibi olan eğitim alan çalışanlar zor durumları daha iyi yönetebilir. 
 • Kurumsal sistem ve network eğitimleri teknolojinin takip edilmesi noktasında da etkili olur. Var olan teknolojiyi sisteme entegre etme ve yeni nesil iş geliştirme teknolojilerini anlamlandırma noktasında eğitimler oldukça önemlidir. Veri güvenli ve risk yönetimi çerçevesinde daha bilinçli olan şirket çalışanları sorunların çözümlenmesinde önemli rol oynar. 
 • Kariyer gelişimi ve daha iyi veri analizi noktasında bilinç düzeyinin artırılması oldukça önemlidir. Bilinç düzeyi arttıkça sorunlara yaklaşım da çeşitlendirilir. Bu sayede mevcut fırsatlar daha iyi fark edilebilir.

Kurumsal Sistem ve Network Eğitimleri Çeşitleri

Kurumsal sistem ve network eğitimleri çeşitleri oldukça fazladır. Veri güvenliğinden veri raporlama noktasında kadar pek çok konuda kurumsal sistemlerden faydalanan kurumlar daha iyi sonuçlar elde eder. Bundan dolayı sistem ve network eğitimleri oldukça önem arz eder. Farklı yazılımlar ve uygulamalar farklı sektörlerde yer alan kurumlar için çözüm sunabilir. Değer yaratma ve mevcut hizmetlerin devamlılığı noktasında çeşitli sistemleri değerlendirmek gerekir. Bundan dolayı sistem eğitimleri de çeşitlendirilir. Aşağıda kurumsal sistem ve network eğitimleri kategorilerinin birkaçını bulabilirsiniz. Mevcut kurum sistemine yönelik kategorileri değerlendirerek kurum içi çalışanlara eğitim desteği sağlayabilirsiniz.

 • Red Hat eğitimleri
 • Linux eğitimleri
 • Windows eğitimleri
 • Azure eğitimleri
 • Cloud eğitimleri
 • PowerShell eğitimleri
 • Windows Server eğitimleri
 • Office 365 eğitimleri
 • Exchange server eğitimleri
 • IIS eğitimleri
 • System Center eğitimleri
 • Skype for Business eğitimleri
 • Virtualization eğitimleri
 • Sharepoint eğitimleri
 • Cisco eğitimleri
 • HP eğitimleri
 • Huawei eğitimleri
 • Checkpoint eğitimleri
 • Vmware eğitimleri alınabilecek kurumsal sistem ve network eğitimleri arasında yer alır.

Depar Akademi Kurumsal Sistem ve Network Eğitimleri

 • Farklı sektörlerde ve hizmet alanlarında yer alan 1000’lerce şirket için danışmanlık ve eğitim hizmeti veren Depar Akademi uzman kadrosu ve yenilenmiş eğitim içerikleriyle avantaj sağlar. Depar Akademi tarafından hizmet verilen kurumsal şirketler ve organizasyonlar sektöründe önemli bir konuma sahiptir. Depar Akademi ile iş süreçlerini geliştirmek ve iş süreçlerine çalışanları entegre etmek mümkündür. Depar Akademi kurumsal sistem ve network eğitimleri sayesinde daha verimli bir süreç geliştirme imkanı doğar. Depar Akademi tarafından verilen eğitimler güncel teknolojiler baz alınarak hazırlanır. Temel kullanımdan ileri düzey kullanıma kadar pek çok farklı noktada eğitim içeriklerinden faydalanmak mümkün.