Girişimciler İçin Hibe Programları

Girişimciler İçin Hibe Programları

Girişimciler için hibe programları nelerdir? Girişimcilik nedir? Topluma fayda sağlayacak yeni fikirleri bulup hayata geçiren kişilere girişimci denir. Girişimcilik için yatırım almak oldukça önemlidir. Yatırımlar, fikir aşamasında olan bir plan ve yeniliğin hayata geçirilmesinde büyük rol oynar.

Girişimciler tarafından bulunan orijinal fikirler, hayata geçirilmek için destek gerektirir. Sıfırdan bir iş kurmak büyük gider kapılarını aralamak anlamına da gelmektedir. Yatırım maliyetleri yüksek olan işler için, hibe ve kredi desteklerinden yararlanmak avantaj sağlar. Kurulacak işte maddi dayanak, planın her aşamasının hayata geçirilmesinde önem taşır. Sermaye, işin oluşturulmasında, pazara sunulmasına ve reklam gibi farklı giderlerin tümünde planlı bir şekilde harcanmalıdır. Başarıyı getiren, bir noktada sermayeyi doğru değerlendirmektir.

Girişimciliği borç ile yapmak, işin kazanç getirmemesi durumunda kişileri büyük yükler altına sokabilir. Çoğu iyi ve hayata geçmemiş fikrin yatırım eksikliğinden kaynaklanması oldukça muhtemeldir. Bu anlayış ile girişimciler için hibe programları bulunur. Hibe programları resmi kurumlar, özel kurumlar veya yarı özel kurumlar tarafından sunulur. Girişimciler destek programlarından yararlanarak fikirlerini hayata geçirme fırsatı yakalar. Girişimciler için oluşturulan hibe programları neler? Hibe desteği neyi kapsar ve girişimciler ne kadar hibe alabilir? Tüm bu soruların yanıtları yazımızda.

Girişimciler İçin Hibe Nedir?

Girişimcilerin ve girişimci olmak isteyenlerin karşısına çıkan hibe kavramı ne anlama geliyor? Hibe nedir sorusu, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Hibe, en temel hali ile bağış demek. Bir kurum veya kuruluş tarafından, kişilere verilen maddi destek hibe olarak tanımlanabilir. Vakıflar tarafından da verilebilen hibede para, işin yürütülmesi için bağışlanır. Belirli bir miktarda paranın hibe edilmesi, paranın kişiye bağışlanması anlamına gelir. Bir diğer deyişle, parayı hibe eden kurum veya kuruluşlar, geri ödeme beklemez. Geri ödeme beklemeksizin yapılan bu bağışın çeşitli özellikleri vardır. Girişimciler için hibe özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Hibe edilen paranın miktarı ne olursa olsun, bir geri ödemesi yoktur.
  • Hibe desteği veren kurum veya kuruluş ile desteği alan kişi arasında bu transfer yapılmadan önce bir anlaşma imzalanır. Anlaşma hibe edilen para miktarını ve şartları içerir. İki tarafın sorumluluklarının belirlendiği bu anlaşmanın şartlarına uymak, oldukça önemlidir.
  • Hibe bir projenin başlatılmasında verilebileceği gibi, yürütülme aşamasında da verilebilir. Hibe edilecek miktar tüm proje giderlerini karşılamayabilir. Hibe, girişimci tarafından belirlenmez. Kurum veya kuruluşlar kendi belirledikleri miktarı girişimciye hibe eder.
  • Bir projede yalnızca bir hibe destek programından destek alınabilir. Aynı proje için birden fazla kurum veya kuruluştan hibe desteği alınamaz.
  • Geçmiş bir projenin canlandırılması veya sürdürülmesi için, hibe destek programı yoktur. Hibe desteği fikir aşamasında olan olgunun hayata geçirilmesinde kullanılır. Alınan hibe desteğine bağlı, fikrin farklı aşamalarında bu maddi destek değerlendirilebilir.

Pek çok farklı kurum ve kuruluş, bünyesinde hibe destek programı bulunduruyor. Hibe desteğinin kurum ve kuruluşlar özelinde olması, girişimcilerin aldığı maddi desteğin miktarında farklılıklar görülmesine neden oluyor. Hibe miktarı gibi, hibe desteği alacak girişimci ve kuruluş arasında yapılacak anlaşma da, değişkenlik gösteriyor. Her kurum ve kuruluşun şahsi anlaşma koşu ve yükümlülükleri bulunuyor.

Türkiye’de cinsiyet fark etmeksizin hibe desteği sunuluyor. Kadınların istihdamının artırılması için yapılan çalışmalar günümüzde kadın girişimcilere hibe desteği veren kurum kuruluşların da sayısını artırmış durumda. Pek çok kadının yararlandığı hibe programları, tarım ve hayvancılık alanında oldukça yaygın. Bu hem girişimcilerin talebi hem de ülkenin tarım ve hayvancılık alanında yapılan yenilikleri destekleme isteğinden kaynaklanıyor.

Hibe Programları Nelerdir?

Hibe programları oldukça çeşitli. Girişimcilik, zamana ve dünyanın mevcut durumuna bağlı, farklılık gösteren bir alan. Girişimcilikte anı yakalamak ve kişilerin zamane problemlerinin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde toplumun geneli tarafından kabul edilip benimsenecek programlar oluşturulabilir.

Girişimciler için hibe programları, projeye başlama ve yürütülme döneminde önem kazanıyor. Bu aşamalarda maddi destek olarak hibe edilen tutar projeye, kurum ve kuruluşa göre değişiyor. Günümüzde birçok hibe desteği veren kurum ve kuruluş var. Aynı zamanda çeşitli hibe desteği programları mevcut. Bu girişimciler farklı alanlarda fikir üretmeye yöneltiyor. Hem ülke kalkınmasına destek hem de güncel bir problemin çözümü olabilecek fikirler, hibe programları ile hayata geçiriliyor.

Kurum veya kuruluşlar tarafından verilen hibe destek programlarından yalnızca kişiler yararlanmıyor. Aynı zamanda şirketler de bu hibe destek programlarından faydalanabiliyor. Girişimciler için hibe programları, bu desteği veren kurum veya kuruluşların resmi sayfalarında belirtiliyor. Hibe destek programının ayrıntıları yine resmi sitelerde yer alıyor. Hibe programlarının belli bir başvuru dönemi oluyor. başvuru dönemi içerisinde başvuru yapmayan kişi ve şirketlerin, başvuruları kabul edilmiyor. Başvuru sonrasında, hibe desteği veren organlarca incelenen projeler, elenerek belli bir sayıya indirgeniyor. Sonrasında bu programların her biri için, hibe destek tutarı belirleniyor.

Dijital platform üzerinden, hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan kişilere bu bilgi ulaştırılıyor. Ardından taraflar bir gün belirleyerek görüşme sağlıyor. Hibe desteği veren kurum veya kuruluş tarafından, bir sözleşme hazırlanıyor. Hazırlanan sözleşme, girişimciye sunularak, ortak paydada buluşulduğu takdirde taraflarca imzalanıyor. Her programın kendine özel şartları bulunuyor. Başvuru aşamasında bu şartları yerine getirmeyen girişimcilerin, başvurusu diskalifiye ediliyor.

Hibe programlarına ‘’Geleneksel Girişimci Destek Programı’’ ve ‘’İleri Girişimci Destek Programı’’ örnek gösterilebilir. Geleneksel girişimci destek programı, imalat yapmayan tüm işleri içerir. Bu hibe programı kapsamında, girişimcilere, şirket kuruluşu dönemi için destek verilir. İleri girişimci destek programı, imalat yapan işleri içerir. Aynı zamanda ileri teknoloji alanında çalışmalar sürdüren işletmeleri de kapsar. İleri girişimci destek programlarında, girişimcilere genel maliyetin %75’i tutarında maddi yardım yapılır. Fakat şirket kurmada ihtiyaç durulan ekipmanların yerli malı olması durumunda bu tutar %90’a çıkarılmaktadır. Bu durum kurum veya kuruluşlara bağlı değişmektedir.

Hibe Alma Şartları

Hibe programları, kendi arasında farklılıklar barındırır. Hibe programlarını farklılaştıran unsurlardan biri de başvuru şartlarıdır. Şartlar her kurum açısından değişkenlik gösterir. Kurumların bu şartları kendi özelinde yapabilmesi, tek düzeliği ortadan kaldırmaktadır.

Hibe alma şartları, değişkenlik gösterse de ortak paydada buluşulan noktalar da vardır. Örneğin yaş sınırlaması gibi. Girişimcilerin hibe programından yararlanması için 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Hibe desteği veren kurumlar, şartların yerine getirilmesi konusunda oldukça hassastır. Başvuru için sunulacak belgelerin güncel olması gerekir. Aynı zamanda tüm belgeleri hazırlamak da süreç için oldukça önemlidir.

Kimler hibe alabilir sorusu merak konusudur. Kurumların bu konuda farklılık göstermesi kişilerin de net bir cevaba ulaşmasının önüne geçer. Fakat hibe programından yararlanmak için tüm kurumlarca geçerliliğini koruyan bir şart daha vardır. O da girişimcilerde okuryazarlığın şart tutulmasıdır. Hibe programlarında başvuru şartı olarak lise veya üniversite mezunu aranmaz. Fakat girişimcinin kabulü durumunda, imzalanması zorunlu olan sözleşmenin girişimci tarafından okunup anlaşılarak onaylanması oldukça önemlidir.

Depar Akademi, Kurumsal Teknoloji Eğitimleri ile hem Türkiye hem de yurt dışında danışmanlık hizmeti veriyor. Eğitimlerde güncelliğe önem veren Depar Akademi, kadrosunda alanında uzman eğitmenleri barındırıyor. Depar Akademi sitesini ziyaret ederek, eğitim portfolyomuzu görüntüleyebilir ve size uyacak program ile eğitimlere başlayabilirsiniz.