Dijital Beceriler Kazanabilmek

Dijital Beceriler Kazanabilmek

Sosyal ve iş hayatında her geçen gün yeni değişikliklere gidiliyor. Bu değişiklikler talebe bağlı yapıldığı gibi, değişimlerin zorunlu kılındığı anlar da hayatta mevcut. Günümüzün değişimi ise dijitalleşme. Dijitalleşme teknolojinin ilerlemesi ve yaygınlaşması ile kaçınılmaz bir evreydi. Bir zamanın geleceği olan bu olgu günümüzün gerçeği durumunda. Bu noktada öne çıkan bir diğer kavram ise dijital dönüşüm.

Şirketler, dijitalleşme ile hem reklam çalışmalarını hem de müşteri ve ürün datalarını dijital ortama aktarıyor. Bu gibi işlemlerin ideal şekilde gerçekleştirilmesi ancak bu beceriye sahip kişilerce yapıldığında mümkün. Bir diğer deyişle dijital beceri sahibi kişilerce. Kısacası, günümüzde geleneksel becerilere sahip olmak yeterli değil. Artık şirket içi yazışmaların ve tüm işlerin bilgisayar gibi teknolojik ekipmanlara yönlendirildiği bir dönemde, çalışanlarda aranan temel becerilerden biri bilgisayar kullanımı.

Bu durum dijital zihniyet gibi kavramları da hayatımıza kattı. Bir süredir Büyüme Odaklı Dijital Pazarlama alanında uygulanan dijital zihniyet, bazı sektörlerin olmazsa olmazı durumunda. Ancak dijital zihniyet kavramı yalnızca dijitalleşme ve teknolojiye hakim olmak demek değil. Aynı zamanda gündemde olan ve “yumuşak beceriler” olarak da adlandırılan yeni beceri setleri, çağımızın en önemli gereksinimlerinden biri. Bir diğer deyişle kişilerin dijitalleşmeye adapte olabilmeleri için; bu alanda belli bir deneyime, disipline, iş koluna veya role bağlı olmayan bu beceri setlerine de sahip olması gerekiyor. Yazının devamında ‘’Dijital beceri nedir?’’, ‘’Dijital beceri nasıl kazanılır?’’ gibi merak edilen pek çok sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Dijital Beceri Nedir, Neden Önemlidir?

Dijital beceri, gelişen ve ilerleyen çağ ile birlikte, çalışanlarda aranan özellikleri de değiştirdi. Peki bu kadar önemli bir kriter olan dijital beceri nedir? Dijital yeterlilikler, bilgi teknolojilerinin güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyan bir dizi beceri ve bilgi bütünüdür. İçinde yaşadığımız Bilgi Toplumunda temel unsur olarak kabul edilirler. Kelimenin kaynağının İngilizce olmasından kaynaklı bu kavram pek çok kişi tarafından e-beceri olarak da bilinir. Dijital beceriler, farklı bilgisayar ortamlarının ideal ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bilgi ve teknik becerilerdir. Bu kavram nispeten yenidir ve  doğuşu sık kullandığımız bilgisayar sistemleri ile gelir. Bu bağlamda, diğer insanlarla iletişim kurmak, işlerimizi yapmak, hatta film izlemek için mobil cihazları, bilgisayarları veya tabletleri kullanmanın yaygın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu sebeple bahsi geçen cihazları doğru şekilde kullanmak için gerekli bilgi birikimine sahip olmak gerekir.

Şirketler için bilgisayar sistemleri büyük önem taşır. Çünkü müşteri datası, ürün dataları, geçmiş kazanımlar ve gelecek planlarının depolandığı alanlar bilgisayar sistemleridir. Bu nedenle bilgisayar sistemlerinin güvenli şekilde kullanımı şirketlerin önceliğidir. Bundan dolayı, ancak dijital beceri kazanımına sahip kişileri bünyesinde çalıştıran şirketler, diğer birçok riskin yanı sıra, bir virüs tarafından cihazımıza zarar vermekten, kimlik avı saldırısına uğramaktan, veri hırsızlığından veya web üzerinden dolandırılmaktan korunabilir. Dijital beceri önemi de burdan gelmektedir.

Dijital Beceri Türleri

Dijital beceri farklı alanlarda kullanımı için kendi içerisinde bölünmüş ve dallara ayrılmış bir kavramdır. Bir diğer deyişle dijital beceri türleri mevcuttur. Dijitalleşme yönünde ilerleyen veya bu çalışma prensibini belirlemiş firmaların, kendi çalışma sistemlerine uygun dijital beceri edinmiş çalışanlara ihtiyacı vardır. Bu tip kavramların türlere ayrılması, kişilerin dal odaklı uzmanlık kazanmasını ve alanında etkili bir çalışan olmasını da beraberinde getirir. 

Dijital yeterlilikler beş büyük grupta aşağıdaki gibi incelenebilir:

  • Bilgi ve Veri Yönetimi: Dijitalleşmede önem kazanan bilgi ve veri yönetimi alanı, etkin bir bilgi arama ve veri toplama sürecinin yürütülmesinden oluşur. Bahsi geçen bu tür, elde edilen verilerin doğruluğunu test etmeyi, buna ek olarak doğru verilerin işlenmesini ve şirket bünyesine entegre edilmesini sağlar.
  • İletişim: İletişim pek çok alanda önem kazanan bir kavramdır. Dijitalleşmede iletişim ise dijital cihazlar aracılığıyla diğer insanlar veya şirketler ile akıcı ve doğru bir şekilde iletişim kurmak için gerekli olan becerileri içerir. Kişilerle ideal iletişim kurmak doğru bilgi edinimi ile sağlanabilir. Dijitalleşmede iletişim, sosyal ağlarda, e-postada veya bir web sitesi aracılığı ile de aktif olarak kullanılabilir. İş maili atmak veya günlük hayatta bir dost ile mailleşmek arasında fark vardır. Bu farklılık iletişime geçilen şirket kurallarına ve iş ahlakına göre de değişir. Bu alanda uzmanlaşmış bir kişi ile şirketler arası veya şirket ile insanlar arası güçlü bir iletişim ve güvene bağlı bir bağ kurulabilir. 
  • Dijital İçerik Oluşturma: Dijital içerik oluşturma, mevcut olan dijital platformda sık sık karşılaşabileceğiniz içeriğin oluşturulmasıdır. Bunun yanı sıra dijital içerik oluşturma becerisi, içeriğin yaygınlaştırılması alanında da kullanılabilir. Metin yazarlığı, grafik tasarım, materyal ve hatta programlama gibi alanlarda dijital iletişim becerisi ön plana çıkar. 
  • Emniyet: Emniyet şirketler için en önemli kavramlardan biridir. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, dijital emniyeti daha da önemli bir hale soktu. Çünkü değiştirilen IP adresleri artık şirketlere dijital yolla saldıran kişilerin bulunmasını dahi imkansız hale getiriyor. Buna neden olan ise şirketler arası rekabet. Dijital emniyet becerisine sahip olan kişiler, kişileri ve şirketlerin dijital cihazlarını risklerden ve zorluklardan kaçınarak güvenli bir şekilde koruyabilmektedir. Bu etkin koruma, şirket ve kişilerin kendini güvende hissetmesini ve yapılacak işlere daha rahat odaklanmasını mümkün kılar. 
  • Problem Çözümü: Problem çözümü, dijitalleşmenin yanı sıra süregelen zaman içerisinde de çalışanlarda aranan en büyük özelliklerden. Dijital beceri sayılan problem çözümü ise bu kavramın, günümüze uyarlanmış versiyonu aslında. Dijitalleşmede problem çözümü; dijital cihazların teknik sorunlarını çözme yeteneğine sahip olmaktan, bir web portalını kişiler ve şirketler için kolay erişilebilir hale getirmeye kadar genişletilebilir. 

Kariyerinizde İlerlemek İçin Gereken Dijital Beceriler

Çalışma hayatı da dünya gibi değişim içerisinde. Şirketlerin bünyelerine entegre ettiği yeni sistemler, çalışma arkadaşlarında aranan özellikleri de doğrudan etkiliyor. Önceden elde hızlı yazı yazan bir kişi arayışında olan şirketler günümüzde, bilgisayar üzerinden hızlı işlem yapan kişileri bünyesine dahil ediyor. Bu örneğin yanı sıra konu için daha pek çok farklı örnek verilebilir. Dijital beceri kazanımı ile siz de kariyerinizi farklı bir noktaya getirebilir veya bulunduğunuz alanda ilerleme fırsatı bulabilirsiniz. Peki, dijital beceri gereken iş kolları neler?

  • Programlama ve Web Geliştirme

Programlama çok geniş bir iş kolu. Yani, etkin kullanımı mümkün olan sistemler üzerinden programlama yapılabilir veya arayüzleri sıfırdan oluşturan programlama türlerinde ilerleyebilirsiniz. Dijitalleşme, dijital alanda etkin rol oynamayan şirketler dahilinde bile önem kazanmış durumda. Bu da şirketleri, kendi sitelerini veya dijital alanları yaratmaya itiyor.

Dijital servis ve teknolojik ürünlerin kalbinde ise kodlama yatıyor. Temel bir dil kabul edilen kodlama günümüzde büyük şirketlerin olmazsa olmazı arasında. Bootstrap, jQuery, Angular, Codeigniter, PHP/JavaScript ve MySQL gibi önemli ve yaygın programlama dillerini bilen çalışanlar ön plana çıkıyor. 

  • Uygulama geliştirme

Pek çok şirketin hali hazırda kendisine ait uygulamaları var. Bunun yanı sıra günümüzde milyon dolarlık şirketler bir uygulama ile doğuyor. Gerekli dijital becerileri kazanarak siz de kendinize bu dünyada yer edilebilirsiniz. Uçsuz bucaksız olan bu alan içerisinde kendi uygulamalarınızı geliştirebilir ve kişilerin beklentilerine karşılık verecek ideal uygulamayı onlara sunarak yeni bir kariyer başlangıcı yapabilirsiniz.

Depar Akademi, iş hayatının her alanında şirketler ile uzmanlığını paylaşıyor. Gelişen ve değişen dünya içerisinde şirket gereksinimlerinizin ne olduğu Depar Akademi aracılığıyla öğrenebilir ve sizi ileriye taşıyacak adımda profesyonellerden destek alabilirsiniz.