Kurumsal Firma Çalışanlarının IQ Ortalamaları

Kurumsal Firma Çalışanlarının IQ Ortalamaları

Kurumsal firma çalışanlarının, belli bir zeka seviyesinde olması bekleniyor. Yapılacak işler ve kişilerin verilen bu görevleri yerine getirmede zeka payının yüksek olduğuna inanılıyor. Kurumsal firma çalışanlarının IQ ortalamalarının, iş akışını sağlayabilecek düzeyde olması aranan özelliklerden biri. Fakat durum öyleyse kişilere şirketlere girerken neden IQ testi yapılmıyor?

Çünkü çalışanlardan beklenen yalnızca IQ seviyelerinin belli bir statüde olması değil. Aynı zamanda duygusal zeka yönünden de beklentiyi karşılamaları. IQ kavramı kişilerin motor becerileri gibi düşünülebilir. bunlar iş ortamında verilen işi anlama, verilen yeni görevi öğrenme ve bunları uygulamaya dökmek için gereken yetkinlik olarak yorumlanabilir. EQ olarak bilinen duygusal zeka ise, kişilerin hem müşteri hem çalışan hem de iş sahipleri ile güçlü iletişim kurabilmesini sağlar. Aynı zamanda çalışanların, kendilerini müşterilerin yerine koyarak yeni pazarlar denemelerine de destek olur. Duygusal zeka iş hayatında birçok konuda IQ seviyesinden önce gelir. Yazımızda sizin için bu iki kavramı ve iş hayatında zeka seviyesinin önemini detaylı şekilde inceledik.

IQ, Nasıl Ölçülür?

IQ, uzmanlarca kişilerin zeka seviyelerini ölçmek için özel olarak hazırlanan testler ile ölçülür. IQ testlerinin tasarlanması ve uygulanması, uzmanlık gerektiren önemli ve karmaşık bir süreçtir. Bu testler profesyonel bilişsel psikologlar tarafından tasarlanan hazırlanırlar. En bilinen IQ testleri arasında Woodcock-Johnson, WAIS, WISC ve Raven Standart İlerleyen Matrisler gibi testler bulunur. Yapılan bu testler sayesinde öncelikle nüfusu temsil ettiğine kanaat getirilen bir grup insanın skorları üzerinden normalize edilirler. Ardından kişilerin yaşları sabit tutularak, ortalama skor 100 IQ kabul edilir. Psikometri uzmanları test sonucunda elde edilen  skorları Gaussian normal dağılım modeline oturtur. Ardından yine uzmanlar, standart sapma değerini 15 IQ puanı olarak belirler ve testleri buna göre analiz eder. Bu işlemin sonrasında ise belirli bir süre zarfında psikoloğun denetiminde sınanan kişiler, kendisine verilen yönergeler doğrultusunda kendi özelinde en isabetli cevapları vermeye çalışır. Son olarak uzman psikologlar, elde edilen cevapları değerlendirir. Elde edilen bu cevaplar, genel ve özel faktörleri de göz önünde bulundurarak değerlendirilir. Sonuç olarak ise sınav ile sınanan kişinin skorunu IQ puanı olarak kendisine ve gerekli yerlere rapor eder.

IQ testleri özel ve detaylı çalışmalar sonucunda hazırlanır. Gün içerisinde farklı siteler aracılığı ile kişilerin karşısına çıkarılan IQ testleri ile bir ilişkisi yoktur. İnternet ortamında kişilere sunulan IQ testleri kişilerin, kendi IQ seviyelerini artırabileceği yönünde bir algı yaratır. Ki bu uzmanlar tarafından yanlış olarak değerlendirilir. Sosyal medyada karşınıza çıkacak bir test kişilerin ancak belli becerilerini ölçebilir. Fakat sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak kişilere genel geçer bir IQ skoru veremez. Bu testler sonucunda verilen skorun bir geçerliliği veya doğruluk payı bulunmaz. IQ testleri gibi önem arz eden ve kişileri sınama görevi görecek olan profesyonel testlerin güvenilirliği, üç bileşen ile belirlenir:

  1. İçsel geçerlilik, irdelenen olgunun kendi içindeki sebep-sonuç ilişkilerini görmesine neden olur. 
  2. Dışsal geçerlilik, irdelenen olgu ile başka olgu ve olayların sebep-sonuç örüntülerini kurmasına yardımcı olur.
  3. Yapı geçerliliği ise de belirli bir gözlemin gerçekten de irdelendiği ve iddia edilen yapıyı uzmanların incelediğine dair bir kanıt niteliğindedir.

İş Hayatında Duygusal Zeka Neden Önemli?

Günümüzde şirketler, işe alımlarda ve kişilerin terfi süreçlerinde duygusal zekâyı baz alarak çalışmalar yapıyor. Etrafındaki kişilerin isteklerini, ihtiyaçlarını ve aynı zamanda bakış açılarını anlayabilme yeteneğine sahip olan, bir diğer deyişle EQ seviyesi yüksek bireyler iş hayatında da ön plana çıkıyor. Örneğin büyük bir kozmetik şirketi işe alacağı yeni satış personellerini belirlerken, kişilerin duygusal zekâlarına göre alım yaptı. Şirketin benimsediği bu anlayış, bir yıl içerisinde şirketin büyük kar elde etmesine yardımcı oldu. Yapılan bu seçim, yeni çalışanların eski çalışanlara oranla çok daha etkili performans sergilediğini kanıtlar nitelikteydi.  

İş hayatında EQ seviyesi yüksek kişiler çalıştırmak, daha bağlı bir şirket ortamı yaratmaya da yardımcı oluyor. Kişiler şirketleri ve çalışma arkadaşları ile barışçıl ve mutlu bir ortamda çalışma fırsatı buluyor. Bu da çalışanların stresten uzak, işe odaklanabildikleri bir alan yaratıyor. Duygusal zekası yüksek olan kişiler, duygularını yönetmek konusunda ustalık sergilerler. Aynı zamanda olası kriz durumlarında veya stresli ortamlarda kolay kolay öfkelenmezler. Bu kişiler öfke reaksiyonu göstermek yerine, sorunu sakince ele alıp çözümler üretmeye odaklanırlar. İdeal birer karar verici olarak görülen duygusal zekası yüksek çalışanlar aynı zamanda vericidirler. Bu özellikleri iş arkadaşlarına sıklıkla yardım etmelerine ve çalışma alanındaki güveni artırmalarına neden olur. Aynı zamanda EQ seviyesi yüksek çalışanlar, ne zaman mantıkla hareket edebileceklerini ve ne zaman sezgilerine güvenebileceklerini iyi bilirler. Güçlü yönleri ne olursa olsun, kendilerini dürüstçe ve objektif bir şekilde değerlendirerek, kendilerini sürekli gelişime açık tutarlar. Eleştirilere açık olan duygusal zekası yüksek kişiler, üstlerinin öneri ve taleplerine odaklanarak, tam ve eksiksiz karşılık vermeye çalışırlar. Bunun yanı sıra performanslarını artırmak için zaman yaratıp çaba gösterirler. 

Peki, duygusal zekâ nedir ve duygusal zekanızı geliştirmek için neler yapabilirsiniz? 

Her bireyin farklı kişilikleri, farklı istek ve ihtiyaçları ve duygularını göstermek için farklı yolları mevcuttur. Hayatın her alanında başarı elde etmek ancak gelişime açık olmak ve çevredeki kişileri anlamak ile mümkündür. İşte tam bu noktada duygusal zeka ön plana çıkar. En temel tanımıyla duygusal zeka, kişilerin duygularını tanıma, başkalarının söylediklerini anlama ve çevredeki kişilerin bu dışarı yansıtılan duygular sebebiyle nasıl etkilendiğini anlama yeteneğidir. Bunun yanı sıra başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayarak, bireyin sergilediği davranışlardan çevredeki kişilerin nasıl etkileneceğini algılayabiliyor olmayı gerektirir. 

Duygusal zekası yüksek insanlar genellikle yaptıkları birçok şeyde başarı elde ederler. Çünkü duygusal zekası yüksek olan kişiler, çalışma hayatında aranan değerli ekip arkadaşları olarak görülürler. Örneğin duygusal zekâsı yüksek kişiler bir e-posta gönderdiğinde hızlı şekilde yanıt alırlar. Aynı zamanda yardıma ihtiyaç duyduklarında başkaları tarafından hemen destek görürler. Etrafındaki çalışma arkadaşlarında bıraktığı izlenim çalışma ortamını daha kuvvetli bir hale getirir. Duygusal zekası yüksek olan kişiler, ekip lideri ve yönetici konumunda ideal performans sergileyebilir. Çünkü ekibindeki kişileri destekler ve onları bir adım öteye taşımak için her zaman hazırdır.

Çalışanların hem duygusal zeka hem de IQ yönünden yeterli olması gerekir. Bu sayede kurumlar içerisinde dönmekten ziyade parlayan çarklar ön plana çıkar. Duygusal zeka yönünde gelişmiş fakat IQ seviyesi yeterli olmayan kişiler analitik alanlarda veya yönetici pozisyonlarında beklentiyi karşılamayabilir. Durumları analiz edebilme ve kişileri doğru değerlendirmede duygusal zeka ön plana çıkarken, kriz yönetimi yapma, zor kararlar alma ve önemli hesapları denetlemede IQ ön plana çıkar.

Depar Akademi, kurumlara, kuruluş ve firmalara onlarca farklı Eğitim Çözümleri sunuyor. Teknoloji alanında verilen eğitimlerin yanı sıra; sistem, yazılım ve bilgi güvenliği eğitimleri gibi kurumsal alanda ihtiyaç duyulan birçok eğitim, uzmanlarca anlatılmak adına sizleri bekliyor. Şirket ilerleyişinize katkıda bulunmak ve alanlarında etkili performans sergilenebilen yetkili çalışanlar elde etmek için siz de gerekli eğitimleri Depar Akademi ile tamamlayabilirsiniz.