PostgreSQL Veritabanı Programlama Eğitimi

Neler Öğreneceksiniz ?

PostgreSQL Veritabanı Programlama Eğitimi ile ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri alanında Dünya’nın en çok tercih edilen ve binlerce orta ve büyük ölçekli firma tarafından ciddi yükler altında test edilmiş ücretsiz ve açık kaynak kodlu PostgreSQL’i baştan sona öğrenebileceksiniz.

Kimler Öğrenmeli ?

PostgreSQL Veritabanı Programlama Eğitimi alarak veritabanı teknolojilerine yeni başlayan ya da farklı bir veritabanı teknolojisinde bilgi sahibi olup, açık kaynak dünyasının en güçlü ilişkisel veritabanı yönetim sisteminde uzmanlaşmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Katılımcıların Bilmesi Gerekenler ?

Temel bilgisayar/programlama bilgisi

PostgreSQL Veritabanı Programlama Eğitimi Depar Akademi

Bölüm 1 – Başlangıç

 • Bu eğitim kimlere hitap ediyor?

 • Eğitimde İçeriğine Genel Bakış

 • Eğitimde Kullanılacak Teknolojiler

Bölüm 2 – Veritabanı Teknoloji ve Terminolojilerine Genel Bakış

 • Veri ve Bilgi Nedir?

 • Veritabanı Nedir?

 • Standart SQL ve Diğer SQL’ler Arasındaki Fark

  • SQL, PL/SQL, T-SQL, PL/pgSQL vb…
 • Veritabanı Teknolojileri Üzerine : Hangisi? Ne zaman?

  • PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MySQL ve NoSQL Çözümleri
 • Veritabanı Programcılığı

  • Veritabanı Programcısı Kimdir ve Ne İş Yapar?
  • Veritabanı Programcısı Hangi Teknolojileri Bilmelidir?
 • Veritabanı Yöneticiliği

  • Veritabanı Yöneticisi Kimdir ve Ne İş Yapar?
  • Veritabanı Yöneticisi Hangi Teknolojileri Bilmelidir?
 • Diğer Terminolojiler Üzerine…

  • Veri Analizi
  • Raporlama
  • İş Zekası
  • BigData
  • Veri Mühendisliği
  • Veri Bilimi
  • Machine Learning & Artificial Intelligence
 • Hangi Veritabanı Teknolojisinde Uzmanlaşmalıyım?

  • SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, NoSQL ya da…

Bölüm 3 – PostgreSQL Veritabanına Genel Bakış

 • PostgreSQL Nedir ve Neden PostgreSQL?

 • PostgreSQL Kullanıcıları

 • PostgreSQL Veritabanı Nesnelerini Keşfetmek

Bölüm 4 – PostgreSQL Veritabanı Ortam Hazırlıkları

 • PostgreSQL Resmi Website İncelemesi

 • Versiyon Seçmek & Kurulum Öncesi Operasyonlar

 • PostgreSQL Kurulum Operasyonları

 • PostgreSQL Araçları

  • psql Komut Satırı Aracı
   • psql Komutları (R1, )
  • pgAdmin
   • pgAdmin Arayüzünü Tanımak
 • Örnek Veritabanı Hazırlıkları

  • Örnek Veritabanını Oluşturmak
   • Örnek Veritabanı : dvdrental
   • Örnek Veritabanı : hr (Araştırma Ödevi)
  • Örnek Veritabanlarının Tablo Yapılarını İncelemek
   • İnceleme : dvdrental Veritabanı Tablo Yapısı
   • İnceleme : hr Veritabanı Tablo Yapısı
 • PostgreSQL’e Bağlanmak

  • psql
  • pgAdmin
 • ‘PostgreSQL as a Service’ ile Cloud PostgreSQL Kullanımı

  • Hesap Oluşturmak ve Arayüzü Tanımak
  • Yeni Veritabanı Oluşturmak ve Temel Sorgular
  • Go ile Cloud PostgreSQL Veritabanına Bağlanmak
  • C# ile Cloud PostgreSQL Veritabanına Bağlanmak

Bölüm 5- PostgreSQL Temelleri

 • Açıklama Satırları

 • PostgreSQL Veri Tipleri

  • Veri Tiplerinin Gerekliliği ve Avantajları
  • Veri Tipleri
 • SELECT ile Tablodaki Tüm Veriyi Elde Etmek

 • String Birleştirme ve Takma İsim Kullanımı

 • SELECT ile Veri Filtrelemek

 • Veri Tekilleştirmek

 • SELECT ile Veri Sıralamak (ASC / DESC)

 • Karşılaştırma Yaparak Veri Filtrelemek : LIKE & Joker Karakterleri

 • Operatörler

  • Aritmetik Operatörler
  • Atama Operatörü
  • Metin Birleştirme Operatörü
  • Mantıksal Operatörler
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Diğer
   • LIMIT ve OFFSET
   • UNION
   • UNION ALL
   • INTERSECT
   • EXCEPT
 • SELECT … FETCH Kullanımı

 • Tür Dönüşümü

Bölüm 6 – Veri Tanımlama Dili (DDL)

 • Veri Tanımlama Dili Nedir?

 • CREATE ile Nesne Oluşturmak

  • Tablespace Oluşturmak
  • Veritabanı Oluşturmak
   • pgAdmin UI ile…
   • psql ile…
  • Tablo Oluşturmak
   • pgAdmin UI ile…
   • psql ile…
   • CREATE TABLE AS ile Tablo Oluşturmak
   • Otomatik Artan Sütunlu Tablo Oluşturmak
   • Sequence İle Otomatik Artan Sütun Oluşturmak
   • Geçici Tablo Oluşturmak
  • Bonus : Bir Veritabanını Kopyalamak
 • ALTER ile Nesne Değiştirmek

  • ALTER ile Tablespace Yapısını Değiştirmek
  • ALTER ile Veritabanı Yapısını Değiştirmek
  • ALTER ile Tablo Yapısını Değiştirmek
   • Tablonun Adını Değiştirmek
   • Tabloya Yeni Sütun/lar Eklemek
   • Tablodaki Sütun/ları Silmek
   • Tablodaki Sütunun Veri Tipini Değiştirmek
 • DROP ile Nesne Silmek

  • DROP ile Tablo Silmek
  • DROP ile Veritabanı Silmek
  • DROP ile Tablespace Silmek

Bölüm 7 – Veri İşleme Dili (DML)

 • Veri İşleme Dili Nedir?

 • INSERT ile Veri Eklemek

  • Tekil Veri Eklemek
  • Çoklu Veri Eklemek
  • UPSERT Kullanımı
 • UPDATE ile Veri Güncellemek

  • Tek Seferde Tek Satır Güncellemek
  • Tek Seferde Çoklu Satır Güncellemek
  • Birden Çok Satır ve Sütunları Birlikte Güncellemek
 • DELETE ile Veri Silmek

  • DELETE ile Veri Silmek
  • DELETE ile Tekrar Eden Kayıtları Silmek
 • TRUNCATE ile Veri Silmek ve DELETE ile Farkı

Bölüm 8 – Veri Kontrol Dili (DCL)

 • Veri Kontrol Dili Nedir?

 • GRANT Ayrıcalıkları

 • REVOKE Ayrıcalıkları

 • Örnek : Veritabanı, Rol ve Kullanıcı Oluşturma/Yönetimi

Bölüm 9 – Veri Bütünlüğü

 • Veri Bütünlüğü Nedir?

 • Kısıtlama Nedir?

 • CHECK Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : CHECK Constraint

 • UNIQUE Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : UNIQUE Constraint

 • NOT NULL Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : NOT NULL Constraint

 • PRIMARY Key & FOREIGN Key Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : PRIMARY Key & FOREIGN Key

Bölüm 10 – Tabloları Birleştirmek : JOIN’ler

 • JOIN Nedir?

 • PostgreSQL JOIN Tipleri Nelerdir?

 • INNER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : INNER JOIN

 • LEFT OUTER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : LEFT OUTER JOIN

 • RIGHT OUTER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : RIGHT OUTER JOIN

 • FULL OUTER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : FULL OUTER JOIN

 • CROSS JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : CROSS JOIN

 • NATURAL JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : NATURAL JOIN

 • SELF-JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : SELF-JOIN

 • UPDATE JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Demo : UPDATE JOIN

Bölüm 11 – Verileri Gruplamak

 • Verileri Neden Gruplarız?

 • GROUP BY

 • HAVING

Bölüm 12 – PostgreSQL Fonksiyonları

 • String Fonksiyonları

 • Matematiksel Fonksiyonlar

 • Trigonometrik Fonksiyonlar

 • Kümeleme Fonksiyonları

 • Analitik Fonksiyonlar

Bölüm 13 – Alt Sorgular

 • Alt Sorgular Nedir ve Neden Kullanılır?

 • EXISTS

 • IN / NOT IN

 • ANY / SOME

 • ALL

Bölüm 14 – Index

 • Index Nedir ve Neden Kullanılır?

 • Index’in Avantaj ve Dezavantajları

 • PostgreSQL’de Index Tipleri

 • Index Oluşturmak

 • RESTful API’nin Fonksiyonlarını POSTMAN İle Test Etmek

Bölüm 15 – Prosedürel Yapılar

 • Prosedürel Diller Nedir?

 • PL/pgSQL Avantajları

 • PL/pgSQL’in Yapısı

 • PL/pgSQL Blok Yapısı

 • PL/pgSQL Değişken Tanımlama Operasyonları

  • Değişken nedir ve neden kullanılır?
  • Değişken tanımlama ve örneklerle kullanımı
  • Tanımlanan bir değişkenin veritipini kopyalamak
  • Değişkenler için takma isimler tanımlamak
 • PL/pgSQL Sabitler

 • Akış Kontrol Mekanizmaları

  • Akış kontrol mekanizması nedir ve neden kullanılır?
  • IF
  • CASE
 • Döngüler

  • Döngü nedir ve neden kullanılır?
  • LOOP
  • WHILE
  • FOR

Bölüm 16 – Hata Yönetimi

 • Hata Yönetimine Genel Bakış

 • PL/pgSQL’de Hata Fırlatmak

 • ASSERT Deyimi ile Debug İşlemini Kolaylaştırmak

Bölüm 17 – View

 • View’e Genel Bakış

 • View Oluşturmak

 • View Nesnesini Değiştirmek

 • Güncellenebilir View’lara Genel Bakış

 • Güncellenebilir View Oluşturmak

 • Materialized View’lara Genel Bakış

 • Materialized View Oluşturmak

 • Materialized View’lar ile İlgili Yönetimsel Operasyonlar

Bölüm 18 – Stored Procedure

 • Stored Procedure’lere Genel Bakış

 • Stored Procedure & KTF Farklılıkları

 • Stored Procedure & KTF Avantaj ve Dezavantajları

 • Stored Procedure Oluşturmak

 • Bir Stored Procedure Nesnesini Değiştirmek

 • Geriye Değer Dönmeyen Stored Procedure’ler

 • Tekil Veri Seti Dönen Stored Procedure’ler – Return a Cursor

Bölüm 19 – Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlara(KTF) Genel Bakış

 • Stored Procedure & KTF Farklılıkları

 • Stored Procedure & KTF Avantaj ve Dezavantajları

 • KTF Oluşturmak

  • psql ile…
  • pgAdmin ile…
 • Parametreli Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

  • PL/pgSQL IN Parametresi
  • PL/pgSQL OUT Parametresi
  • PL/pgSQL INOUT Parametresi
  • PL/pgSQL VARIADIC Parametresi
 • Geriye Tablo Dönen Fonksiyonlar

 • Bir KTF Nesnesini Değiştirmek

 • KTF Aşırı Yükleme ve Varsayılan Parametreler

Bölüm 20 – Cursor

 • Cursor Nedir?

 • Cursor Neden Kullanılır?

 • Cursor Tipleri

 • Cursor Tanımlamak

 • Tanımlanan Cursor’ı Açmak, Kullanmak ve Kapatmak

 • Cursor Örneği

Bölüm 21 – Transaction

 • Transaction Nedir ve Neden Kullanılır?

 • ACID Nedir?

  • Atomicity
  • Consistency
  • Isolation
  • Durability
 • Bir Transaction’un Anotomisi

  • BEGIN
  • SAVEPOINT
  • ROLLBACK
  • COMMIT
 • Bir Transaction Oluşturmak

 • Oluşturulan Transaction’ı Test Etmek

Bölüm 22 – Tetikleyiciler

 • Tetikleyicilere Genel Bakış

 • Tetikleyici Türleri

  • AFTER INSERT
  • BEFORE INSERT
  • AFTER UPDATE
  • BEFORE UPDATE
  • AFTER DELETE
 • Tetikleyici Kullanmanın Kazanımları

 • Bir Tetikleyici Fonksiyonu Oluşturmak

 • Bir Tetikleyici Oluşturmak

  • Örnek : AFTER INSERT
  • Örnek : BEFORE INSERT
  • Örnek : AFTER UPDATE
  • Örnek : BEFORE UPDATE
  • Örnek : AFTER DELETE
 • Tetikleyici Yönetimi

  • Bir Tetikleyiciyi Değiştirmek
  • Bir Tetikleyici Üzerine Not Eklemek
  • Bir Tetikleyiciyi Devre Dışı Bırakmak
  • Bir Tetikleyiciyi Silmek

Bölüm 23 – PostgreSQL ile XML Programlama

 • PostgreSQL’de XML Programlamaya Genel Bakış

 • PostgreSQL’de XML Veri Tipleri

 • PostgreSQL’de XML Programlama

Bölüm 24 – PostgreSQL ile JSON Programlama

 • PostgreSQL’de JSON Programlamaya Genel Bakış

 • PostgreSQL’de JSON Veri Tipleri

 • PostgreSQL’de JSON Programlama

Bölüm 25 – PostgreSQL İçin İstemci Programlama

 • C# / Go ve PostgreSQL ile İstemci Programlama

  • Bağlantı İşlemleri
  • Uygulama Senaryosu
  • Demo : Uygulama

Bölüm 26 – Temel Veritabanı Yönetim Operasyonları

 • Import/Export Data

  • Import Data
  • Export Data
 • Backup : Veritabanı Yedeklemek

 • Restore : Yedeklenen Veritabanından Geri Dönmek

Diğer eğitimler hakkında bilgi almak istiyorsanız Eğitim Takvimini inceleyebilirsiniz. Depar BT ailesiyle tanışmak için bizi ziyaret edebileceğiniz konumuzu öğrenebilirsiniz.