1.Bilgi Güvenliği Eğitimleri: Farkındalık Eğitimi

Günümüzde bilgi güvenliğinin çok önemli bir yeri vardır. Bilginin güvende tutulması insanların kişisel bilgilerini, ihtiyaçlarını da güven altında tutmak anlamına gelmektedir. Bilgi güvenliğinin ihlal edilmesinin veya saldırıya açık gelmesinin en temel sebeplerinden birisi de farkındalık eksikliğinin bulunmasıdır. Herhangi bir ihlal durumunda çalışan kişi veya kişiler durumun farkında olmadığından dolayı ihlallere geçit verilir. Bu eğitimde sizlere önemli senaryolar anlatılacak ve bu senaryoların içerisindeymiş gibi pratikler yapılacaktır.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

Eğitim İçeriği

2.ISO 27001 ve ISO 27002 Uygulama

ISO 27001 ve 27002 standartlarının en güncel revizyonlarına giriş yaparak altyapınızı kurun. Bilgi Güvenliği Kontrolleri İçin Uygulama Prensipleri standartlarına uygun olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulumu ve uygulamasına yönelik becerilerinizi kazanın. BGYS Kavramlarınıda öğrenek işletmenizi standartlara uygun hale getirmeyi sağlayın.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

3.Bilgi Güvenliği Eğitimleri: Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirme yönetim sistemi yaklaşımını öğrenmeye başlayın.Risklere nasıl yaklaşım yapıp, algılama ve anlamaya dair metodlarınızı ortaya koymayı öğrenin.Ayrıca, Risklerin nasıl değerlendirileceğine dair yaklaşımların neler olduğunu anlayın.Ayrıca, kurumlarınız için düzenli risk değerlendirmeleri yapmak için gereken pratik beceri kazanımları sağlayabilirsiniz. Sistemlerinizi savunmayı planlayarak kuruluşunuz için risk yönetimi yapabilme işlemleri yapın. Geçilemez bir risk değerlendirme güvenlik altyapısı oluşturun. Değerli veri varlıklarını en iyi şekilde nasıl savunabileceğiniz konusunda büyük donanıma sahip olun.

Eğitim 2 gün 12 saattir.