Kurumsal Güvenlik Eğitimleri Depar Akademi

Kurumsal Güvenlik

Siber güvenlik; işinize olası etkileri göstermek için tehditleri, potansiyel etkilerini, ölçülebilir verilere dönüştürmeyi bilmeyi gerektirir. Siber riskler işletmeler tarafından sıklıkla göz ardı edilir ve bu, bir olay meydana geldiğinde büyük mali yıkıma sebep olabilir. Temel olarak, hangi risklerin aranacağını bilmek ve ardından felaketlerin oluşmasını engellemek için nasıl hafifletileceğini ve çözüleceğini bilmek çok önemlidir. Veritabanı, sanallaştırma güvenliği ve log yönetimi vb. eğitimleri ile kurum güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

1.Linux Ağ ve Sistem Güvenliği Eğitimi

Dünya çapında çok fazla kullanılan Linux serverları büyük ve önemli yapılar inşa etmenizi sağlaması yanında güvenlik açıklarıyla gelmektedir.
Bu eğitim boyunca alacağınız eğitimle ağ ve sistem güvenliğinizi en üst dereceye kadar çıkartabilecek ve güvenlik risklerini en aza indirebileceksiniz.
Ayrıca, Kurumsal yapılarınızda güvenliği arttırmak için en iyi teknikleri ve araçları,olası güvenlik açıklarını nasıl görünür kılacağınızı,saldırıları
izleme ve tespiti araçlarının kullanımını da öğreneceksiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

2.Veritabanı Kurumsal Güvenlik Eğitimi

Bu eğitimde SQL, Oracle gibi veritabanı sistemlerinin güvenliği altyapısını öğrenebilirsiniz. Veritabanlarınızı güvenli bir şekilde yapıladırmayı, erişim ihlallerinin engellemek için yapılabilecek veya önüne geçebileceğiniz yöntemleri, yemleme ve sahtecilik saldırılarına karşı önlemler almayı, Katmanlı güvenlik yaklaşımını betimlemeyi, güvenlik duvarı kurallarını yapılandırma gibi konulara hakim olabilirsiniz.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

3.Sanallaştırma Güvenliği Eğitimi

Bu eğitim ile sanallaştırma teknolojilerinin temel güvenliği için sistem yapılarının yapısal olarak yönetimi için alınabilecek temel öğrenimlerin kazanılmasını sağlayın. Yapısal olarak saldırı tiplerinin öğrenimi, donanım güvenliği, yönetim arabirimlerinin güvenliği, hypervisor güvenliği, sanallaştırılmış altyapı güvenliği, depolama güvenliği, cluster güvenliği gibi güvenlik yapılarını öğrenebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

4.Log Yönetimi ve Analizi Eğitimi

Bu eğitim süresince siber saldırıc zamanlarında kayıtların analizinin yapılması, kendi yerel log kayıt sistemleriniz, loglarınızın içerisindeki verilerin ne şekilde dağıldığı ve ne anlama geldiği hakkında yönetiminin sağlanması, bütün ağ veya ağa bağlı cihazlar tarafından zaman içinde yapılmış olan veya üretilen günlük kayıtlarının yapısal olarak analiz edilmesi gibi konularda yetkinliğe ulaşabilirsiniz.

Eğitim 2 gün 12 saattir.