1.Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamalar

Bu eğitimde amaç olarak proje yönetimi ve aşamalarında ki teknik ve becerilerin kazanılmasıyla, projelerde yöneticilerin daha ön plana çıkartılmasıdır.Ayrıca, projelerin tüm yapılarında; zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, müşteri memnuniyeti,riskler gibi aşamalarda beceriler kazandırılacaktır. Ek olarak, yönetim için gerekli tekniklerin planlanması, kontrolü ve yöntemleri üzerinde durulacaktır.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

2.Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi Eğitimleri

Takım üyeleriyle birlikte nasıl metotları uygulayacağınızı veya işlevsellik katacağınız üzerinde durulacak olan bu eğitim ile, BT organizasyonları neden ticari değer sağlamak için proje yönetimini kullanıyorlar ve örgüt kültürünün ve bireysel projelerin rolünü nasıl etkileyebileceğini, başlıca proje yönetimi metodolojileri ve proje yaşam döngülerinin nasıl tanımlanacağı, ayırt edileceğini sağlamak ve ekipleri yönetmek için stratejilerin nasıl belirleneceği üzerinde altyapınızı kurarak yönetim konusunda güçlü bir eğitim alacaksınız.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

3.Yöneticiler için Proje Yönetimi

Yönetim projeleri yönetmek için risk, tahmin etme ve liderlik becerileri geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz gerçek yaşantıda kullanılan veya iş ortamını yansıtan bu eğitim ile becerilerinizi kazanın.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

4.Projelerde Etkili İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi

Bu eğitimde öğreneceğiniz beceriler, etkili liderlik stratejileri uygulamanıza, kişiler arası iletişiminizi geliştirmenize, daha etkili olmanıza, personelinizi değişim konusunda yönlendirmenize, çatışmalarla başa çıkmanıza ve tüm proje yönetimi sürecinde etik ilkeleri uygulamanıza yardımcı olacaktır.

Eğitim 1 gün 6 saattir.

5.İleri Düzey Proje Yönetimi ve Uygulamaları

Bu gelişmiş proje yönetimi eğitimi ile projeleri yönetmenin doğasını keşfedeceksiniz. Ayrıca, karmaşık kritik yol yöntemi hesaplamaları yapma ve atanmış vaka çalışmaları üzerinde ayrıntılı analiz yapma kabiliyeti kazanımı sağlanacaktır.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

6.PMP Eğitimi

Genel projelerin yönetiminde kullanılan terminolojiler ve kavramlara giriş yapılarak, entegre,zaman,maliyet,kalite,kaynak ve bunun gibi yönetim programının önemli yapıtaşları inşa edilecektir. Ayrıca, projeleri başlatma, uygulama, kontrol etme, kapatma süreçlerini kullanarak eğitim içerisinde bilgiler edineceksiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

7.Proje Dokümantasyonu Eğitimi

Bu eğitim ile bir proje boyunca gerekli olan dökümantasyonlar hakkında eğitim alacaksınız. Sektör içerisindeki şablonlar dahil birçok yapıyla birlikte eğitim sürecinde gerekli bilgiler alacaksınız.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

8.Proje Yönetiminde Liderlik ve Stratejik Planlama

Projelerinizde maliyeti en aza indirgemek ve rekabet ortamında en kısa sürede ve en yüksek kalitede yapılarınızı ortaya çıkartmak için hazırlanan bu eğitim ile başarıyı etkileyen birçok unsuru ortadan kaldıracaksınız. Ayrıca, liderlik, iletişim, strateji,durum yönetimi ve iş yönetimi becerilerinin kazanımını sağlanacaktır.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

9.IT Proje Risk Yönetimi

Büyük çaplı yazılım projelerinizin geliştirilmesi pek çok risk içermekte ve bu risklerin nasıl tespit edileceği ve çözüleceği gibi konulara bu eğitim ile hakim olacaksınız. Ayrıca, risklerin belirlenmesi, bunların projenin gidişatına etkilerinin değerlendirilmesi ve riskin gerçekleşmesi durumunda alınacak önlemlerin planlanması, izlenmesi ve kontrolü gibi konulara da aşina olacaksınız.

Eğitim 1 gün 6 saattir.

10.Proje Ofisi ve Metodolojisi Geliştirme

Bu eğitim ile, yüksek iş hacmi için zamanın ve kaynaklarınızın kullanımını optimize edebileceksiniz.Ayrıca, maliyetlerinizi ve projede kat ettiğiniz yolu izleyebileceksiniz. Daha net ve başarılı sonuçlara ulaşarak stratejik planlara göre geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlayacaksınız.

Eğitim 2 gün 12 saattir.