React Native Eğitimi

React Native ile Javascript dilinin güncel hali olan ECMA Script dilini kullanarak Facebook tarafından geliştirilmiş olan React yapısının bizlere sağladığı yapısal kolaylıklar ile diğer hybrid dillerin aksine javascript ile geliştirme yapacak karşılığında native kod üretebileceğiz. Üstelik React Native Eğitimi ile IOS ve Android için ayrı ayrı kod yazmadan.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

Platform bağımsız olarak javascript esnekliği ve sadeliğiyle Native Mobil uygulama geliştirmek isteyen katılımcılar.

Javascript – Ecmascript – React JS

React Native Eğitimi Depar Akademi

React Native Eğitim İçeriği

 • Expo CLI Kurulumu
  • Örnek Projenin Oluşturulması
  • Örnek Projenin IOS ve Android Platformlarında Çalıştırılması
   • React Native CLI Kurulumu
    • NodeJS – Python – JDK Kurulumları
    • Android Studio / Xcode Kurulumu ve yapılandırılması
    • Örnek Projenin Oluşturulması
    • Örnek Projenin IOS ve Android Platformlarında Çalıştırılması
 • React CLI Hazır Şemaların kullanımı
 • Props kavramı ve kullanımı
 • State kavramı ve kullanımı
 • Style kullanımı
 • Navigation kavramı ve kullanımı
 • Dış Servisler ile data alışverişi
 • ActivityIndicator
 • Button
 • DatePickerIOS
 • DrawerLayoutAndroid
 • FlatList
 • Image
 • ImageBackground
 • InputAccessoryView
 • KeyboardAvoidingView
 • ListView
 • MaskedViewIOS
 • Modal
 • Picker
 • PickerIOS
 • ProgressBarAndroid
 • ProgressViewIOS
 • RefreshControl
 • SafeAreaView
 • ScrollView
 • SectionList
 • SegmentedControlIOS
 • Slider
 • SnapshotViewIOS
 • StatusBar
 • Switch
 • Text
 • TextInput
 • View
 • WebView
 • İleri Seviye Kontrol Kavramı ve Cihaz Yetki Talebi
 • AccessibilityInfo
 • ActionSheetIOS
 • Alert
 • AlertIOS
 • Animated
 • AppRegistry
 • AppState
 • AsyncStorage
 • BackAndroid
 • BackHandler
 • CameraRoll
 • Clipboard
 • DatePickerAndroid
 • Dimensions
 • Easing
 • Geolocation
 • ImageEditor
 • ImagePickerIOS
 • ImageStore
 • Image Style Props
 • InteractionManager
 • Keyboard
 • Layout Props
 • LayoutAnimation
 • Linking
 • ListViewDataSource
 • NetInfo
 • PanResponder
 • PermissionsAndroid
 • PixelRatio
 • PushNotificationIOS
 • Settings
 • Shadow Props
 • Share
 • StatusBarIOS
 • StyleSheet
 • Systrace
 • Text Style Props
 • TimePickerAndroid
 • ToastAndroid
 • Transforms
 • Vibration
 • VibrationIOS
 • View Style Props
 • Redux nedir?
 • Basit Redux Kullanımı
 • İleri Redux Kullanımı
 • React Native için analiz nasıl yapılmalıdır?
 • Proje Katman ve Componentlerinin oluşturulması
 • Projenin modüllerinin yazılması
 • Unit Testing altyapısının kurulumu
 • Test kodlarının yazılması
 • Test ve Raporlama
 • Uygulama Build işlemi
 • İmzalı uygulama çıktısı oluşturmak (Android)
 • İmzalı uygulama çıktısı oluşturmak (IOS)
 • Uygulamanın Market üzerinde yayına alınması