React Native Eğitimi

React Native Eğitimi Depar Akademi

React Native Eğitim İçeriği

 • Expo CLI Kurulumu
  • Örnek Projenin Oluşturulması
  • Örnek Projenin IOS ve Android Platformlarında Çalıştırılması
   • React Native CLI Kurulumu
    • NodeJS – Python – JDK Kurulumları
    • Android Studio / Xcode Kurulumu ve yapılandırılması
    • Örnek Projenin Oluşturulması
    • Örnek Projenin IOS ve Android Platformlarında Çalıştırılması
 • React CLI Hazır Şemaların kullanımı
 • Props kavramı ve kullanımı
 • State kavramı ve kullanımı
 • Style kullanımı
 • Navigation kavramı ve kullanımı
 • Dış Servisler ile data alışverişi
 • ActivityIndicator
 • Button
 • DatePickerIOS
 • DrawerLayoutAndroid
 • FlatList
 • Image
 • ImageBackground
 • InputAccessoryView
 • KeyboardAvoidingView
 • ListView
 • MaskedViewIOS
 • Modal
 • Picker
 • PickerIOS
 • ProgressBarAndroid
 • ProgressViewIOS
 • RefreshControl
 • SafeAreaView
 • ScrollView
 • SectionList
 • SegmentedControlIOS
 • Slider
 • SnapshotViewIOS
 • StatusBar
 • Switch
 • Text
 • TextInput
 • View
 • WebView
 • İleri Seviye Kontrol Kavramı ve Cihaz Yetki Talebi
 • AccessibilityInfo
 • ActionSheetIOS
 • Alert
 • AlertIOS
 • Animated
 • AppRegistry
 • AppState
 • AsyncStorage
 • BackAndroid
 • BackHandler
 • CameraRoll
 • Clipboard
 • DatePickerAndroid
 • Dimensions
 • Easing
 • Geolocation
 • ImageEditor
 • ImagePickerIOS
 • ImageStore
 • Image Style Props
 • InteractionManager
 • Keyboard
 • Layout Props
 • LayoutAnimation
 • Linking
 • ListViewDataSource
 • NetInfo
 • PanResponder
 • PermissionsAndroid
 • PixelRatio
 • PushNotificationIOS
 • Settings
 • Shadow Props
 • Share
 • StatusBarIOS
 • StyleSheet
 • Systrace
 • Text Style Props
 • TimePickerAndroid
 • ToastAndroid
 • Transforms
 • Vibration
 • VibrationIOS
 • View Style Props
 • Redux nedir?
 • Basit Redux Kullanımı
 • İleri Redux Kullanımı
 • React Native için analiz nasıl yapılmalıdır?
 • Proje Katman ve Componentlerinin oluşturulması
 • Projenin modüllerinin yazılması
 • Unit Testing altyapısının kurulumu
 • Test kodlarının yazılması
 • Test ve Raporlama
 • Uygulama Build işlemi
 • İmzalı uygulama çıktısı oluşturmak (Android)
 • İmzalı uygulama çıktısı oluşturmak (IOS)
 • Uygulamanın Market üzerinde yayına alınması