Python ile Makine Öğrenmesi Eğitimi

Python ile makine öğrenmesi eğitimi depar akademi

Pyhton ile Makine Öğrenmesi Eğitim İçeriği

 • Yapay Zeka’ya Giriş
 • Yapay Zeka Yöntemleri
  • Supervised Learning : Danışmanlı Öğrenme
  • Unsupervised Learning : Danışmasız Öğrenme
  • Reinforcement Learning : Takviyeli Öğrenme
 • Yapay Zeka Terimleri
  • Artificial Intelligence
  • Makine Öğrenmesi
  • Doğal Dil İşleme
  • Derin Öğrenme
  • Konuşma Anlama ve Analiz Etme
  • Örüntü Tanıma
  • Bulanık Mantık
  • Genetik Algoritmalar
  • Ortak Akıl
  • Artificial General Intelligence?
 • Yapay Zeka’nın Çalışma Alanları
  • Sağlık
  • Sigorta
  • Endüstriyel Üretim
  • Robotik Sistemler
  • Finans
  • Hukuk
  • Savunma
  • Perakende
  • Eğitim
  • Oyun ve Uygulama Geliştirme
  • Reklam & Pazarlama
 • İnsan Modeli Üzerinden Yapay Zeka’yı Kavramak
 • Yapay Zeka Uygulamaları Geliştirmek İçin Kullanılan Teknolojiler
  • Yapay Zeka İçin Tercih Edilen Programlama Dilleri
  • Yapay Zeka İçin Kullanılan Donanımlar
  • Yapay Zeka İçin Kullanılan Platform ve Kütüphaneler
  • Yapay Zeka İçin Bulut Çözümleri
   • IBM Watson Machine Learning
   • Amazon AWS Machine Learning
   • Microsoft Azure Machine Learning
   • Google Cloud Platform : Machine Learning
  • Yapay Zeka Proje Geliştirme Yol Haritası ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Python Programlama Diline Genel Bakış
 • Python Geliştirme Ortamının Hazırlanması
  • Python Versiyonları ve İlgili Paketler Hakkında
  • Python Shell
 • Python Temelleri
  • Değişkenler ve Veri Türleri
  • Koşul İfadeleri
  • Döngüler
  • Liste, Tuple, Dictionary, Set
  • Fonksiyonlar
  • Sınıflar ve Nesne Yönelimli Programlama
   • Sınıflar
   • Nesne Yönelimli Programlama
  • Hata Yönetimi
  • Dosya Operasyonları
   • Dosya Okuma ve Yazma Operasyonları
   • XML Formatıyla Çalışmak
   • JSON Formatıyla Çalışmak
   • CSV Formatıyla Çalışmak
   • YAML Formatıyla Çalışmak
   • TOML Formatıyla Çalışmak
 • Python ile Veritabanı İşlemleri
  • Python ve SQLite
  • Python ve PostgreSQL
 • Veri Analizi ve Görselleştirmeye Genel Bakış
 • Pandas Kütüphanesi
  • Genel Bakış
  • Temel Kavramlar
  • Pandas ile Veri Okuma ve Sütun İsimlendirme
  • Padas ile Sütun ve Satır Silme
  • Dataframe Sıralama ve Filtreleme
  • Excel’den Veri Okuma ve İşlenmiş Veriyi Diske Yazma
  • Veri Gruplama ve Kümeleme (Group By, Aggregation)
  • Null Kontrolü ve Boşluk Doldurma
  • Tür Dönüşümü
  • String Operasyonları : Contains, StartsWith, Replace ve dahası…
  • Tarih ve Zaman İşlemleri
  • Pandas ile SQL Benzeri Sorgular Yazmak
 • Numpy Kütüphanesi
  • Genel Bakış
  • Numpy Temelleri
  • Matris Oluşturma ve Elemanlara Erişim
  • Reshape ve Transpoze
  • Numpy Matris : Çarpma, Bölme, Toplama, Çıkarma
  • Numpy Matris : Veri Türü Değiştirme
  • İki Matrisin Çarpımı
  • Numpy Matris : min, max, sum ve scaler çarpım
 • Matplotlib Kütüphanesi
  • Genel Bakış
  • Scatterplot : Saçılma/Serpilme Diyagramı
  • Boxplot : Kutu Diyagramı
  • Barplot : Bar Grafik
  • Piechart : Pasta Grafik
 • Seaborn Kütüphanesi
 • Scikit-Learn Kütüphanesi
 • Makine Öğrenmesine Genel Bakış
 • Makine Öğrenmesinde Kullanılacak Araçlar
  • Makine Öğrenmesi Araçları
  • Kütüphaneleri Hazırlamak
 • Veri Ön İşleme
 • Kayıp ve Eksik Veriler
 • Kategorik Değişkenler : LabelEncoder, OneHotEncoder, get_dummies
 • Normalizasyon (Feature Scaling)
 • Veri Setini Ayırmak : Eğitim ve Test
 • Veri Hazırlık Şablonu Oluşturmak
 • Regresyon
  • Basit Lineer Regresyon
  • Çoklu Lineer Regresyon
  • Doğrusal Olmayan Regresyon (Polinom Regresyon)
  • Regresyon Modeli Değerlendirme
 • Sınıflandırma (Classification)
  • Sınıflandırmaya Genel Bakış
  • Lojistik Regresyon
  • K-Means : En Yakın Komşu ile Sınıflandırma
  • Support Vector Machine
  • Naive Bayes
  • Decision Trees (Karar Ağacı)
  • Random Forest
  • Sınıflandırma Modeli Değerlendirme
  • XGBoost
 • Kümeleme (Clustering)
  • Kümelemeye Genel Bakış
  • K-Ortalama
  • Hiyerarşik Kümeleme
 • Boyut İndirgemeye Genel Bakış
  • Temel Bileşeler Analizi (Principal Component Analysis)
  • Lineer Diskriminant Analizi
 • Model Seçmek
  • K-Fold Cross Validation
  • Grid Search ve Randomized GridSearch
  • Hyperparameter Tuning : En iyi model seçimi