PostgreSQL Veritabanı Programlama Eğitimi

PostgreSQL Veritabanı Programlama Eğitimi Depar Akademi

PostgreSQL Veritabanı Programlama Eğitim İçeriği

 • Bu eğitim kimlere hitap ediyor?
 • Eğitimde İçeriğine Genel Bakış
 • Eğitimde Kullanılacak Teknolojiler
 • Veri ve Bilgi Nedir?
 • Veritabanı Nedir?
 • Standart SQL ve Diğer SQL’ler Arasındaki Fark
  • SQL, PL/SQL, T-SQL, PL/pgSQL vb…
 • Veritabanı Teknolojileri Üzerine : Hangisi? Ne zaman?
  • PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MySQL ve NoSQL Çözümleri
 • Veritabanı Programcılığı
  • Veritabanı Programcısı Kimdir ve Ne İş Yapar?
  • Veritabanı Programcısı Hangi Teknolojileri Bilmelidir?
 • Veritabanı Yöneticiliği
  • Veritabanı Yöneticisi Kimdir ve Ne İş Yapar?
  • Veritabanı Yöneticisi Hangi Teknolojileri Bilmelidir?
 • Diğer Terminolojiler Üzerine…
  • Veri Analizi
  • Raporlama
  • İş Zekası
  • BigData
  • Veri Mühendisliği
  • Veri Bilimi
  • Machine Learning & Artificial Intelligence
 • Hangi Veritabanı Teknolojisinde Uzmanlaşmalıyım?
  • SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, NoSQL ya da…
 • PostgreSQL Nedir ve Neden PostgreSQL?
 • PostgreSQL Kullanıcıları
 • PostgreSQL Veritabanı Nesnelerini Keşfetmek
 • PostgreSQL Resmi Website İncelemesi
 • Versiyon Seçmek & Kurulum Öncesi Operasyonlar
 • PostgreSQL Kurulum Operasyonları
 • PostgreSQL Araçları
  • psql Komut Satırı Aracı
   • psql Komutları (R1, )
  • pgAdmin
   • pgAdmin Arayüzünü Tanımak
 • Örnek Veritabanı Hazırlıkları
  • Örnek Veritabanını Oluşturmak
   • Örnek Veritabanı : dvdrental
   • Örnek Veritabanı : hr (Araştırma Ödevi)
  • Örnek Veritabanlarının Tablo Yapılarını İncelemek
   • İnceleme : dvdrental Veritabanı Tablo Yapısı
   • İnceleme : hr Veritabanı Tablo Yapısı
 • PostgreSQL’e Bağlanmak
  • psql
  • pgAdmin
 • ‘PostgreSQL as a Service’ ile Cloud PostgreSQL Kullanımı
  • Hesap Oluşturmak ve Arayüzü Tanımak
  • Yeni Veritabanı Oluşturmak ve Temel Sorgular
  • Go ile Cloud PostgreSQL Veritabanına Bağlanmak
  • C# ile Cloud PostgreSQL Veritabanına Bağlanmak
 • Açıklama Satırları
 • PostgreSQL Veri Tipleri
  • Veri Tiplerinin Gerekliliği ve Avantajları
  • Veri Tipleri
 • SELECT ile Tablodaki Tüm Veriyi Elde Etmek
 • String Birleştirme ve Takma İsim Kullanımı
 • SELECT ile Veri Filtrelemek
 • Veri Tekilleştirmek
 • SELECT ile Veri Sıralamak (ASC / DESC)
 • Karşılaştırma Yaparak Veri Filtrelemek : LIKE & Joker Karakterleri
 • Operatörler
  • Aritmetik Operatörler
  • Atama Operatörü
  • Metin Birleştirme Operatörü
  • Mantıksal Operatörler
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Diğer
   • LIMIT ve OFFSET
   • UNION
   • UNION ALL
   • INTERSECT
   • EXCEPT
 • SELECT … FETCH Kullanımı
 • Tür Dönüşümü
 • Veri Tanımlama Dili Nedir?
 • CREATE ile Nesne Oluşturmak
  • Tablespace Oluşturmak
  • Veritabanı Oluşturmak
   • pgAdmin UI ile…
   • psql ile…
  • Tablo Oluşturmak
   • pgAdmin UI ile…
   • psql ile…
   • CREATE TABLE AS ile Tablo Oluşturmak
   • Otomatik Artan Sütunlu Tablo Oluşturmak
   • Sequence İle Otomatik Artan Sütun Oluşturmak
   • Geçici Tablo Oluşturmak
  • Bonus : Bir Veritabanını Kopyalamak
 • ALTER ile Nesne Değiştirmek
  • ALTER ile Tablespace Yapısını Değiştirmek
  • ALTER ile Veritabanı Yapısını Değiştirmek
  • ALTER ile Tablo Yapısını Değiştirmek
   • Tablonun Adını Değiştirmek
   • Tabloya Yeni Sütun/lar Eklemek
   • Tablodaki Sütun/ları Silmek
   • Tablodaki Sütunun Veri Tipini Değiştirmek
 • DROP ile Nesne Silmek
  • DROP ile Tablo Silmek
  • DROP ile Veritabanı Silmek
  • DROP ile Tablespace Silmek
 • Veri İşleme Dili Nedir?
 • INSERT ile Veri Eklemek
  • Tekil Veri Eklemek
  • Çoklu Veri Eklemek
  • UPSERT Kullanımı
 • UPDATE ile Veri Güncellemek
  • Tek Seferde Tek Satır Güncellemek
  • Tek Seferde Çoklu Satır Güncellemek
  • Birden Çok Satır ve Sütunları Birlikte Güncellemek
 • DELETE ile Veri Silmek
  • DELETE ile Veri Silmek
  • DELETE ile Tekrar Eden Kayıtları Silmek
 • TRUNCATE ile Veri Silmek ve DELETE ile Farkı
 • Veri Kontrol Dili Nedir?
 • GRANT Ayrıcalıkları
 • REVOKE Ayrıcalıkları
 • Örnek : Veritabanı, Rol ve Kullanıcı Oluşturma/Yönetimi
 • Veri Bütünlüğü Nedir?
 • Kısıtlama Nedir?
 • CHECK Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : CHECK Constraint
 • UNIQUE Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : UNIQUE Constraint
 • NOT NULL Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : NOT NULL Constraint
 • PRIMARY Key & FOREIGN Key Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : PRIMARY Key & FOREIGN Key
 • JOIN Nedir?
 • PostgreSQL JOIN Tipleri Nelerdir?
 • INNER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : INNER JOIN
 • LEFT OUTER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : LEFT OUTER JOIN
 • RIGHT OUTER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : RIGHT OUTER JOIN
 • FULL OUTER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : FULL OUTER JOIN
 • CROSS JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : CROSS JOIN
 • NATURAL JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : NATURAL JOIN
 • SELF-JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : SELF-JOIN
 • UPDATE JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Demo : UPDATE JOIN
 • Verileri Neden Gruplarız?
 • GROUP BY
 • HAVING
 • String Fonksiyonları
 • Matematiksel Fonksiyonlar
 • Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Kümeleme Fonksiyonları
 • Analitik Fonksiyonlar
 • Alt Sorgular Nedir ve Neden Kullanılır?
 • EXISTS
 • IN / NOT IN
 • ANY / SOME
 • ALL
 • Index Nedir ve Neden Kullanılır?
 • Index’in Avantaj ve Dezavantajları
 • PostgreSQL’de Index Tipleri
 • Index Oluşturmak
 • Prosedürel Diller Nedir?
 • PL/pgSQL Avantajları
 • PL/pgSQL’in Yapısı
 • PL/pgSQL Blok Yapısı
 • PL/pgSQL Değişken Tanımlama Operasyonları
  • Değişken nedir ve neden kullanılır?
  • Değişken tanımlama ve örneklerle kullanımı
  • Tanımlanan bir değişkenin veritipini kopyalamak
  • Değişkenler için takma isimler tanımlamak
 • PL/pgSQL Sabitler
 • Akış Kontrol Mekanizmaları
  • Akış kontrol mekanizması nedir ve neden kullanılır?
  • IF
  • CASE
 • Döngüler
  • Döngü nedir ve neden kullanılır?
  • LOOP
  • WHILE
  • FOR
 • Hata Yönetimine Genel Bakış
 • PL/pgSQL’de Hata Fırlatmak
 • ASSERT Deyimi ile Debug İşlemini Kolaylaştırmak
 • View’e Genel Bakış
 • View Oluşturmak
 • View Nesnesini Değiştirmek
 • Güncellenebilir View’lara Genel Bakış
 • Güncellenebilir View Oluşturmak
 • Materialized View’lara Genel Bakış
 • Materialized View Oluşturmak
 • Materialized View’lar ile İlgili Yönetimsel Operasyonlar
 • Stored Procedure’lere Genel Bakış
 • Stored Procedure & KTF Farklılıkları
 • Stored Procedure & KTF Avantaj ve Dezavantajları
 • Stored Procedure Oluşturmak
 • Bir Stored Procedure Nesnesini Değiştirmek
 • Geriye Değer Dönmeyen Stored Procedure’ler
 • Tekil Veri Seti Dönen Stored Procedure’ler – Return a Cursor
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlara(KTF) Genel Bakış
 • Stored Procedure & KTF Farklılıkları
 • Stored Procedure & KTF Avantaj ve Dezavantajları
 • KTF Oluşturmak
  • psql ile…
  • pgAdmin ile…
 • Parametreli Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
  • PL/pgSQL IN Parametresi
  • PL/pgSQL OUT Parametresi
  • PL/pgSQL INOUT Parametresi
  • PL/pgSQL VARIADIC Parametresi
 • Geriye Tablo Dönen Fonksiyonlar
 • Bir KTF Nesnesini Değiştirmek
 • KTF Aşırı Yükleme ve Varsayılan Parametreler
 • Cursor Nedir?
 • Cursor Neden Kullanılır?
 • Cursor Tipleri
 • Cursor Tanımlamak
 • Tanımlanan Cursor’ı Açmak, Kullanmak ve Kapatmak
 • Cursor Örneği
 • Transaction Nedir ve Neden Kullanılır?
 • ACID Nedir?
  • Atomicity
  • Consistency
  • Isolation
  • Durability
 • Bir Transaction’un Anotomisi
  • BEGIN
  • SAVEPOINT
  • ROLLBACK
  • COMMIT
 • Bir Transaction Oluşturmak
 • Oluşturulan Transaction’ı Test Etmek
 • Tetikleyicilere Genel Bakış
 • Tetikleyici Türleri
  • AFTER INSERT
  • BEFORE INSERT
  • AFTER UPDATE
  • BEFORE UPDATE
  • AFTER DELETE
 • Tetikleyici Kullanmanın Kazanımları
 • Bir Tetikleyici Fonksiyonu Oluşturmak
 • Bir Tetikleyici Oluşturmak
  • Örnek : AFTER INSERT
  • Örnek : BEFORE INSERT
  • Örnek : AFTER UPDATE
  • Örnek : BEFORE UPDATE
  • Örnek : AFTER DELETE
 • Tetikleyici Yönetimi
  • Bir Tetikleyiciyi Değiştirmek
  • Bir Tetikleyici Üzerine Not Eklemek
  • Bir Tetikleyiciyi Devre Dışı Bırakmak
  • Bir Tetikleyiciyi Silmek
 • PostgreSQL’de XML Programlamaya Genel Bakış
 • PostgreSQL’de XML Veri Tipleri
 • PostgreSQL’de XML Programlama
 • PostgreSQL’de JSON Programlamaya Genel Bakış
 • PostgreSQL’de JSON Veri Tipleri
 • PostgreSQL’de JSON Programlama
 • C# / Go ve PostgreSQL ile İstemci Programlama
  • Bağlantı İşlemleri
  • Uygulama Senaryosu
  • Demo : Uygulama
 • Import/Export Data
  • Import Data
  • Export Data
 • Backup : Veritabanı Yedeklemek
 • Restore : Yedeklenen Veritabanından Geri Dönmek