Microsoft SQL Eğitimi

Microsoft SQL Eğitimi ile katılımcıların veritabanı kavramı, MS SQL Server’in yönetilmesi, SQL Server özelliklerinin, komut ve araçlarının kullanımı ve raporlamada kullanmak üzere SQL komutları hakkında bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi: 24 Saat

Microsoft Sql Server

SQL Eğitim İçeriği

 • Select ifadesi ile Veri sorgulama
 • Verileri Filtreleme
 • Verileri Sıralama
 • Birden Fazla tabloyu sorgulamak
 • İlişkisel Veritabanı kavramına Giriş
 • Veritabanı Mimarisinin kurulması
 • Veritabanı Oluşturulmak
 • SQL Veri tipleri ile Çalışmak
 • Tablo Yaratmak
 • Constraintler
 • Veri Kayıt İşlemleri
 • Veri Güncelleme İşlemleri
 • SQL Functionları ile sorgulama
 • Gruplama işlemleri
 • Subquery ile çalışmak
 • Tabloları birleştirerek sorgulamak
 • View ile Çalışmak
 • Pivot İşlemleri
 • User Defined Functions
 • Cursor ile Çalışmak
 • Stored Procedure
 • Triggerları Yönetmek
 • Hata Yönetim İşlemleri
 • Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme
 • Backup ve Restore İşlemleri
 • Index Yönetimi