Go: Programming Eğitimi

Google tarafından geliştirilen Go programlama dili ile yüksek performanslı ve güçlü yazılımlar geliştirmeyi öğreneceksiniz. Aynı zamanda, Go hızlı öğrenilen bir dil olması nedeniyle, ekibe yeni katılan geliştiricilerin hızlı adapte olabilmelerini sağlar.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

Platform bağımsız, güçlü, yüksek performanslı ve düşük derleme süresine sahip bir programlama dili öğrenmek isteyen herkes Go’yu öğrenmelidir. Aynı zamanda, back-end, veri ve sunucu odaklı uygulamalar geliştirirken yüksek performans bekleyen her geliştiricinin araç setinde Go bulunmalıdır.

Temel bilgisayar / programlama bilgisi gerekmektedir.

Go programlama Eğitimi Depar Akademi

Go Programlama Eğitim İçeriği

 • Bu eğitim kimlere hitap ediyor?
 • Eğitimde İçeriğine Genel Bakış
 • Eğitimde Kullanılacak Teknolojiler
 • Go Programlama Dili Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • Go Programlamaya Başlarken
 • Go Programlama Dili Kullanıcıları
 • Go Kütüphanelerine Genel Bakış
  • Go Standard Library
  • 3. Parti Go Kütüphaneleri
  • Anahtar Kelimeler
 • Operatör ve Noktalamalar
 • Türler
 • Go’nun Söz Dizimi Hassasiyeti
 • Go Programlama için Geliştirme Editörleri
 • Go Dökümanları ve Tur Sayfalarına Genel Bakış
 • Go Araç ve Komutları
 • Go Paketlerini Kullanmak
 • İlk Go Uygulaması
 • Komut Satırı Argümanları
 • Değişkenler, Veri Tipleri ve Operatörler
  • Değişkenler
  • Veri Tipleri
  • Operatörleri
 • String Veri Tipi
 • Unicode
 • Sabitler
 • Go’da Pointer Kullanımı
 • Ortam Değişkenlerini Elde Etmek
 • Akış Kontrolü
 • Diziler
 • Döngüler
 • Slice
 • Maps
 • type Nesnesi
 • Alıştırmalar
  • Temel Konsol Giriş/Çıkış Operasyonları
 • Go Standard Library : builtin Paketi
 • Go Standard Library : time Paketi
  • time Paketine Genel Bakış
  • Tarih ve Zaman Operasyonları
 • Go Standard Library : strings Paketi
  • Tekli ve Çoklu Satır Kullanımı
  • Veri Tipi Dönüştürme Operasyonları
  • String Birleştirme Operasyonları
  • Rastgele Veri Üretmek : Şifre Metinleri Üretmek
  • Go Built-in String Fonksiyonları
 • Go ile Örnek Algoritma Uygulamaları
 • Go Paket Kavramına Genel Bakış
 • Paketleri Oluşturmak
 • Paket İnşa Etmek
 • Paketlerin Kullanımı
 • Paketlerin Yönetimi
 • Hata Yönetimine Genel Bakış
 • Hata İşleme Stratejileri
 • Error Handling
 • panic & recover
 • Go ile try … catch Yaklaşımı
 • Loglama
 • Fonksiyonlar
 • Yapılar
 • Metotlar
 • Arayüzler
 • İşaretçilere Genel Bakış
 • İşaretçiler ile Slice’lar
 • İşaretçiler ile Slice of Slice
 • İşaretçiler ile Fonksiyonlar
 • İşaretçiler ile Referans ve Referans Olmayan Tipler
 • Nesne Yönelimli Programlama(OOP) & Package-Oriented Design(POD) Kavramları
 • Kapsüllemek
 • Message Passing
 • Go’nun Kalıtıma Bakışı
 • Inheritance ve Composition
 • Gömülü Tipler
 • Metotları Aşırı Yüklemek
 • Polymorphism (Çok Biçimlilik)
 • Arayüzlerin Çok Biçimlilik ile İlişkisi
 • Nesne Yönelimli Programlama Uygulaması : Ödeme Sistemi
 • Eş Zamanlılık ve Paralelizm Nedir?
 • Eş Zamanlılık Mimarisi
 • Goroutine’ler
 • Kanallar
 • Veri Paralelleştirmek
 • Eşzamanlı I/O Görevleri
 • Görevleri Paralelleştirmek
 • Go Standard Library : encoding Paketi
 • Dosya Operasyonları
  • Dosya Oluşturmak
  • Dosya Açma ve Kapatma İşlemleri
  • Dosya Okuma ve Yazma İşlemleri
  • Bir Dosyanın Bilgisini Elde Etmek
  • Dosyaları Yeniden İsimlendirmek ve Taşımak
  • Dosya Kopyalamak
  • Dosyaların Okuma ve Yazma İzinlerini Kontrol Etmek
  • Dosya Silmek
 • XML, JSON ve CSV Operasyonları
  • XML, JSON ve CSV Veri Formatlarına Genel Bakış
  • JSON Operasyonları
  • XML Operasyonları
  • CSV Operasyonları
 • Araştırma Ödevi : Merkez Bankası Döviz Kuru Üzerinde Çalışmak
 • Dosya Sıkıştırma Operasyonları
  • TAR Dosyaları ile Çalışmak
  • ZIP Dosyaları ile Çalışmak
 • Go ile Veritabanı Programlama Temeller
 • MongoDB
  • Go ve MongoDB ile API Programlama
 • PostgreSQL
  • Go ile Veritabanı Operasyonları
 • Go ve GORM ile Veritabanı Operasyonları
 • Açık Kaynaklı Go Veritabanı Kütüphanelerini İncelemek
 • Reflection Kavramına Genel Bakış
 • Reflection Avantaj & Dezavantajları
 • Reflection Kullanımı
 • Kriptografi
  • Hashing
  • Encryption
 • Ağ Programlama Kavramına Genel Bakış
 • Go ile TCP İletişimi
 • Go ile UPD İletişimi
 • Protocol Buffers
 • Yazılımda Test Kavramına Genel Bakış
 • Go’da Unit Test Gerçekleştirmek
 • Go’da Performans Testleri Gerçekleştirmek
 • Go’da Cross-Compilation