Go: Programming Eğitimi

Go programlama Eğitimi Depar Akademi

Go Programlama Eğitim İçeriği

 • Bu eğitim kimlere hitap ediyor?
 • Eğitimde İçeriğine Genel Bakış
 • Eğitimde Kullanılacak Teknolojiler
 • Go Programlama Dili Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • Go Programlamaya Başlarken
 • Go Programlama Dili Kullanıcıları
 • Go Kütüphanelerine Genel Bakış
  • Go Standard Library
  • 3. Parti Go Kütüphaneleri
  • Anahtar Kelimeler
 • Operatör ve Noktalamalar
 • Türler
 • Go’nun Söz Dizimi Hassasiyeti
 • Go Programlama için Geliştirme Editörleri
 • Go Dökümanları ve Tur Sayfalarına Genel Bakış
 • Go Araç ve Komutları
 • Go Paketlerini Kullanmak
 • İlk Go Uygulaması
 • Komut Satırı Argümanları
 • Değişkenler, Veri Tipleri ve Operatörler
  • Değişkenler
  • Veri Tipleri
  • Operatörleri
 • String Veri Tipi
 • Unicode
 • Sabitler
 • Go’da Pointer Kullanımı
 • Ortam Değişkenlerini Elde Etmek
 • Akış Kontrolü
 • Diziler
 • Döngüler
 • Slice
 • Maps
 • type Nesnesi
 • Alıştırmalar
  • Temel Konsol Giriş/Çıkış Operasyonları
 • Go Standard Library : builtin Paketi
 • Go Standard Library : time Paketi
  • time Paketine Genel Bakış
  • Tarih ve Zaman Operasyonları
 • Go Standard Library : strings Paketi
  • Tekli ve Çoklu Satır Kullanımı
  • Veri Tipi Dönüştürme Operasyonları
  • String Birleştirme Operasyonları
  • Rastgele Veri Üretmek : Şifre Metinleri Üretmek
  • Go Built-in String Fonksiyonları
 • Go ile Örnek Algoritma Uygulamaları
 • Go Paket Kavramına Genel Bakış
 • Paketleri Oluşturmak
 • Paket İnşa Etmek
 • Paketlerin Kullanımı
 • Paketlerin Yönetimi
 • Hata Yönetimine Genel Bakış
 • Hata İşleme Stratejileri
 • Error Handling
 • panic & recover
 • Go ile try … catch Yaklaşımı
 • Loglama
 • Fonksiyonlar
 • Yapılar
 • Metotlar
 • Arayüzler
 • İşaretçilere Genel Bakış
 • İşaretçiler ile Slice’lar
 • İşaretçiler ile Slice of Slice
 • İşaretçiler ile Fonksiyonlar
 • İşaretçiler ile Referans ve Referans Olmayan Tipler
 • Nesne Yönelimli Programlama(OOP) & Package-Oriented Design(POD) Kavramları
 • Kapsüllemek
 • Message Passing
 • Go’nun Kalıtıma Bakışı
 • Inheritance ve Composition
 • Gömülü Tipler
 • Metotları Aşırı Yüklemek
 • Polymorphism (Çok Biçimlilik)
 • Arayüzlerin Çok Biçimlilik ile İlişkisi
 • Nesne Yönelimli Programlama Uygulaması : Ödeme Sistemi
 • Eş Zamanlılık ve Paralelizm Nedir?
 • Eş Zamanlılık Mimarisi
 • Goroutine’ler
 • Kanallar
 • Veri Paralelleştirmek
 • Eşzamanlı I/O Görevleri
 • Görevleri Paralelleştirmek
 • Go Standard Library : encoding Paketi
 • Dosya Operasyonları
  • Dosya Oluşturmak
  • Dosya Açma ve Kapatma İşlemleri
  • Dosya Okuma ve Yazma İşlemleri
  • Bir Dosyanın Bilgisini Elde Etmek
  • Dosyaları Yeniden İsimlendirmek ve Taşımak
  • Dosya Kopyalamak
  • Dosyaların Okuma ve Yazma İzinlerini Kontrol Etmek
  • Dosya Silmek
 • XML, JSON ve CSV Operasyonları
  • XML, JSON ve CSV Veri Formatlarına Genel Bakış
  • JSON Operasyonları
  • XML Operasyonları
  • CSV Operasyonları
 • Araştırma Ödevi : Merkez Bankası Döviz Kuru Üzerinde Çalışmak
 • Dosya Sıkıştırma Operasyonları
  • TAR Dosyaları ile Çalışmak
  • ZIP Dosyaları ile Çalışmak
 • Go ile Veritabanı Programlama Temeller
 • MongoDB
  • Go ve MongoDB ile API Programlama
 • PostgreSQL
  • Go ile Veritabanı Operasyonları
 • Go ve GORM ile Veritabanı Operasyonları
 • Açık Kaynaklı Go Veritabanı Kütüphanelerini İncelemek
 • Reflection Kavramına Genel Bakış
 • Reflection Avantaj & Dezavantajları
 • Reflection Kullanımı
 • Kriptografi
  • Hashing
  • Encryption
 • Ağ Programlama Kavramına Genel Bakış
 • Go ile TCP İletişimi
 • Go ile UPD İletişimi
 • Protocol Buffers
 • Yazılımda Test Kavramına Genel Bakış
 • Go’da Unit Test Gerçekleştirmek
 • Go’da Performans Testleri Gerçekleştirmek
 • Go’da Cross-Compilation