Go ile API Programlama (RESTful + GraphQL + gRPC) Eğitimi

Go ile API Programlama Eğitimi Depar Akademi

Go İle API Programlama Eğitim İçeriği

 • Bu eğitim kimlere hitap ediyor?
 • Eğitimde İçeriğine Genel Bakış
 • Eğitimde Kullanılacak Teknolojiler
 • Go Programlama Dili Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • Go Programlamaya Başlarken
 • Go Programlama Dili Kullanıcıları
 • Go Kütüphanelerine Genel Bakış
  • Go Standard Library
  • 3. Parti Go Kütüphaneleri
 • Go’nun Söz Dizimi Hassasiyeti
 • Go Programlama için Geliştirme Editörleri
 • Go Araç ve Komutları
 • Go Paketlerini Kullanmak
 • İlk Go Uygulaması
 • Komut Satırı Argümanları
 • Ortam Değişkenlerini Elde Etmek
 • Web ve API Uygulamalarında Go’nun Önemi
 • Go Programlama Dili Ortam Kurulumu
 • IDE : Geliştirme Editörleri
 • İlk Go Programı
 • Ortam Değişkenleri
 • Go Araçları
 • Veritabanı Operasyonları İçin Ortam Hazırlıkları 
  • PostgreSQL Veritabanı Hazırlıkları
   • PostgreSQL Veritabanı Kurulum Hazırlıkları
   • PostgreSQL Veritabanı Kurulumu
   • PostgreSQL Veritabanına Bağlanmak ve Test Etmek
  • PostgreSQL as a Service ile Cloud PostgreSQL Kullanımı
  • MongoDB Veritabanı Hazırlıkları
   • MongoDB Veritabanı Kurulum Hazırlıkları
   • MongoDB Veritabanı Kurulumu
   • MongoDB Veritabanına Bağlanmak ve Test Etmek
  • Redis Veritabanı Hazırlıkları
   • Redis Veritabanı Kurulum Hazırlıkları
   • Redis Veritabanı Kurulumu
   • Redis Veritabanına Bağlanmak ve Test Etmek
 • Komut Satırı Argümanlarını Kullanmak
 • Ortam Değişkenlerini Okumak ve Değiştirmek
 • Flags
 • CLI Uygulaması Geliştirmek
 • Hata Yönetimine Genel Bakış
 • Hata İşleme Stratejileri
 • Error Handling
 • panic & recover
 • try … catching Yaklaşımı
 • Loglama
 • pkg_errors Paketi
 • Apex ve logrus Paketleriyle Yapısal Loglama
 • context Paketi ile Loglama
 • Paketi Seviyeli Global Değişkenler
 • Uzun Süren İşlemler İçin Panikleri Yakalamak
 • Tarih/Zaman Operasyonları
  • time Paketinin Temel Kullanımı
  • Tarih ve Zaman Operasyonları
 • Bytes ve Strings Paketleri
  • String Birleştirme : bytes Paketi ile
  • String Birleştirme : strings Paketi ile
  • Şifre Üretmek : GeneratePassword – Temel Versiyon
  • Şifre Üretmek : GeneratePassword – Gelişmiş Versiyon
 • Dosya ve Dizin Operasyonları
  • Dosya Oluşturmak
  • Dosya Bilgisi Almak
  • Dosyayı Yeniden İsimlendirmek ve Taşımak
  • Dosyanın Varlığını Kontrol Etmek
  • Dosyayı Açmak ve Kapatmak
  • Bir Dosyanın Okuma ve Yazma İzinlerini Kontrol Etmek
  • Bir Dosyayı Kopyalamak
  • Bir Dosyaya Bayt Veri Yazmak
  • Geçici Dosyalar ve Dizinler İle Çalışmak
  • Dosya Silmek
 • Dosya Sıkıştırma ve Açma Operasyonları
  • ZIP Dosyası Oluşturmak ve İçerisine Dosya Eklemek
  • ZIP Dosyasındaki Dosyaları Dışarı Aktarmak
 • Go Standard Library : encoding Paketi
 • Go ile XML, JSON ve CSV Operasyonları
  • XML, JSON ve CSV Veri Formatlarına Genel Bakış
  • JSON Operasyonları
  • XML Operasyonları
  • CSV Operasyonları
 • YAML & TOML Operasyonları
  • YAML
  • TOML
 • Araştırma Ödevi : Merkez Bankası Döviz Kuru Üzerinde Çalışmak
 • Dosya Sıkıştırma Operasyonları
  • TAR Dosyaları ile Çalışmak
  • ZIP Dosyaları ile Çalışmak
 • Veri Dosya Formatlarının Konfigürasyon Dosyası Olarak Kullanımı
 • Giriş
 • Neden RESTful API Kullanıyoruz?
 • RESTful API : Terminolojiye Genel Bakış
 • Bir Request’in Anotomisi
  • Endpoint
  • HTTP Metot
  • HTTP Header
  • Data (ya da body, message)
 • REST Servisleri İçin Tasarım İlkeleri
  • Basit tutmak
  • İsimleri kullan, fiilleri değil!
  • Doğru HTTP metodunu seçmek
  • Tekil değil, çoğul isimler kullanmak
  • Parametreler kullanmak
  • Doğru HTTP dönüş kodları hayat kurtarır
  • API Versiyonlama
   • Semantik Versiyonlama
   • REST API’ler İçin Versiyonlama Formatları
  • Desteklenen Veri Formatları Kritik Öneme Sahiptir
  • Veri ve Hata Mesajların Standart Olmalı
  • API Endpoint
  • Muhafaza Sözleşmesi
  • Arama, Sıralama, Filtreleme ve Sayfalama
 • API’lerin Dökümantasyonu
  • REST Tabanlı API’lerin Dökümantasyonu
 • Paket İnceleme : net/http
 • net/http ile İlk Web Sunucuyu Oluşturmak
 • Routing
  • net/http ile Routing
  • Gorilla Toolkit ile Routing
 • Handling
  • Handle
  • HandleFunc
  • HandlerFunc
  • CustomHandler
  • 3-Party Serve Mux
 • Response Header ile Çalışmak
 • Request ve ResponseWriter ile Çalışmak
 • Header’a Veri Eklemek
 • Context
 • Output Stream’i Tamponlamak
 • Dosya Sunucusu Oluşturmak
 • Struct ve Clasure Nesnelerinin Stateful Handler’lar İçin Kullanımı
 • RESTful API Projesi : Not Defteri API’si
 • Doğrulama Operasyonları : Validation Input
  • RegEx ile Veri Doğrulama
  • URL Doğrulama
  • HTTP’den Gelen İsteği Doğrulamak
 • Rendering ve Content Negotiation
 • RESTful API Projesi : Kullanıcı Giriş ve Kayıt API’si
 • Zincirleme : Chaining
  • Go’da Uygulamalar ile Chaining Yöntemi
  • Chaining Yöntemi İçin API Uygulaması
 • Sayfalama, Filtreleme, Sıralama ve Arama Operasyonları
  • Sayfalama
  • Filtreleme
  • Sıralama
  • Arama
 • ‘Sayfa Bulunamadı’ Handler’ı Üretme Örnekleri
 • API Yönlendirme Yöntemleri
 • RESTful API Projesi : Makale Sistemi API’si
 • Caching
  • Genel Cache Kullanımı
  • Server Side Cache
 • RESTful API Projesi : Kullanıcı İşlemleri API’si
 • API Veri Dönüşleri
  • HTTP Response Status Code Operasyonları
  • HTTP JSON Hata Dönüşleri
  • API Veri Dönüş Türleri
   • API Geri Dönüş Operasyonlarına Genel Bakış
   • Response Olarak Düz Metin Döndürmek
   • Response Olarak XML Döndürmek
   • Response Olarak JSON Döndürmek
   • Response Olarak HTML Döndürmek
   • Response Olarak Üretilen HTML’i String Formatında Döndürmek
   • JSON API’yi GRPC Olarak Dışarı Aktarmak
 • Middleware Oluşturma ve API Entegrasyonu
  • Route Mekanizması İçin Middleware Katmanı Oluşturmak
  • Yetkilendirme İçin Middleware Katmanı Oluşturmak
 • Loglama Operasyonları
  • Router Mekanizmasına Logger Eklemek
  • HTTP Request ve Response Loglama
  • 3-Parti Middleware Kullanımı
 • HTTP İsteklerini Sınırlandırmak
 • RESTful API’ye ‘Service Object Pattern’ Uygulanması
 • Go API’leri İçin Dökümantasyon Yöntemleri
  • SwaggerUI ile Go API Dökümantasyonu
 • ‘Kullanıcı Bilgi’ API Uygulamasına Genel Bakış
 • API’nin JSON Veri Yapısı ve Veriyi Oluşturmak
 • API’nin Model Katmanını Geliştirmek
 • API’nin Veri Katmanını Geliştirmek
 • API İçin Yayın Sunucusu Geliştirmek
 • API’nin Fonksiyonlarını POSTMAN İle Test Etmek
 • Go ile Veritabanı Programlama Temeller
 • MongoDB
  • Go ve MongoDB ile API Programlama
 • PostgreSQL
  • Go ile Veritabanı Operasyonları
 • GORM ile Veritabanı Operasyonları
 • Açık Kaynaklı Go Veritabanı Kütüphanelerini İncelemek
 • RESTful API Güvenliğine Genel Bakış
 • CORS : RESTful API için CORS Ayarları
 • Kriptografi
  • Kriptografiye Genel Bakış
  • Hashing
  • Encryption
 • HTTPS
  • API’ye HTTPS/TLS Desteği Eklemek
  • Aynı Yayını HTTP ve HTTPS Üzerinden Yapmak
  • HTTP İsteklerini HTTPS’e Yönlendirmek
 • RESTful API Uygulamalarında Kimlik Denetimi
  • Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirmeye Genel Bakış
  • Kimlik Doğrulama Yaklaşımları
   • Cookie-Based Yetkilendirme
   • Session-Based Yetkilendirme
   • Token-Based Yetkilendirme
 • Temiz Uygulama Mimari Nedir?
 • Temiz Uygulama Mimari Geliştirme ve Kullanmanın Avantaj ve Dezavantajları
 • Go ile Temiz Web Uygulama Mimarisi Örneği
 • ‘Kitap Depo’ API Uygulamasına Genel Bakış
 • RESTful API’nin Model Katmanını Geliştirmek
 • RESTful API’nin Veri Katmanını Geliştirmek
 • RESTful API İçin Yayın Sunucusu Geliştirmek
 • RESTful API’nin Fonksiyonlarını POSTMAN İle Test Etmek
 • ‘Yapılacaklar Listesi’ API Uygulamasına Genel Bakış
 • RESTful API’nin Model Katmanını Geliştirmek
 • RESTful API’nin Veri Katmanını Geliştirmek
 • RESTful API İçin Yayın Sunucusu Geliştirmek
 • RESTful API’nin Fonksiyonlarını POSTMAN İle Test Etmek
 • Yazılımda Test Kavramına Genel Bakış
 • Go’da Unit Test Gerçekleştirmek
 • Go’da Performans Testleri Gerçekleştirmek
 • Go RESTful API Uygulamalarında Test Operasyonları
 • Konsol İstemcisi
  • Harici Bir RESTful API’yi Sömürmek
  • Kendi geliştirdiğimiz Bir RESTful API’yi Sömürmek
 • Web İstemcisi
  • React ile Go API Sömürmek
  • Angular ile Go API Sömürmek
 • Go RESTful API için Docker Kullanımı