Blockchain Application Development with Ethereum Eğitimi

Blockchain Application Development with Ethereum Eğitimi Depar Akademi

Blockchain Application Development with Ethereum Eğitim İçeriği

 • Blockchain Nedir?
 • Blockchain Kullanım Alanlarına Göre İncelemek
 • Ethereum Nedir?
 • Ethereum Mimari ve Araçlarına Derinlemesine Bakış
 • Akıllı Kontratlara Genel Bakış
 • EVM : The Ethereum Virtual Machine
 • Visual Studio Code
 • Node.js
 • Truffle Framework
 • Solidity Derleyici Kurulumu
 • Ethereum İstemci Kurulumu
 • Güvenlik ve Cüzdan Kavramlarına Genel Bakış
 • MetaMask Kurulum ve Konfigürasyonu
 • Gas Price ve Gas Limit Kavramlarını Anlamak
 • Ethereum Ağı Üzerinde Blockchain Transaction’larını İzlemek
 • Online ve Offline Cüzdan Kavramlarını Anlamak
 • Hyperledger
  • Fabric
  • Sawtooth
  • Composer
 • Microsoft Coco Framework
 • R3 Corda Blockchain
 • JP Morgan Quorum
 • Guardtime ve Stratumn
 • Solidity Programlama Dili Mimarisine Genel Bakış
 • Değişkenler
 • Veri Tipleri
 • Operatörler
 • Akış Kontrolü
 • Döngüler
 • Diziler
 • Fonksiyonlar
 • Struct’lar
 • Mappings & Enums
 • Interfacing
 • Constructor
 • Contract Inheritance
 • Multi Inheritance
 • Abstract Contract
 • Modifiers
 • Events
 • Demo : Uygulamalar
 • React Uygulaması Geliştirmek
 • Ağa Bağlı Uygulamada JavaScript Promise’ler
 • Ethereum Ağında web3.js Kullanımı
 • Kullanıcı Arayüzünde JavaScript Fonksiyonlarının Kullanımı
 • Demo : Uygulamalar
 • Contract Self Destruction Pattern
 • Factory Contract Pattern
 • Name Registry Pattern
 • Mapping Iterator Pattern
 • Demo
 • Blockchain Uygulamalarında Güvenliğe Genel Bakış
 • Web3
 • Solidity ile Token Üretmek
  • ERC-20 Token Üretmek
  • Token Güvenliği : ERC-223
  • ERC-20 Token Kontraktı Yayınlamak
 • Ethereum Network İstemcileri
  •  Geth
  • Nethereum
 • Geth : The Ethereum Go Client
 • Geth Client Konfigürasyonu
 • Ethereum Client JavaScript Console
 • Geth CLI
  • JavaScript Management API’ye Genel Bakış
  • JavaScript API – Admin
  • JavaScript API – Personal
  • JavaScript API – Miner
  • JavaScript API – Nonces / txpool
  • JavaScript API – Debug
 • Geth JavaScript Management API
 • Demo : Uygulamalar
 • Unit Test vs. Integration Test
 • Uygulamalar İçin Test Stratejileri
 • Solidity ile Unit Test Oluşturmak
 • JavaScript ile Entegrasyon Testi Oluşturmak
 • Testleri Çalıştırmak
 • Akıllı Kontratları Ethereum Ağında Yayınlamak
 • Test Ağını Kullanarak Ether Elde Etmek
 • UI Uygulamasını AWS’de Yayınlamak