Temel Linux Eğitimi

.NET CORE İLE WEB UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ Depar Akademi

Temel Linux Eğitim İçeriği

 • Eğitim Kapsamı ve Gereklilikler
 • Linux Nedir?
 • Neden Linux?
 • Linux Dağıtımları Nelerdir?
 • Sanallaştırma Nedir?
 • Sanallaştırma Yazılımları Nelerdir?
 • Linux İmajı İndirilmesi
 • Masaüstü Sanallaştırma Yazılım Kurulumu ve Sanal Makina Oluşturma
 • Hyper-V
 • Virtual Box
 • Linux Dosya Sistemi Yapısı
 • Görünümsel farklar
 • Alt yapı farklılıkları
 • Terminoloji
 • Shell Komut Çeşitleri – Alias, Internal & External Commands, which, type, $PATH
 • Home Directory
 • Man Kullanımı
 • Info kullanımı
 • Help kullanımı
 • Tab kullanımı
 • Whatis / whereis
 • Temel Komutlar – pwd, cd, ls, history, clear
 • Temel Komutlar – touch, cat, cp, mkdir, rm, rmdir, mv, rename
 • Temel Komutlar – file, time, uptime, cal
 • I/O Redirection – stdin, stdout, stderr
 • Operatörler – ‘ ’, “ ”, ;, &, &&, |, ||, #, , ~
 • Değişkenler
 • Bash Değişkenleri
 • Environment Değişkenleri
 • Shell Değişkeni – $
 • Wildcard * ? [ ]
 • Shell Ortamı ve Kullanıcı Profili
 • Dosya Editörlerinin Kullanımı
 • Dosya İçeriğini Görüntüleme – less, more, cat, head, tail
 • Filtreler – grep, cut, sort, wc, tr, uniq, sed, awk
 • İçerik ve Dosya Arama Komutları – find, locate
 • Hardlink & Soft Link Kullanımı
 • İşletim Sistemine Login Olma – TeleTYpewriter (TTY), Pseudo Terminal Slave (PTS)
 • Komutlar – w, who, whoami, id, su, su –
 • İşletim Sistemini Shutdown ve Reboot Etmek
 • Servisleri Kontrol Etmek – systemctl, enable, disable
 • SSH Servisi Nedir?
 • SSH Servisinin Yapılandırılması ve Güvenli Hale Getirilmesi
 • Kullanıcı sınırlaması ve root kullanıcısını kapatmak
 • Port Değişikliği
 • Belirli bir adrese SSH isteklerine izin vermek
 • Belirli adreslerden SSH erişimine izin vermek
 • Host Bazlı Erişim Engelleme
 • Boş Parolalar ile Erişimi Engelleme
 • Açık Kalan SSH Oturumlarını Belirli Bir Süre Sonra Kapatma
 • Erişim Denemesini Sınırlama
 • SSH 2 Versiyonunu Kullanmak
 • LoginGraceTime
 • SSH Key Yapılandırması
 • SFTP (Secure File Transfer Protocol)
 • Dosya Sahipliklerini ve İzinleri Anlama
 • Erişim Modları
 • Kullanıcı ve Grup Sahipliğini Değiştirme – chown ve chgrp
 • Dosya ve Dizin İzin İşlemleri – chmod
 • SUID (Set User ID), SGID (Set Group ID) ve Sticky Bit
 • ACL Yönetimi
 • Kullanıcı Tipleri
 • Kullanıcı Yönetimi – useradd, userdel
 • Parola Yönetimi – passwd, chage
 • Grup Yönetimi – groupadd, groupdel
 • Usermod
 • Sudo
 • İşlem Yönetimini Anlama -ps
 • Foreground ve Background İşlemleri
 • İşlem Önceliğini Ayarlama – nice, renice
 • şlem Sonlandırma – kill, killall
 • Performans Ölçüm Araçları – top, free, watch, vmstat, htop, sysstat
 • Top
 • free
 • watch free
 • vmstat
 • htop
 • iostat ve pidstat
 • Komutlar – lspci, lscpu, lshw, lsscsi, lsmem
 • Cockpit Kullanımı
 • apt install/update/upgrade/remove/purge/search/list
 • Kaynaktan Yazılım Yükleme – wget, dpkg
 • .deb Paketi İle Kurulum Yapmak
 • Sıkıştırılmış Dosyalar İle Kurulum Yapmak
 • NTP Nedir?
 • Komutlar – date, hwclock
 • Komutlar – timedatectl
 • Chrony ile NTP Senkranizayonu
 • Boot İşlem Sırasını Anlama
 • MBR ve GPT nedir?
 • GRUB 2 Nedir?
 • GRUB2 Dosyaları
 • Systemd Nedir?
 • Service Unit
 • Target Unit
 • Recovery Menü
 • Root Parolası Resetleme
 • Linux Kernel Nedir?
 • Kernel Modüllerini Yönetme
 • Modülde Değişiklik Yapmak
 • Kernel Versiyonunu Anlama
 • Kernel Versiyonunu Güncelleme
 • Eski Kernel Versiyonlarını Kaldırmak
 • Kernel Downgrade
 • Komutlar – uname, hostnamectl, dmesg
 • Donanım Aygıtları için Driver Kontrolü
 • TCP/IP Protokolünü ve IP Adreslerini Anlama
 • MAC Adreslerini Anlama
 • Temel İletişim Port ve Protokolleri
 • IP Adresi ve Interface Yönetimi
 • Network Ayarlarının Yapılandırılması ve Doğrulanması
 • DHCP Yapılandırması
 • Static IP Yapılandırması
 • Komutlar
 • ifconfig
 • ip
 • ping
 • traceroute
 • mtr
 • nslookup
 • dig
 • networkctl
 • netstat
 • ss
 • Hostname, hosts ve resolve.conf Dosyasının Düzenlenmesi
 • Routing Table
 • Linux’da Aygıt İsimleri
 • Dosya Sistemleri
 • Komutlar – lsblk, df, du
 • lsblk
 • df
 • du
 • fdisk, fstab ve partprobe nedir?
 • fdisk
 • partprobe
 • Disk Ekleme – fdisk
 • Disk Genişletme
 • Mevcut Diskde İkincil Bölüm Oluşturmak
 • GPT Bölüm Oluşturmak – gdisk
 • Sistem Diskini Genişletme – Gparted
 • Swap Alanı Oluşturmak ve Genişletmek
 • Diski Sunucudan Kaldırmak
 • LVM Nedir?
 • Extents – LE ve PE Mapping
 • Linear Logical Volumes
 • Striped Logical Volume
 • Mirrored Logical Volume
 • LVM Yapılandırma Dosyası
 • LVM Yapısını Oluşturmak (Creating)
 • Volume Gruba Disk Eklemek
 • LVM’i Yeniden Boyutlandırmak (Resizing)
 • Logical Volume boyutunu artırmak (lvextend)
 • Physical Volume’un boyutunu artırmak (pvextend)
 • Logical Volume Boyutunun Azaltmak
 • Striped Volume Oluşturmak
 • Mirrored Volume Oluşturmak
 • Remove – Logical Volume ve Volume Group
 • Recover Failed Disk
 • Firewall Nedir?
 • ufw Yapılandırması
 • Kural Ekleme ve Silme
 • Ufw logging
 • AppArmor Nedir?
 • AppArmor Yapılandırması
 • Backup Nedir?
 • RPO – RTO nedir?
 • Backup Çeşlitleri? – Full, Incremental, Sentetik, Differential
 • tar, scp, dump Kullanımı
 • tar ile arşivleme
 • tar ile arşivden çıkarma
 • Arşive Dosya Ekleme
 • Arşivi Uzak bir Sunucuya Gönderme – scp
 • dump Kullanımı
 • Log Dosyalarını Okumak
 • Logları Anlamak
 • journald ve journalctl
 • Rsyslogd
 • Uygulama Loglarının Rsyslog ile Toplanması
 • Log Döngüsünü Ayarlama – logrotate
 • Cron Servisini Yönetme
 • Cron Zamanlamasını Anlama
 • Cron Configurasyon Dosyasını Düzenleme
 • Örnek Bir Görevi Zamanlamak