Microsoft Word Eğitimi

microsoft word eğitimi Depar Akademi

Microsoft Word Eğitim İçeriği

 • Başlarken
 • Şerit Kullanımı
 • Hızlı Erişim Çubuğunu Kullanmak
 • Şerit ve Hızlı erişim Çubuğunu Özelleştirmek
 • Durum Çubuğunun Özelleştirilmesi
 • Sahne Arkası
 • Belge Özellikleri
 • Belge İçinde Gezinmek ve Seçmek
 • Taşımak ve Kopyalamak
 • Özel Yapıştırma Seçenekleri
 • Değişiklikleri Geri Almak Yinelemek
 • Cetvel Kullanımı
 • Kılavuz Çizgileri ile Çalışmak
 • Bulmak ve Değiştirmek ve Gitmek
 • Metin Girişi Yapmak
 • Metni Sütunlara Bölmek
 • Büyük/Küçük Harf Değiştir
 • Sekmeleri Kullanmak
 • Sembol ve Özel Karakterler Eklemek
 • Tarih ve Saat Eklemek, Sayfa Numarası Eklemek
 • Otomatik Düzeltmeyi Kullanmak
 • Köprü Eklemek
 • Yer İşareti Eklemek
 • Açıklama Eklemek
 • Giriş Sekmesini Kullanarak Biçimlendirmek
 • Hızlı Biçimlendirme Araç Çubuğunu Kullanmak
 • Yazı Tipi Özelliklerini Düzenlemek
 • Paragraf Özelliklerini Biçimlendirmek
 • Biçimleri Kopyalamak
 • Stilleri Kullanmak
 • Eş Anlamlılar Seçeneğini Kullanmak
 • Yazım ve Dilbilgisi Denetimi, Sözcük Sayısını Kontrol Etmek
 • Çevirme
 • Tablo Oluşturmak
 • Tablo Araçlarını Kullanmak
 • Satır Sütun Eklemek ve Silmek
 • Tabloya Veri Girmek
 • Tablo Stillerini Kullanmak
 • Tabloyu Metne dönüştürmek
 • Resim ve Çevirimiçi Resimler Eklemek
 • Şekillerle Çalışmak
 • Ekran Görüntüsü Eklemek
 • Grafik Eklemek
 • SmartArt Kullanımı
 • WordArt Eklemek
 • Sayfa Düzeni Sekmesini Kullanmak
 • Üstbilgi ve Altbilgi Eklemek
 • Kenar Boşluklarını Ayarlamak
 • Sayfa Yönlendirmesi
 • Sayfa Boyutunu Ayarlamak
 • Sayfa Sonu Eklemek
 • Sayfa Yapısı Penceresinden Düzenlemek
 • Belgeyi Yazdırmak
 • Resim Yazılarını Kullanmak
 • Çapraz Başvuru Oluşturmak
 • Alıntılar ve Kaynakça
 • Dipnot Eklemek
 • İçindekiler Tablosu Eklemek
 • Sayfa Sonları ve Bölüm Sonları Eklemek
 • Yapılan Değişiklikleri İzlemek
 • Belgeyi Korumak
 • Word Belgelerini Karşılaştırmak ve Birleştirmek
 • Adres Mektup Birleştirme İşlemleri
 • Alıcıları Seçmek
 • Mektup ve Posta İletileri Oluşturmak
 • Zarf ve Etiket Oluşturmak
 • Birleştirme Sihirbazını Kullanmak