Excel Makro Eğitimi

microsoft excel eğitimi

Excel Makro Eğitim İçeriği

 • Makrolara Giriş ve Çeşitleri
 • Makro Kaydetmek
 • Makroları Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Bağlamak
 • Makro Seçeneklerini Düzenlemek
 • Makroları Düzenlemek
 • Makroları Silmek
 • Makrolarda Güvenlik
 • Araç çubukları ( Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form, Class Kavramları
 • Nesne Tabanlı Programlama Nedir?
 • Nesne Kavramı ve Nesnelerin Özellik, Metot ve Olayları
 • Prosedür ve Çeşitleri
 • Değişkenler ve Değişken tipleri
 • Değişkenlerin Tanım Aralığı
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • Döngü Çeşitleri
 • GOTO Deyimi
 • Excel Nesne Yapısı (Application, Workbook, Sheet, Row, Column, Cell, Range)
 • Hücre, Satır, Sütün Seçmek
 • Seçili Olan Satır, Sütun ve Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
 • Hücreye Formül Yazdırmak
 • Hücreye Değer Girmek
 • Hücre Özelliklerini Değiştirmek
 • Aritmetik Operatörler (^, *, /, \, +, – , & , Mod)
 • Karşılaştırma operatörleri (=, ,<> , <, > , <= , >= , LIKE, IS)
 • Mantıksal Operatörler (NOT, AND, OR)
 • Hata Kontrol Deyimleri
 • Hata Kodları ve Açıklamalar
 • Sık Kullanılan VBA Fonksiyonları
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Oluşturmak
 • Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
 • Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak
 • User Form Oluşturmak
 • Olarak Form Nesnesinin Özellikleri
 • Form Nesnesinin Olayları
 • Form Kontrolleri
 • Kontrollerin Özellikleri
 • Kontrollerin Olayları
 • Makrolarla Grafik Oluşturmak
 • Makro ile Filtreleme ve Sıralama Örneği
 • Makro ile Özet Tablo Oluşturmak
 • Makro ile Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturmak
 • MS-ACCESS Verileri ile Çalışma Örneği Uygulaması
 • MS-SQL Server Verileri ile Çalışma Örneği Uygulaması