Excel Makro Eğitimi

Excel Makro Eğitimi ile katılımcıların, MS Excel’i programlayarak uygulama geliştirmelerini, VBA programlama diliyle yordam ve modüller oluşturmayı, programlama temelleri olan değişken, fonksiyonlar, blok kontrol deyimleri, döngüler gibi metotları öğrenmeyi, Form ve form elemanlarını programlamayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Böylece Excel’de tekrarlanan işleri tek bir komutla yapabileceklerdir.

Eğitim Süresi: 24 Saat

microsoft excel eğitimi

Excel Makro Eğitim İçeriği

 • Makrolara Giriş ve Çeşitleri
 • Makro Kaydetmek
 • Makroları Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Bağlamak
 • Makro Seçeneklerini Düzenlemek
 • Makroları Düzenlemek
 • Makroları Silmek
 • Makrolarda Güvenlik
 • Araç çubukları ( Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form, Class Kavramları
 • Nesne Tabanlı Programlama Nedir?
 • Nesne Kavramı ve Nesnelerin Özellik, Metot ve Olayları
 • Prosedür ve Çeşitleri
 • Değişkenler ve Değişken tipleri
 • Değişkenlerin Tanım Aralığı
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • Döngü Çeşitleri
 • GOTO Deyimi
 • Excel Nesne Yapısı (Application, Workbook, Sheet, Row, Column, Cell, Range)
 • Hücre, Satır, Sütün Seçmek
 • Seçili Olan Satır, Sütun ve Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
 • Hücreye Formül Yazdırmak
 • Hücreye Değer Girmek
 • Hücre Özelliklerini Değiştirmek
 • Aritmetik Operatörler (^, *, /, \, +, – , & , Mod)
 • Karşılaştırma operatörleri (=, ,<> , <, > , <= , >= , LIKE, IS)
 • Mantıksal Operatörler (NOT, AND, OR)
 • Hata Kontrol Deyimleri
 • Hata Kodları ve Açıklamalar
 • Sık Kullanılan VBA Fonksiyonları
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Oluşturmak
 • Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
 • Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak
 • User Form Oluşturmak
 • Olarak Form Nesnesinin Özellikleri
 • Form Nesnesinin Olayları
 • Form Kontrolleri
 • Kontrollerin Özellikleri
 • Kontrollerin Olayları
 • Makrolarla Grafik Oluşturmak
 • Makro ile Filtreleme ve Sıralama Örneği
 • Makro ile Özet Tablo Oluşturmak
 • Makro ile Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturmak
 • MS-ACCESS Verileri ile Çalışma Örneği Uygulaması
 • MS-SQL Server Verileri ile Çalışma Örneği Uygulaması