IIBA® Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Yönetimi Eğitimi

iiba uluslararası gereksinim tanımlama ve kapsam yönetimi eğitimi Depar Akademi

IIBA Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Yönetimi Eğitim İçeriği

 • Kavramlar
 • Gereksinim Yönetimi & Süreçler
 • Problem Analizi
 • Gereksinim Ortaya Çıkarma Teknikleri: Use Case, User Story, Business Rules Analysis, Prototyping
 • Beyin Fırtınası, İzlenebilirlik Matrisi, Odak Grup Çalışmaları, Etki Analizi, Gereksinim Çalıştayları
 • Gereksinim Dokümantasyon Yönetimi
 • Örnek Vaka Uygulaması
 • Kapsam Tanımı ve Kapsam Yönetim Planı İçeriği
 • Kapsam Yönetim Planı ve Proje Yönetim Planı İlişkisi
 • Paydaş Analizi ve Paydaş Yönetim Planı
 • Gereksinim Yönetim Planı
 • Kapsam Yönetim Planının Oluşturulması
 • Kapsam Yönetim Planının İçeriği
 • Kapsam Yönetim Planı Ve Proje Yönetim Planı İlişkisi
 • PMBOK PY Süreci ve IIBA İş Analizi Bilgi Alanlarının Karşılaştırması
 • Paydaşların Yönetilmesi
 • Örnek Kapsam Yönetim Planı Hazırlanması
 • Örnek Gereksinim Yönetim Planı Hazırlanması
 • İKY’nin Projedeki Önemi
 • İKY Hazırlama Yaklaşımları
 • Örnek İKY Hazırlanması
 • İKY Sözlüğü
 • Örnek İKY Sözlüğü
 • Araç ve Teknikler
  • Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı (UML)
  • Kullanım Durumu (Use Case) Oluşturma
  • Aktivite Diyagramı (UML) Oluşturma
 • Örnek Gereksinim Dokümantasyonunun Hazırlanması
 • Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması
 • İzlenebilirlik Matrisi İncelemesi ve Hazırlanması
 • Agile Projelerde Gereksinim Yönetimi
 • Gereksinim Tanımlama Yaklaşımı
 • İş Analistinin Agile Projelerde Rolü
 • Gereksinim Dokümantasyonu
 • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi
 • Konfigürasyon Yönetimi Nedir ?
 • Gereksinim Yönetiminde Konfigürasyon Yönetimi
 • Değişiklik yönetim Nedir?
 • Değişiklik Yönetim Süreci Tanımlaması
 • Proje Kapsamının Onaylanması
 • Proje Ölçüm Çizgileri ve Kapsam Temel Çizgisi İlişkisi

Proje Teslimatları ve Kullanıcı Kabul Testleri