IIBA® CBAP® Uluslararası İş Analistliği Eğitimi

iiba cbap uluslararası iş analistliği eğitimi Depar Akademi

IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Eğitim İçeriği

 • BABOK®’un Amacı ve IIBA® Sertifikasyon Programı
 • İş Analizinin Tanımı ve İş Analistinin Rolü
 • Gereksinim Sınıflandırma Şeması
 • Paydaş Analizi
 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • İş Analizi Yönetiminin Planlanması
 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması
 • İş Analizi Performans İyileştirmelerinin Belirlenmesi
 • İş Analizi ve Proje Yaşam Döngüsü
 • Proje Başlatma Belgesi
 • İşlevsel Ayrıştırma
 • Tahminleme
 • Paydaş Listesi & Paydaş Haritaları
 • Personalar
 • Gantt Şemaları
 • RACI Matrisi
 • Bilgileri Ortaya Çıkarma için Hazırlık
 • İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması
 • Bilgileri Ortaya Çıkarma Sonuçlarının Teyit Edilmesi
 • İş Analizi Bilgisinin İletişimi
 • Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi
 • İş Analizi’de Karşılaşılabilecek Paydaş Karakteristikleri
 • Ortaya Çıkarma Çalışmalarında En çok Yapılan Hatalar
 • Kıyaslama
 • Market Analizi
 • Doküman Analizi
 • Arayüz Analizi
 • Gözlem
 • Beyin Fırtınası
 • Anket
 • Mülakatlar
 • Çalıştaylar
 • Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması
 • Gereksinimlerin Sürdürülmesi
 • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
 • Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinim Yönetim Araçları
 • İzlenebilirlik Matrisi
 • Ürün Listesi (Product Backlog) Yönetimi
 • Önceliklendirme
 • MosCoW Analizi
 • Zaman Bütçe Kutuları
 • Mevcut Durumun Analizi
 • Gelecek Durumun Tanımlanması
 • Risklerin Değerlendirilmesi
 • Değişim Stratejisinin Tanımlanması
 • SWOT Analizi
 • İş Yetkinlikleri Analizi
 • Kök Neden Analizi
 • Balık Kılçığı Diagramı
 • Kalite Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.
 • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi
 • Modelleme Kategorileri
 • Süreçlerdeki Geliştirme Fırsatları
 • Gereksinim Yazma İpuçları
 • Gereksinimlerin Doğrulanması
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması
 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması
 • Potansiyel Değerin Analizi ve Çözüm Tavsiyesi
 • Süreç Modelleme
 • UML
 • Use Case Modelleme
 • Gözden Geçirmeler
 • Çözümün Performansının Ölçülmesi
 • Performans Ölçümlerinin Analizi
 • Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi
 • Kurum Kısıtlarının Değerlendirilmesi
 • Çözümü Değerinin Arttırılması için Gerekli Eylemlerin Tavsiyesi