Kişisel Gelişim Eğitimleri

Depar Akademi olarak, Bilişim ve Kurumsal Gelişim programları alanında iz bırakan, kişisel gelişim eğitimleri sunan bir kurumuz. Tüm eğitmenlerimiz ve teknik kadromuzla birlikte tamamen güncel içerik ve son teknolojilerle kaliteli eğitime odaklanıyoruz.

Kişisel Gelişim eğitimlerimizin gün, saat ve detaylı açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Etkili İletişim Teknikleri(Yüz yüze-Yazma-Telefon-Toplantı-Beden Dili)

Telefonda İletişim eğitimi: Telefonda verilen mesajların önemini, hatalı anlaşılma olasılıklarını minimize etmeyi, standartlara uymayı ve telefonda etkili iletişimin kurallarını uygulamayı öğretmeyi hedefler.

Beden Dili: Bu eğitimde beden dili ile iletişimin yaşamdaki rolü, iletişim yollarının neler olduğu, iletişimde karşılaşılan zorluklar ve bunların aşılma yöntemleri, beden dilinin önemi, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim, etkin dinleme ve konuşma teknikleri aktarılacaktır.

Toplantı Yönetimi: Bu eğitimde İş yaşamının kaçınılmaz parçası olan toplantılarda gerek yöneten olarak gerek katılımcı olarak uyulması gereken kurallar, toplantıların amacına ulaşmasını sağlayabilmek, toplantılardaki roller ve roller arası çatışmayı yenmenin yolları, toplantılarda raporlama ve dinleme, konuşma teknikleri içerikleri aktarılacaktır.

Katılımcıların günümüz çalışma koşulları altında daha başarılı olmak için bireysel zaman sermayelerini belirledikleri hedeflere yönelik olarak kullanıp, verimli çalışma ortamlarını geliştirerek, daha kaliteli bir iş ve sosyal yaşam için gerekli zihinsel hazır olma düzeyine gelmelerine yardımcı olmak eğitimin genel amacıdır.

Etkin Liderlik ve Takım Çalışması

Yöneticilerin liderlik yeteneklerinin farkına varması ve bu yeteneklerinin kişisel güç ve etkinliklerini geliştirerek, sahip oldukları bilgi ve becerileriyle iş ve insan ilişkilerine yönelik tutumlarını olumlu yönde pekiştirerek daha başarılı sonuçlar almalarını sağlamaktır.

Çatışma ve Müzakere Yönetimi

Bu eğitim programının amacı; çatışmaların ilişkiler boyutundan çıkarılarak işi geliştirici bir süre olarak kullanmayı, Çatışma kavramını olumlu olumsuz tüm yönleriyle ele almayı, Çatışma nedenlerini ve süreçleri uygulamalı olarak irdelemeyi sağlamaktadır.

Katılımcılar, sunulan eğitim içeriğiyle çatışmaları etkin bir şekilde yönetmeyi ve olumlu bir gelişim aracı olarak değerlendirmeyi öğreneceklerdir.
Müzakere yönetimi ile, müzakereye katılan iki tarafın da yararına müzakere nasıl yönetilir ve diğer tarafın işbirliği nasıl sağlanır konuları açıklanacaktır. Eğitimin nihai amacı müzakere yönteminizi alternatif taktiklerle zenginleştirmek ve sizi daha iyi bir müzakereci yapmaktır.

Hizmet Sunumunda Etkili İletişim ve Davranış Teknikleri

Müşteri ile etkili iletişim ve hizmet tanıtımında sunumun aktarım sırası; müşteri kazanımı için dikkat edilmesi kaçınılmaz bir konudur. Bu eğitim programının amacını; gerek işletme içi gerekse işletme dışı her türlü ilişkide iyi ve etkin iletişim kurmak; amaçlara yönelik olarak sahip olunan bilgiyi ve aktarılmak istenen her türlü katma değeri karşı tarafa en iyi şekilde anlatabilmek oluşturmaktadır.

Bir işletmenin, müşteri adaylarına sahip olduğu potansiyeli, yaratabileceği faydayı, bilgi birikimini, en iyi şekilde aktarabilmesi ve beklentileri karşılayabilmesi konuları eğitimin içeriğini oluşturmaktadır.

Etkili Zaman Yönetimi

Zaman, amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynaktır. Verimli kullanma adına, zamanımızı çalan unsurların neler olduğu ya da nerelerden zaman kazanabileceğimiz örneklerle anlatılacaktır.

İş Hayatında Stresle Mücadele

Çalışanların iş hayatında ve günlük yaşantılarında karşılaşacağı çıkmazları veya yoğun iş hayatının getirmiş olduğu programlamadaki zorlukları; iş tanımlarını yerine getirirken karşılaştıkları stresleri minimal düzeye indirgeyebilmek günümüzde başarının anahtarı olmuştur. Kişilerin kendileri ile barışık bir hayat sürmeleri; beraberinde başarıyı getirmektedir. Bu da yaşanılan stres aşamalarına karşı psikolojik savunma mekanizması geliştirmeleri ile mümkündür. Bu eğitimde stresle başa çıkma yöntemleri sunulmakta ve öğretilmektedir.

Etkili Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri

Bu eğitimin amacı katılımcıların rapor yazma becerilerini geliştirmektir. Eğitim sonunda katılımcılar yazılı iletişimdeki potansiyel engelleri saptayacaklar, yazılı iletişimde etkinliği arttırmak için neler yapılması gerektiğini kavrayacaklar, anlatım tekniklerini öğrenecekler, tasarım ve yapıyı tartışacaklardır.

Sunum Teknikleri Eğitimi ise, topluluk önünde sunum yapması gereken kişiler için tasarlanmıştır. Katılımcı, sunumunu doğru biçimde planlamayı, sunumu için gerekli öğeleri tanımlayabilmeyi, sunumun hatırda kalması için çeşitli teknikleri kullanmayı, sunumunu beden dili ile desteklemeyi, özgüven ve enerjisi tam bir biçimde sunumunu tamamlayabilmeyi öğrenir.

Problem Çözme ve Karar Verme Yöntemleri

Eğitimin amacını; Şirket içindeki tüm çalışanların problemlere sistematik yaklaşması ve ekip çalışmasına yatkınlığını geliştirmek oluşturmaktadır.

Eğitim içeriği; aynı zamanda Mevcut ürün / hizmet ve süreçlerdeki kalite ve verimlilik problemlerini sürekli iyileştirmek ve şirketin rekabetçi durumunu devam ettirmeyi hedeflemekte, sorunlar karşısında çatışma yaratmak değil ekip olabilmeyi ve analitik düşünme yöntemlerini öğretmektedir.

Kişisel Gelişim ve Yönetim Becerileri

Eğitim; Profesyonel yaşamda imaj yönetimi, İş hayatında giyim kültürü ve etkileri, etkili kişisel sunum becerileri, bireysel markalaşma ve yönetim becerilerini geliştirmeyi hedefler.